GUItzicht

buttons, …

GUI: Logo’s

Overzicht hier …

GUI: Buttons

Button is knop. Klikken voert code uit. Voorbeelden: links=werkend programma, rechts=ontwerpscherm:
Knop kan zowel tekst als beeld meekrijgen bij ontwerp.
Beeld kan gewijzigd worden tov initieel beeld…
ook verder tijdens de loop van het programma (tekst ook)

? Kopieren van buttons op verschillende tabbladen gaat niet; worden niet herkend als children van andere tabbladen. Je moet ze allemaal individueel creeren!

GUI: Checkbox en radiobuttons combineren met containers:

  • HBox, VBox uitlijnen automatisch 1 kolom
  • HPanel, VPanel: uitlijnen automatisch over meer kolommen
DIM hHBox AS HBox
hHBox = NEW HBox ( Parent AS Container )
DIM hVPanel AS VPanel
hVPanel = NEW VPanel (Parent AS Container )

GUI: GridView
Coördinaten:

  • coördinaten beginnen vanaf 0
  • volgorde is row, kol
GridView.Columns.Count = 3
GridView.Rows.Count = 4
GridView[3,2].Text = "Iets"

Header:

De headers van de kolommen (rijen) staan standaard af; dan heb je enkel de cellen.
In de Form designer kan je de eigenschap van Gridview.Header van “none” op “Vertical”, “Horizontal”, “Both” zetten, dan worden de headers zichtbaar als grijze rij of kolom boven/vooraan.

De headers hebben een eigen klik-event, bv:

PUBLIC SUB GridView1_ColumnClick(Column as integer)
  GridView.Tooltip = "Laatste klik op kolom: " & Column
END

GUI: Picture

  • bv te laden in Form_Open()
  • handle naar Picture, bv:
DIM hPic AS Picture ' definieren
hPic = NEW Picture ' instantieren
hPic.Load("Somepicture.png") ' laden

meer beelden ..


Leave a Reply