Binnen en buiten ASCII text (leestekens, extended)

Om bestandsnamen te maken, namen van mappen, e-mail adressen, tekst voor opslag in een database veld, html, enz is het soms nodig om enkel bepaalde tekens te gebruiken. Enkele “sub-sets”:

Letters en cijfers:

Chr(i) waarbij i is:

 • 48 tot 57 = 1 .. 9
 • 65 tot 90 = A .. Z
 • 97 tot 122 = a .. z

Normale standaard tekens:

Chr(i) waarbij i is:

 • 32 (spatie) tot 126 ~ (tilde)
 • met daartussen leestekens, haakjes, cijfers, letters enz

Extended:

Chr(i) waarbij i is:

 • 128 tot 255 (niet printbaar)

Weergeven:


Public Sub Main()
Dim sStandaard, sExtend, sPureText As String
Dim iCount As Short

For iCount = 48 To 57
sPureText &= Chr(iCount)
Next

For iCount = 65 To 90
sPureText &= Chr(iCount)
Next

For iCount = 97 To 122
sPureText &= Chr(iCount)
Next

For iCount = 32 To 126
sStandaard &= Chr(iCount)
Next

For iCount = 128 To 255
sExtend &= Chr(iCount)
Next

Print "sPureText = " & sPureText
Print "sStandaard = " & sStandaard
Print "sExtend = " & sExtend

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Binnen en buiten ASCII text (leestekens, extended)

Foto’s (of andere beelden) vergroten of verkleinen

Om later eens te gebruiken …

Ik vond in een voorbeeld app in Gambas volgend stukje code:

Public Sub Add(ImagePath As String)
Dim img As Image
Dim newPicture As Result
'Dim pictureData As String
Dim scale As Float
Dim eTime As Float
newPicture = databaseConnection.Create("pictures")
' Save temp image as png file
img = Image.Load(ImagePath)
img.Save(tempFile)
newPicture["image"] = File.Load(tempFile)
' Create image thumb
If img.Width > thumbSize Or img.Height > thumbSize Then
' Calc factor to scale isotropic
scale = Min(ThumbSize / img.Width, ThumbSize / img.Height)
img = img.Stretch(img.Width * scale, img.Height * scale)
img.Save(tempFile)
End If
newPicture["thumb"] = File.Load(tempFile)
' Add description and update
newPicture["description"] = "Image " & File.BaseName(ImagePath) & " added: " & Format(Now, "dddd, dd mmmm yyyy hh:nn:ss")
eTime = Timer
newPicture.Update()
Print "Done in "; Format(Timer - eTime, "#.###"); " s"
If Exist(tempFile) Then Kill tempFile
Catch
Error.Raise("Add database record error


Error:
" & DConv(Error.Text))
End

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Foto’s (of andere beelden) vergroten of verkleinen

Gambas (3) op Raspberry Pi

Meldingen van Gambas op Raspberry Pi dateren al van Gambas2, maar de huidige combinatie van hardware en software noopt eerder tot Gambas3. Dat kan, zowel op de eigen Raspbian als op andere Linux besturingssystemen voor Pi…

Raspbian
Neem een terminal venster en doe:
sudo apt-get update
sudo apt-get install gambas3

Daarna zit Gambas3 in het menu onder programmeren!
(Menu/Programming/Gambas3)
Er zijn bovendien een aantal voorbeelden inbegrepen, terwijl in de huidige gambas3 versie eerder verwezen wordt naar een online repository van programma’s. Inderdaad, deze versie is “oud”:
About Gambas: 3.5.4
Terwijl bv op een huidige openSUSE 42.3 Gambas aan 3.9.2 is!

Update 06/2018

In de nieuwe Raspbian 9 is het ondertussen ook 3.9.1

OpenSUSE 42.3
Een ander voorbeeld, stel dat je opensuse 42.3 geïnstalleerd hebt op je raspberry pi; dan krijg je dus inderdaad Gambas 3.9.2!

