Databank toegang aanpassen aan situatie

Databank toegang
Ik gebruik van in mijn Gambas programma een databank (type mysql/mariadb), waarvoor ik over het netwerk inlog naar de databank.
Ik moet de instellingen ergens bewaren; Gambas heeft daarvoor zijn “Settings” in een configuratie-bestand. Daarin bewaar ik server-adres, login, wachtwoord en databanknaam. Mijn toepassing kan verschillende databanken aanspreken, ik noem die “datasets”

Dataset
De dataset situeert zich op een server en heeft zelf als eigenschappen dat ze een naam en een omschrijving heeft.
Voorbeeld van enkele datasets die ik gebruik:
– pers : personeelsdossiers
– reg: tijdsregistratie (tikklokken)
– crm: klantengegevens-databank
– gitin: inventaris
De korte naam wordt intern gebruikt, bv in programma’s en documentatie.

Andere server?
Terwijl ik de applicatie ontwikkel, wil ik niet op de “goede” databank werken, om die data niet te beschadigen, eventueel is dat ook een andere server.
Ik kan andere instellingen gebruiken (bewaard in het configuratie bestand).

Ontwikkel-test-gebruik
Op het moment dat ik wil testen op de goede data, moet ik ofwel het configuratie bestand verwisselen voor een andere versie, of – en dat zou nog handiger zijn – omschakelen in mijn toepassing zelf. In mijn programma zou ik moeten kunnen kiezen voor de databanken van de ontwikkeling, die om te testen, of de echt gebruikte databank “in productie”.

Onderweg – ter plaatse
Die drie verschillende “omgevingen” noem ik de DataContext. Die DataContext kan ook nog verschillen op een andere manier: als ik op mijn laptop werk, offline van mijn productieomgeving, wil ik een lokale kopie op de “localhost” gebruiken (en moet ik daar gemakkelijk naar kunnen overschakelen). Als ik dan op het werk kom, schakel ik over naar de productie-databank.

DataContext
Ik wil dus omschakelen tussen
* Voorbeeld 1:

 1. mobiel (laptop met localhost server)
 2. ter plaatse (server op netwerk)

* Voorbeeld 2:

 1. ontwikkeling (“development”)
 2. test
 3. in gebruik (“in production”)

Instellingen
In mijn instellingen wil ik dus de combinaties kunnen maken van de datacontext en de dataset.
Datacontext-Dataset
In het config bestand ziet dat er zo uit:

[DataContext0-Crm]
host="server.domain.tld"
login="myname"
password="qsdljfsdfjqsdljjdsqf"
database="crm"

Ik kan heel flexibel een andere combinatie maken voor mijn laptopwerk:

[DataContext1-Crm]
host="localhost"
login="myname"
password="oupotykhlvkhsjhf"
database="crm"

Om aan te geven waarvoor de DataContext0 of DataContext1 staat, definieer ik dat ook in de instellingen:

[DataContext0]
Name="production"
Description="Ter plaats op het werk"


[DataContext1]
Name="mobile"
Description="laptop localhost kopie databank"

En ook over de datasets kan ik die informatie bijhouden:

[DataSet]
Pers="personeelsgegevens"
Reg="tijdsregistratie"
Crm="klanten bestanden"

Het bewaren in de instellingen en het terug ophalen kan je systematisch doen door daar een “libary” DataContext voor te maken, waardoor dat ook altijd op dezelfde manier gebeurt, en met dezelfde syntax. De library maak je in Gambas als library project, en als uitvoerbaar programma kan die als libarary gebruikt worden in een ander project.

CDataContext
De klasse CDataContext moet aanbieden:
– nieuwe datacontext maken (met naam en beschrijving gegeven)
– nieuwe dataset maken (met naam en beschrijving)
– opvragen van de beschrijving van een gegegven dataset of datacontext
– context kiezen/instellen (vanaf dan wordt gekozen context gebruikt als “huidige”)
– bewaren van nieuwe instellingen voor een datacontext, dataset en connection
– verbinding maken met de databank van een gegeven dataset voor een gegeven connection (met “huidige” context)

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Databank toegang aanpassen aan situatie

Gambas3 na update naar opensuse 15.3

Hier treedt een bekend probleem op, met de foutmelding

gbx3: unable to find startup file

als je op de commandolijn gambas3 probeert te starten.
(omdat het uit het menu niet lukt – dan krijg je schijnbaar geen reaktie).

