Vriendelijk afsluiten van je programma

Een voorbeeldje van wat in mijn MMain zit bij een programma met meer vensters
(in de Gambas IDE zijn dat de Forms):

Public Sub doQuit()
 '
 Dim hWindow As Window
 '
 Settings.Save ' other code 
 hRunCounter.appClose() ' other code
 For Each hWindow In Windows
  hWindow.Close
 Next
 '
End

Other code:
Settings.Save: omdat ik de component Settings gebruikt.
hRunCounter: ik hou een teller bij van het starten en sluiten van het programma

Posted in Hoe - in Gambas | Comments Off on Vriendelijk afsluiten van je programma

Gambas3 updates (OpenSUSE e.a.)

-ps voorheen zie ook Gambas2 updates

Updates van Gambas3 (meestal openSuse):
(datum opgemerkt, uitgavedatum kan je checken op gambas.sourceforge.net/en/main.html)

2023-09-28
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.4-lp154.5.2

2023-09-25
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.4-lp154.5.1

..(heb ik er gemist? Op sommige systemen spring ik van 1.1 naar 5.1, ergens zoals hieronder heb ik 2.1)

2023-09-22
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.4-lp154.2.1

2023-09-18
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.4-lp154.1.1

2023-07-27
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.3-lp154.3.1

2023-07-07
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.3-lp154.2.1

2023-06-25
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.3-lp154.1.1

2023-05-25
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.2-lp154.12.1

2023-05-22
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.2-lp154.11.1

2023-05-15
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.2-lp154.10.1

2023-05-12
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.2-lp154.9.1

(…)

2023-02-27
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.1-lp154.3.1

2023-02-13
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.0-lp154.11.1

2023-02-12
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.0-lp154.10.1

2023-02-07
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.0-lp154.9.1

2023-01-25
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.0-lp154.8.1

2023-01-15
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.18.0-lp154.6.1

2023-01-03
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.24.2

2022-12-28
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.24.1

2022-12-05
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.23.1

2022-12-03
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.22.1

2022-11-28
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.21.1

2022-11-21
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.16.3

2022-11-05
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.16.2

2022-10-27
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.16.1

2022-10-21
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.15.1

2022-10-04
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.13.1

2022-09-28
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.10.1

2022-09-23
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.9.1

2022-09-20
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.8.2

2022-09-05
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.8.1

2022-08-26
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.6.1

2022-07-25
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.3-lp154.1.1
van:
openSUSE 15.4: gambas3 v. 3.17.2-lp154.4.1

vr 08 apr 2022 14:00:00
munix9@googlemail.com
- update to version 3.17.2 (ed8b8b69)

(2021…)
Continue reading

Posted in Gambas3 | Comments Off on Gambas3 updates (OpenSUSE e.a.)

Gambas op de TIOBE index

Alhoewel hij niet op de eerste pagina (top 50) van de TIOBE index staat, kan je gambas wel terugvinden in de volledige lijst van gekende programmeertalen op:

https://www.tiobe.com/tiobe-index/programminglanguages_definition/#instances.

Het is een alfabetische lijst, dus kijk bij de “g”:


Fortran
Fortress
FreeBASIC
Gambas
GAMS
GLSL
GML: GML, GameMaker Language
GNU Octave
Go: Go, Golang …

De vorige keer dat ik checkten (wanneer was dat ook alweer?) stond Gambas er nog niet in dacht ik.

De lijst wordt opgesteld op basis van het aantal keer zoeken op de taal:

+" programming"

Sommige talen vallen onder een grotere groep (zoals het meer algemene Basic), maar gambas heeft zijn eigen wikipedia pagina, en wordt dus apart genoteerd.

Echte cijfers over Gambas krijgen we niet te zien, ook niet het rangnummer dus.

Als je die wil, moet je de hele dataset van de TIOBE index kopen, en om hen “een beetje te compenseren” kost dat 5.000 dollar.

Maar het is zeer de vraag of het dat waard is, want de manier van rangschikken is redelijk omstreden (“Please stop citing TIOBE“), en anderen verkiezen RedMonk, StackOverflow developer survey bij 90.000 programmeurs,GitHub Octoverse, of andere methodes die voortgaan op andere gegevens, maar daar vind je Gambas helemaal niet terug.