RaspberryPi GPIO; Using Gambas

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Gambas (3) op Raspberry Pi

Raspberry Pi camera vanuit Gambas

PiCam Master

Hier zou wat code kunnen zitten, te checken:
https://github.com/charlie-ogier/PiCam.

Dit programma is bedoeld om op de Raspberry Pi te draaien (niet op je pc). Het maakt een ramdisk om de beelden op te slaan.
nb: De camera moet aktief zijn in de Raspberry Pi instellingen.

Het programma geeft een “live” preview van het camerabeeld.
De preview leeft een eigen leven, en staat niet mooi op de daarvoor schijnbaar bedoelde ruimte op het scherm. Er zit een tool bij om de Preview op zijn plaats te krijgen, is blijkbaar schermafhankelijk. De volgende keer staat het beeld wel op zijn plaats, de aanpassingen worden bewaard.

Foto
Je kan met een eenvoudige druk op de knop een foto maken, of opeenvolgende foto’s met een tijdsverschil.
De foto wordt bewaard in de map ~/Pictures/PiCam, de eerste foto heet 0000.jpg, en is bij 800×800 zon 360 Kb.

Er zijn instellingen voor resolutie, er is mogelijkheid het beeld te kantelen, te spiegelen, timer aanpassing, enz.
Er zijn een hele reeks “Effecten” en er is een “Exposure” keuzelijst.

Ik had hier versie 0.2.6 gemaakt op Gambas 3.8.4 in 2016 door Charlie Ogier.

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Raspberry Pi camera vanuit Gambas

Library of Component in Gambas3

1) Libraries

Bron: gambaswiki.org/wiki/doc/library

Library
Een library dient om gemeenschappelijk code tussen verschillende projecten te delen.

Een library is een Gambas programmma (executable), dat gebruikt kan worden in een ander project.

Voor eigen gebruik ga je dus steeds een library gebruiken, en geen component.

Locatie

Als een gambas project een library lib01 nodig heeft, wordt die gezocht op volgende plaatsen:

 • 1) uitvoerbare projectdirectory/lib01.gambas
 • 2) $XDG_DATA_HOME/gambas3/lib/vendorname/lib01:versie.gambas
 • 3) ~/.local/share/gambas3/lib/vendorname/lib01:version.gambas
 • 4) Project-Property_Tab_Library_directory-value/vendorname/lib01:versie.gambas
 • 5) /usr/lib[/multiarch]/gambas3/vendorname/lib01:versie.gambas
 • 6) /usr/bin/vendorname/lib01:versie.gambas

1. is de oudste manier
2./3. hangt af van het bestaan van $XDG_DATA_HOME, en gaat over installatie voor de user (single userwide copy; bv handig tijdens testen).
4. is een instelling in het gebruikend gambasproject (project eigenschappen)
5. is voor gebruik op een meergebruikerssysteem, waar je de library wil delen/gemeenschappelijk (dezelfde) gebruiken.
6. zoals 5., maar bij 6. gaat een gewoon gambas programma gebruikt worden als library (oudere manier).

Maken

Start de Gambas IDE, maak een nieuw project (New Project), “Project Type” helpt niet in je keuze; (ik neem het eerste, command line application), kies een directory en een naam. Ok.

Menu Project, Properties: hier kan je meer details ingeven in instellingen doen:
Project type: “Library”
Vul ook de “vendor” in, want die wordt ook gebruikt in de directorystruktuur. Zet er bv je eigen bedrijfsnaam of organisatienaam.

De klassen die je wil laten gebruiken (exposed) duid je aan met het sleutelwoord EXPORT.
Zij zullen zichtbaar zijn in het project dat de library gebruikt. Bv:

' Gambas class file
'
' uitleg van wat de klasse doet

Export
' hieronder de code v/d klasse

Onzichtbare klassen kunnen dienen voor testcode enz.

Als je zelf iets moet benaderen in de directorystruktuur: ./ is waar de library zelf staat, ../ zou verwijzen naar het hoofdproject.

Met Project, Make, Executable maak je het .gambas programma in een directory naar keuze op dat moment.
Daarbij wordt bv de testcode van Main gedraaid en kan je de debug output daarvan checken.