Ga naar softwarebeheer in Yast, zoek “gambas3” en vink de nog niet geïnstalleerde onderdelen aan, bv:

gambas3-gb-gtk3, gambas3-gb-inotify, gambas3-gb-jit, gambas3-gb-media, gambas3-gb-option, gambas3-gb-report2, gambas3-gb-scanner

Vooral “gambas3-gb-jit” is belangrijk.
Installeer, en start.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gambas3 na update naar opensuse 15.3

Versie van je bibliotheken (Lib Version)

De versie van je eigen programma en die van Gambas kennen we al, maar hoe kennen we de versies van de libraries die we gebruiken?
In de programmeeromgeving kan je die vinden in Project, Eigenschappen, Bibliotheken, maar hoe kunnen we in een lopend programma weergeven welke versie van bibliotheken er gebruikt worden?

Voor mijn eigen libraries kan ik het oplossen door een functie te maken die het versienummer levert.
In het library project gebruik ik een bestand met de naam VERSION (volledig in hoofdletters; dat is ook voorzien in de IDE: vink aan bij project: “Haal uit ‘VERSION’ bestand”.

Dan maak ik een method die ik getVersion() noem en die me de versie uitleest en doorspeelt:

Return File.Load("VERSION")

Tussen de methodes van de klasse zie je nu ook getVersion() staan.

ps: In Gambas kan je die informatie vinden in het verborgen .project bestand.
Library=:supplier/SomeLib:0.2

Posted in Uncategorized | Comments Off on Versie van je bibliotheken (Lib Version)

Demo in je Form

Ik heb een grappige manier gevonden om iets te demonstreren in je Gambas3 programma.
Ik heb in het “Help” menu (of ? menu) naast About, What’s new, Licentie, Help, enz een item bijgemaakt: Demo.
Ik laat daarbij op het scherm, in volgorde, oplichten wat een gebruiker achtereenvolgens moet doen.
Oplichten doe ik door tijdelijk een (achtergrond-)kleurtje te geven, bv geel. Na een kleine wachttijd van 2 seconden (die gemakkelijk kan aangepast worden in de code – misschien moet ik het instelbaar maken voor de gebruiker), krijgt het voorwerp terug de normale kleur.

mniHelpDemo_Click()
'
Dim iWaitABit as integer = 2
'
'...
'
Button1.Background = Color.Yellow
'
Wait iWaitABit
'
Button1.Background = Color.Background
'
Tabstrip1.index=4
'
Tabstrip1.Background = Color.Yellow
'
Wait iWaitABit
'
Tabstrip1.Background = Color.Background
'
Textbox1.Background = Color.Yellow
'
Wait iWaitABit
'
Textbox1.Background = Color.Background
'
'
combobox1.Background = Color.Yellow
'
combobox1.Popup
'
Wait iWaitABit
'
' combobox1.Popdown - doesn't exist? *
'
combobox1.Background = Color.Background
'
' etc...

* Combobox sluiten
Het enige wat niet goed werkt is dat ik een combobox (rolluikje met keuzes) wel kan openen om te tonen wat er allemaal in staat, maar ik kan het niet sluiten zonder een keuze te maken. Dit was niet voorzien in Gambas3, maar zal er aan toegevoegd worden vanaf de volgende versie.
Het is al opgenomen in de broncode, in commit:
https://gitlab.com/gambas/gambas/-/commit/9d08d1371982221fe876fb29ea12d020d2dd264b

Commit 9d08d137
authored 4 days ago by Benoît Minisini’s avatar Benoît Minisini
ComboBox: Close() is a new method that closes the ComboBox popup.

[GB.QT4]
* NEW: ComboBox: Close() is a new method that closes the ComboBox popup.

[GB.QT5]
* NEW: ComboBox: Close() is a new method that closes the ComboBox popup.

Posted in Hoe - in Gambas | Comments Off on Demo in je Form

Niet voldoende argumenten / Not enough arguments

Situatie: Bij het proces van het integreren van een library die voorheen gemaakte eigen classes moet vervangen, treedt deze fout op.

We krijgen geen regelnummer bij de fout.

1. Klasse
Onderaan zien we aktief:

FMain.@new.0

De hele MMain (opstartklasse) wordt doorlopen zonder probleem (stap voor stap gecheckt met breekpunten).

Vanuit MMain wordt FMain gestart, dan treedt het probleem op. Er zijn wel een aantal variabelen zichtbaar in de foutopsporing, dus een stukje van FMain lijkt te lopen, maar met breekpunten is het niet uit te zoeken: zelfs een breekpunt op de eerste lijn geeft toch al een fout bij het uitvoeren van FMain.

Het probleem leek verdwenen na het verwijderen van de klasse die ook in de library zit.

2. Methode
Deze keer ligt het aan een methode in de gebruikte klasse; die is ooit hermaakt geweest en er moest een methode met de nieuwe naam gebruikt worden: bv “loadConnection” en “makeConnection”.
De oude bestond nog maar werkte niet correct.