Posted in Anderen over gambas | Comments Off on Gambas op de TIOBE index

Nieuw project: directory bestaat al

Gitlab project
Ik heb een nieuw project “nieuwproject” gemaakt op gitlab, leeg behalve de standaard aangemaakte README. Ik haal het af met git clone nieuwproject.

cd newproject
ls -A

.git README.md

Ik open de Gambas3 IDE, en begin daar een nieuw programma met “New Project”, kies de map waar “nieuwproject” staat, geef als naam “newproject”:

The project directory already exists

Er is geen optie om de bestaande directory “newproject” te gebruiken in plaats van een nieuwe te laten maken door Gambas3.

Omgekeerd?
Ik verwijder de directory “newproject”.
Ik maak in Gambas3 “newproject” op die vorige locatie.

cd newproject
ls -A

.directory .gitignore .hidden .icon.png .lang .lock .project .src

Dan ga ik in de hogere directory terug mijn git project afhalen met git clone:
git clone https://gitlab.com/groupname/newproject.git

fatal: destination path ‘newproject’ already exists and is not an empty directory.

Wat is de juiste manier?

Continue reading

Posted in vraag-me-af | Comments Off on Nieuw project: directory bestaat al

Kan project bestand niet openen

Bij het openen van een project krijg ik deze foutmelding:

Kan project bestand niet openen:
/home/cyb/Git/DbInfoCodePrj/dbinfocode

Void key
Project.ReadProject.3436 Project.Open.794 FWelcome.ProjectItem_Click.400 CProjectList.ProjectItem_Click.523 ProjectBox.DrawingArea_MouseUp.487 ?

Ik kan het bericht alleen wegklikken en blijf daarmee in het Gambas openingscherm om een project te kiezen.

Het project zit in een git repository.

Ik schakel over naar een andere branch (die kort daarvoor gemerged is met deze branch).

Nu gaat het project wel open. Ik schakel terug naar de “defecte” branch, en bekijk de foutmelding.
Die verwijst naar het project-bestand, dus ik open in een externe editor de .project file.

Daar vind ik stukken van een mislukte merge terug:

mcedit .project

# Gambas Project File 3.0
Title=DbInfoCode
Startup=MMain
Icon=img/DbInfoCode.png
<<<<<<< HEAD Version=3.2.11 ======= Version=3.2.12 >>>>>>> main
Component=gb.image
Component=gb.gui.qt
Component=gb.form

Ik verwijder de git lijnen en laat de juiste versie staan..

# Gambas Project File 3.0
Title=DbInfoCode
Startup=MMain
Icon=img/DbInfoCode.png
Version=3.2.12
Component=gb.image
Component=gb.gui.qt
Component=gb.form

Ok! Het project opent weer normaal.

Posted in Gambas3 | Comments Off on Kan project bestand niet openen

Dataconnection vanuit lib of app?

Ik vraag me af of ik de verbinding met de databank vanuit de applicatie moet doen of vanuit de lib die de data-classes bevat.

Nodig:

1 project als lib (zie properties bij maken nieuw gambas project)
1 project als gewone gambas3 applicatie.

Ik gebruik ook:
gb.db (Database toegang) en “Settings” in project properties, componenten (voorzien in Gambas).
– bibliotheek “DataContext” in project properties, libraries (deze moet je zelf afhalen)

In de lib zitten
– de classes bv CEmployee beschrijft de employee (properties voor velden enz).
– de Module MEmplData: bevat procedures voor het aanmaken van records, opvragen vanuit de classe voor het laden van de variabelen in de properties, bewaren vanuit de classe van het “object/record”.
– de Module MEmpData bezit ook hConData AS Connection

– de applicatie gaat de lib.hCondata initialiseren met de toegangsgegevens van de databank met behulp van DataContext.makeConnection.
(gegevens die gelezen worden uit een settings file – dat gebeurt in de DataContext class CDataContext; je kan er context naar settings mee maken, aktieve context zetten wat ook bewaard wordt in settings, nieuwe settings file maken, lijst alle contexten in settings opvragen, enz)

– in de applicatie ga je gewoon de “current” datacontext gebruiken, en je kan “switchen” van context door de “current” aan te passen via DataContext, en te “herladen”, maw de connectie terug te maken.

Posted in Databank, Gambas3, vraag-me-af | Comments Off on Dataconnection vanuit lib of app?

Git vanuit gambas

Voor een eigen programma waar de inhoud wordt bijgehouden in een git repository, zou ik die willen kunnen updaten vanuit mijn Gambas app. Sinds een tijdje is in de IDE een voorziening ingebouwd om de git branch om te schakelen enz vanuit de IDE, dus daar zit mogelijk een aanknooppunt.

Algemeen: een commando kan je vanuit Gambas lanceren met shell of exec.