Dat maakt automatisch ook een uitvoerbaar programma van het library project in:
~/.local/share/gambas3/lib/vendorname/lib01:version.gambas

Je kan ze ook op niveau van het systeem installeren (zie boven “Locatie”)

Gebruiken

Het gebruikend project: open Project, Properties. Kies “Libaries” blad. Dan krijg je een venster met het “Runtime library search path”, en een lege lijn plus lege ruimte eronder.
Met “+ Add” knop voeg je er toe.

Je krijgt een venster “Select a Library”; ik zie in mijn geval een library staan in de directory waarin dit nieuwe project zit; selecteer, “ok”.

Zichtbaar in de lijst:

vendor > Lib01 0.0.1
Location: /home/naam/.local/share/gambas3/lib/vendor/Lib01:0.0.gambas
Provides: Class1, Class2

Je kan de library hier ook verwijderen, en van plaats veranderen in de lijst.

Meer libraries: dan moet je letten op de volgorde in deze lijst; die moet juist zijn.
(volgens documentatie: van bovenaan/eerste tot onderaan/laatste).

Gevorderd?
De documentatie houdt daar zowat op; niets over:

 • Hierarchie van libaries
 • Initialiseren van een library
 • Versie-nummering *

* Versienummer:
Als je in de library code Application.Version gebruikt in een procedure, en je roept die op vanuit een gebruikend programma, dan wordt die zo letterlijk uitgevoerd dat je de versie van je uitvoerend programma te zien krijgt, en niet die van de library.
Je kan het versienummer in een Version.txt bestandje in de Data directory van je library zetten, en de inhoud van die file terugsturen in plaats van Application.Version.
Beter nog, als je het bestand “VERSION” noemt, en in het project het vakje “Get from VERSION file” aanklikt, wordt dat ook automatisch gebruikt binnen je library programma zelf.

Update v.d. library
Hoe een library updaten?
TestLib is de library.
TestLib.gambas is de executable daarvan.

De file is ook terug te vinden als:
/home/username/.local/share/gambas3/lib/vendorname/TestLib:0.0.1.gambas

TestProgram op hetzelfde systeem is het programma dat deze lib gebruikt.

Wanneer krijgt TestProgram een “nieuwe versie” van TestLib in gebruik?

 • TestLib code gewijzigd. Run TestLib. – Run TestProgram vanuit IDE. –> Nee
 • TestLib code gewijzigd. Run TestLib. – Refresh TestProgram project vanuit IDE + Run –> Nee
 • TestLib code gewijzigd. Make Executable. – Run TestProgram vanuit IDE. Ja!
  Ook: TestLib:0.0.1.gambas datum/tijd wordt aangepast;
 • TestLib code gewijzigd. Make Executable. – Nog draaiend TestProgram vanuit IDE: –> Nee

De library wordt dus geladen bij het starten van het programma.

2) Componenten

Bron:
How To Program Components In Gambas (gambaswiki.org/wiki/dev/gambas)

Component
Gambas componenten zijn gedeelde bibliotheken die geschreven zijn in C, C++ of in Gambas zelf. Ze voegen nieuwe klassen toe aan de Gambas programmeeromgeving, en vormen een uitbreiding van de Gambas taal. Ze zijn voor algemeen gebruik bestemd, en worden dus verspreid met de gambas broncode.

Component maken

Project type: Component.

Je moet in de code EXPORTEER code gebruiken en de component voorzien van alles wat de IDE nodig heeft (eigenschappen met standaardwaarden, help enz).

Ook interessant: het object model van Gambas gambaswiki.org/wiki/doc/object-model

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Library of Component in Gambas3

Gambas2 update(s)

Het is een geruststelling voor wie afhankelijk is van Gambas 2 programma’s; zelfs in een recente distributie als openSUSE Leap 24.3 komen nog altijd (kleine) updates binnen voor Gambas2:

19-4-2018: Er komt een update binnen voor Gambas 2op openSUSE Leap 42.3.
Op datzelfde moment is er ook een upgrade voor kdebase3, de kernpaketten van kde3, die horen bij deze oude Gambas versie.
Samen zo’n 45 paketten voor Gambas2, 3 paketten voor Kde3.

kdebase gaat naar versie 3.5.10.1-330.3
gambas2 gaat naar versie 2.24.0-29.24-4-2018 Er komt een update (45 bestanden) binnen voor Gambas2 op openSUSE Leap 42.3.

Daarmee gaat die van

2.24.0-24.58
Build Time:
za 03 mrt 2018 19:24:06 CET

naar

2.24.0-24.59.
Build Time:
vr 30 mrt 2018 13:49:58 CEST

Posted in Gambas2 | Comments Off on Gambas2 update(s)

Gambas en Raspberry Pi GPIO pinnen

Zien
Deze lijkt interessant: (van 2016)
1. Gambas GPIO and android on raspberryPi3
https://www.youtube.com/watch?v=j1HoN-ySK7Q

Deze is nog ouder (03-2015) en niet NL-talig, en ondanks de titel ook niet Engelstalig:
2. Controlling Raspberry Pi 2 GPIO with Gambas (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=VPj_Hjh7viQ

Library
Een van de basisbenodigdheden naast gambas en een pi is een library om de raspberry pi GPIO pinnen aan te spreken (met een soort seriële communicatie):

 • wiringPi
 • pigpio

Een code-voorbeeld van gebruik vind je hier op elinux.org

libwiringPi
(Zie ook deze topic 2013 op pi forum – en blijkbaar moet je Gambas programma draaien als root)

De library moet je aanroepen in de software, in het 1e voorbeeld:
Library "/usr/local/lib/libwiringPi"

Dan worden er een aantal dingen uitgehaald, bv

Public Extern wiringPiSetup() As Integer ' blabla
Public Extern pinMode(pin as Integer, ...

Dan doet hij een “setup”:


Public sub Form_Open()
wiringPiSetup()
pinMode(7, PIN_OUTPUT)
pinMode(0, PIN_OUTPUT)
pinMode(2, PIN_OUTPUT)
pinMode(4, PWM_MODE)
pwmSetMod(0)
pwmSetClock(400)
pwmSetRang(1024)
pwmWrite(1, Slider8.Value)
End

Ik begrijp de indentatie niet zo goed, maar ik heb gewoon de code overgenomen uit zijn videootje.

Dan heeft hij nog code om naar de Arduino te sturen via de serialport1:

PUBLIC SUB _new()
' ...
serialport1.PortName= "/dev/ttyUSB0"
serialport1.speed = 9600
serialport1.
serialport1.
' enz
TRY serialport.Open()
IF Erro Then
Message.Error("Connection error in port " & serialport1.Portname)
ELSE
Try Print #serialport1, "S"
IF Error Then
Messag.Error("Error sending data .." )
Print "Cannot connect"
ELSE
Print "ok .. Connected"
ENDIF
ENDIF
END

Ook dat zou ik anders doen, nl met


WITH serialport
.Portname= "/dev/ttyUSB0"
.speed = 9600
.Parity = .None
.DataBits = .Bits8
.StopBits = .Bits1
.FlowControl = .None
END WITH

En dan stuurt hij slider informatie door naar de arduino:

Public Sub Slider3_Chang()
Dim b as Byte[]
b = [99, Slider3.Value, 101]
Write #serialport1, b AS Byte[]
End

Volgens zijn uitleg is het allemaal erg eenvoudig vanuit Gambas!

pigpio
Volgens Captain Bodgit (http://captainbodgit.blogspot.be/2016/08/raspberry-pi-gpio-gambas-pigpio-library.html) kan je ook deze pigpio (als .zip van abyz.co.uk/rpi/pigpio/) gebruiken:

wget abyz.co.uk/rpi/pigpio/pigpio.zip
Daarna:
unzip pigpio.zip
wat een mapje PIGPIO geeft, met inhoud.
cd PIGPIO
make
sudo make install