In de broncode van gambas 3.18.0 vind je een map VersionControl met een Class CVersionControl, met een subclass CVersionControlGit.

Daarin:
Private Sub RunShell(sCmd As String, Optional bSilent As Boolean) As String
'
Return VersionControl.Shell("cd " & Shell(Project.Dir) & " && " & sCmd, bSilent)
'
End

In de Module (naam zonder M) “VersionControl” vind je:

Public Sub Shell(sCmd As String, Optional bSilent As Boolean, Optional aEnv As String[]) As String
'
Dim sResult As String
'
If Not bSilent Then Insert(sCmd & "\n")
Shell sCmd With aEnv To sResult
If Process.LastValue Then
$sLastResult = sResult
Insert(sResult)
Endif
Return sResult
'
End

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Git vanuit gambas

Demonstratie van Gambas app

RApp
Deze app die je kan vinden op GitLab (login nodig), demonstreert een paar Gambas3 technieken, zoals het maken van een About menu (met informatie over de app), het doorgeven van parameters tussen Forms, het laden van een .txt in een scherm, het organiseren van een project (bestanden, mappen), en het gebruiken van (eigen) libraries.

Als je de libraries niet geïnstalleerd hebt, kan je het programma wel bekijken om er andere dingen uit te halen.

Ook als .tar.gz op sourceforge (meestal ouder dan de git repo’s).

Posted in Gambas3 | Comments Off on Demonstratie van Gambas app

Speak met Gambas3

Als uitbreiding op Spreken met Linux kan je er ook nog Gambas tussensteken. M.a.w. espeak aanroepen vanuit je eigen Gambas3 programma. Een testprogramma bijeenharken is niet nodig, dat deed Charlie Ogier al voor ons: eSpeakGUI

Simple text to speech GUI for ‘eSpeak’
Updated for QT5 22/03/2021

Naast in te stellen opties voor toonhoogte, woordafstand enz, is het belangrijkste commando doorgegeven via shell:

Shell "espeak -v " & sList[ComboBoxAccent.Index] &
" -a " & SpinBoxAmplitude.Value & " -g " &
SpinBoxWordGap.Value & " -p " & SpinBoxPitch.Value &
" -s " & SpinBoxSpeed.Value & " " & Chr(34) &
TextEditor1.Text & Chr(34)

Charlie Ogier (C) 2016 – Licenced under GPL 3.0

Ik ben wel vergeten waar ik het vandaan heb.
Ik heb hem teruggvonden op github : https://github.com/charlie-ogier/eSpeakGUI

Posted in Uncategorized | Comments Off on Speak met Gambas3

Gambas2 in 2023?

Gambas2 draait nog steeds op een computer(*) met OpenSUSE (mogelijk geïnstalleerd in 2015), altijd ge-update werd en die ondertussen natuurlijk ook gambas3 heeft.

(*) Ondertussen aan:

Waarschijnlijk oorspronkelijk openSUSE 15.0 of Leap 42.3/42.1/13.2/13.1/23.3… maar misschien wel eens een nieuwe installatie gedaan over de oude ipv een update..

Hoe oud/wanneer oorspronkelijk geïnstalleerd?
In ieder geval Yast log files van 2021, 2020, 2019, 2017 (13/11/2017)

head zypp/history
2017-11-13 11:08:48|command|root@mybox|'/usr/bin/ruby' '/usr/lib/YaST2/bin/y2start' 'installation' '--arg' 'initial' 'qt' '--noborder' '--auto-fonts' '--fullscreen'|

rpm -qa --last | tail -1
gpg-pubkey-307e3d54-4be01a65 ma 13 nov 2017 11:08:47

stat /
Bestand: /
Grootte: 156 Blokken: 0 IO-blok: 4096 map
Apparaat: 2fh/47d Inode: 256 Koppelingen: 1
Toegang: (0755/drwxr-xr-x) UID: ( 0/ root) GID: ( 0/ root)
Toegang: 2023-03-22 09:14:57.697958271 +0100
Gewijzigd: 2018-11-26 08:18:02.931829791 +0100
Veranderd: 2018-11-26 08:18:02.931829791 +0100
Ontstaan: 2017-11-13 11:08:43.728015653 +0100

(dan zou het normaal een Leap 42.1 moeten geweest zijn).

Zeker:
OpenSUSE 15.4 (2023-02-22) : gambas2 : ok
OpenSUSE 15.3 (2022-?-? ) : gambas2 : ok
OpenSUSE 15.2 2021-06-23 : gambas2 : ok
(..?..)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gambas2 in 2023?