(uitgevoerd op OpenSUSE 42.3)

Posted in Hoe - in Gambas | Comments Off on Gambas en Raspberry Pi GPIO pinnen

Gambas3 uitpakken en compileren

Een APP waarvan je in de IDE een .tar.gz package gemaakt hebt kan je kopieren en op de bestemming uitpakken en compileren tot een .gambas programma (dat gedraaid kan worden mits de gambas3 runtime aanwezig is)

tar -xzvf APP.tar.gz
cd APP
gbc3 -a
gba3 -o ./../APP.gambas

Posted in Gambas3 | Comments Off on Gambas3 uitpakken en compileren

Veilige verbinding met de databankserver door SSL, TLS

Eigen verbinding controleren:

login als mysql gebruiker op de server.
Checke met \s hoe de gebruikte verbinding verloopt; kijk naar “SSL”:

MariaDB [(none)]> \s
--------------
mysql Ver 15.1 Distrib 10.0.32-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Connection id: 33
Current database:
Current user: copyleft@192.168.1.222
SSL: Not in use
Current pager: less
Using outfile: ''
Using delimiter: ;
Server: MariaDB
Server version: 10.0.32-MariaDB SLE 12 SP1 package
Protocol version: 10
Connection: 192.168.1.111 via TCP/IP
Server characterset: utf8
Db characterset: utf8
Client characterset: utf8
Conn. characterset: utf8
TCP port: 3306
Uptime: 32 min 34 sec

Er wordt dus geen veilige verbinding gebruikt (SSL: Not in use)

Log in op de server als root.
Kijk naar de instellingen ivm ssl :

MariaDB [(none)]> show variables like '%ssl';
+---------------+----------+
| Variable_name | Value |
+---------------+----------+
| have_openssl | YES |
| have_ssl | DISABLED |
+---------------+----------+

De SSL mogelijkheden zijn mee gecompileerd, maar niet in gebruik.

Volgende stappen:
– SSL keys instellen met juiste user, en server herstarten om SSL gebruik te aktiveren.
– Server zo instellen dat hij van buitenaf enkel SSL verbindingen beantwoordt (van binnenuit kan het nog via unix sockets dan)

Engelstalig artikel (toegepast op ubuntu) op:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-ssl-tls-for-mysql-on-ubuntu-16-04

Posted in Uncategorized | Comments Off on Veilige verbinding met de databankserver door SSL, TLS

Printen in Gambas 3.9

(update van Printen in Gambas 3 wegens wijziging vanaf 3.4)

Algemeen
Ik ken drie manieren om te kunnen afdrukken:
– html bestand maken en printen vanuit browser (soms gemakkelijk als je voor web toepassing werkt web=print)
– printen vanuit gambas (zie hieronder – is wat zoeken naar layout-kenmerken voor print)
ps: hier kan je bij het printvenster nog altijd ipv een printer te kiezen, print naar pdf selecteren.
– pdf maken? De pdf component dient blijkbaar enkel om pdf bestanden te lezen en weer te geven, niet om ze te maken. Elders wordt gesproken over printen naar pdf (ipv naar printer; zie boven).
Ideaal zou zijn dat je eenvoudig pdf bestanden kan maken vanuit gambas, en print vanuit de pdf-viewer; handig als je universeel bestand wil hebben dat je ook kan attachen aan mail, bewaren als archief enz.

Gambas3 printvoorbeeld
Bij deze Gambas 3.9 zit een printvoorbeeld, dat werkt met een Printer object dat op de Form geplaatst is
(Ik ga die in code te definiëren omdat ik een module gebruik en geen form)
In het printvoorbeeld is er één voor tekst: “prtText”, en één voor beeld “prtImage”.

Op de form geselecteerd zie je de eigenschappen:

Class: Printer
Name: prtText
Group :
CollateCopies: False
Duplex: Simplex
FullPage : False
GrayScale: False
Orientation: Portrait
Paper: A4
Public: False
ReverseOrder: False
X: 434
Y: 217

Op de FMain form zien we:

 • TextAerea “txtText” (deze bevat de opgemaakte text met html codes zichtbaar)
 • ScrollArea “scrText” (deze bevat de opgemaakte tekst met de opmaak in werking)

Net daarboven een ButtonBox “txtFontText” die de naam van de font bevat. Die wordt bij openen gevuld met een font “17”, en heeft een knop om een andere font te kiezen.

De tekst wordt klaargezet in op de form (eventueel geladen uit een bestand) in txtText en scrText.

Er zijn vier methoden voor print:

 • Begin()
 • Paginate()
 • Draw()
 • End()

Er zijn twee verplichte methoden voor prtText:

prtText_Begin()
en
prtText_Draw()

Het printen wordt gestart vanuit een button en dat aktiveert:

If prtText.Configure() Then Return
Inc Application.Busy
prtText.Print
Dec Application.Busy

De methodes Begin en Draw worden door het .Print commando automatisch aan geroepen, maar je moet ze dus wel zelf voorzien.

In de Draw methode geef je de tekst die geprint moet worden als één van de parameters.

Geprobeerd om de essentie even uit het printvoorbeeld van Gambas zelf te halen, met eigen variabele namen:

Form
FMain:
– bovenaan een listbox lsbxLog, een knop btPrint, en een printer object, dat ik “Printer1” noem.
– eronder een tabPanel1 met 4 tabs: Text from file, -from screen, image, drawing
– de TAB’s:
— from file: FileChooser1 en TextArea1
— from screen: FontChooser1 (en nog niet gebruikte ScrollAreaText)

Code

' Gambas class file
Public $fLeftMargin As Float = 10
Public $fStartLine As Float = 15
'
'
Public Sub Form_Open()
'
End
'
'
Public Sub FileChooser1_Change()
 '
 Try TextArea1.Text = File.Load(FileChooser1.Value)
 '
End
'
'
Public Sub btPrint_Click()
 '
 Dim bDone As Boolean
 '
 If Printer1.Configure() Then Return
 btPrint.Enabled = False
 Inc Application.Busy
 '
 bDone = Printer1.Print()
 '
 Dec Application.Busy
 btPrint.Enabled = True
 '
End
'
'
Public Sub Printer1_Begin()
 ' 
End
'
'
Public Sub Printer1_Draw()
 '
 Select TabPanel1.Index
  Case 0
   lsbxLog.Add("from file", 0)
   printFromFile(FileChooser1.Value)
  Case 1
   lsbxLog.Add("from text", 0)
   printRichText(FileChooser1.Value)
  Case 2
   lsbxLog.Add("from image", 0)
  Case 3 
   lsbxLog.Add("from drawing", 0)
 End Select
 '
End
'
'
Public Sub Printer1_End()
 '
End
'
'
Public Sub printFromFile(sFileName As String)
 ' title = filename
 Paint.Font.Bold = True
 Paint.DrawText(sFileName, $fLeftMargin, $fStartLine, 700, 1400, Align.TopNormal)
 ' text
 Paint.Font.bold = False
 Paint.DrawText(File.Load(sFileName), $fLeftMargin, $fStartLine + 100, 700, 1400, Align.TopNormal) ' this works but without further adjustments, the text in the lines runs from the page and is lost
 '
End
'
'
Public Sub printRichText(sFileName As String)
 '
 Dim myText As String
 '
 myText = "< H 3 >" & sFileName & "< / H 3 > " & gb.NewLine
 myText &= File.Load(sFileName)
 '
 Try Paint.Font = FontChooser1.Value
 '
 Paint.DrawRichText(myText, $fLeftMargin, $fStartLine, 9500, 1400, Align.TopNormal)
 '
End

nb:
De html codes een beetje uitgerokken om ze te kunnen zetten.
De juiste impact van de “width” bv 700 in eerste; geen?

In printRichText geeft 700 een smalle kolom, en 9500 een hele bladbreedte, maar dat hangt natuurlijk af van allerlei.

als ik tijd heb vul ik aan met de images/drawings

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Printen in Gambas 3.9