3. Declaratie

Private hDayReq As New CDayReq

Posted in Gambas3 | Comments Off on Niet voldoende argumenten / Not enough arguments

Projecteigenschappen auteurs en beschrijving

Project “Authors” en “Description”

Bij Projecteigenschappen zie je:

Project type (normaal/bibliotheek/component)
Verkoper ("vendor")
Versie ("version)
Titel ("title")
Beschrijving ("Description")
Auteurs ("Authors")

Deze twee laatse leken me handig om te gebruiken voor, bv, het About scherm. Maar ik vond nergens een manier om ze op te roepen. Ze worden bewaard in het bestand .project, maar kunnen niet opgevraagd worden met Application.Description of Application.Authors.
Volgens Benoît Minisini komen ze alleen voor in de broncodeversie van het project, in de “project configuration file”. Ze worden niet meegenomen naar het uitvoerbare .gambas programma. (mailinglist 09-2021)

Dan lijkt het dus eerder bedoeld voor de programmeurs, niet voor de gebruikers van het afgewerkte programma. Ik vraag me nog af of het een goed idee is om hier dan programmeurs commentaren in te zetten, of moeten we rekening houden met een toekomstige update waarbij dit de standaardvelden worden voor auteurs en beschrijving?

Posted in Gambas3 | Comments Off on Projecteigenschappen auteurs en beschrijving

Het mysterieuze uitroepteken in library of bibliotheek beschrijving

Bij Project, Eigenschappen, Bibliotheken: selecteer een bibliotheek (of voeg één toe).

Eigenschappen onder bibliotheeknaam zijn:

– Locatie: /home/loginname/.locql/share/gambas3/lib/vendorname/libname:0.0.gambas
– Voorziet in: CContract, CEmp!, CReqProc, CReqState!, ...

Vanwaar die uitroeptekens achter de naam van sommige klasse/modules?

(in de Engelstalige versie is het Project, Properties, Libraries, provides:…)

Antwoord (van gambas mailing list)

 • ! betekent dat de klasse statische symbolen heeft (“An exclamation mark means that the class
  has static symbols.”)
 • ? betekent dat (ipv Export) “Export Optional” is gebruikt. (“There is also a question mark suffix for classes declared with “Export Optional”)

Concreet: als je in een klasse het volgende zet:

STATIC sStaticString AS String = "Statische variabele"
of
PUBLIC CONST cConstString AS String = "Constante"

.. krijg je dus dat uitroepteken achter de naam van de klasse.

ps
Library versie verandert niet
Als je uittest met twee gambas IDE’s naast elkaar open, met een waar je de library maakt, en een ander waarin je die gebruikt, moet je de omgeving van die laatste afsluiten en terug openen om de juiste library gegevens te zien in oudere Gambas v. 3.7.1.
Zoniet blijf je daar altijd het library versienummer zien van toen je de IDE opende in Project, Libraries (zelfs als je de library verwijdert en terug toevoegt, houdt ze oud nummer en Provides gegevens).
De programma’s die je in de IDE start gebruiken echter wel de ondertussen ge-update library!

Posted in Gambas3, vraag-me-af | Comments Off on Het mysterieuze uitroepteken in library of bibliotheek beschrijving

Incorrect overschreven in klasse

De foutmelding die in Gambas3 kan optreden als je een module of klasse hebt gemaakt met een methode die al voorkomt, bv in een bibliotheek die je opgenomen hebt in het project (eigenschahppen):

ModuleData.AddRecord” is incorrect overschreven in klasse “ModuleData

Engels: … is incorrectly overridden in class …

Hier is
– “ModuleData” een module in het geopende project; kan ook een klasse Class zijn ipv Module.
– AddRecord: een voorbeeld van een methode in die klasse, en die blijkt een probleem te geven (dubbel voorkomen).

Soms kan de oorzaak zijn dat je eerst klassen in je programma had die je nadien in een bibliohteek (library) hebt ondergebracht, en je hebt de klasse nog niet verwijderd. Check de library (in project eigenschappen, Bibliotheken; als je op de bibliohteek (leverancier, naam, versienummer) klikt, zie je onderaan de locatie en een opsomming van waarin die library voorziet).

Of omgekeerd, dat je een klasse bijmaakt die al bestaat in een geïmporteerde library.

Posted in Gambas3 | Comments Off on Incorrect overschreven in klasse

Gambas3 op Tumbleweed

Op software.opensuse.org in “Zoek”: “gambas”. Dat biedt verschillende gambas3 paketten; kies IDE voor de volledige programmeeromgeving.

De officiële gambas3 is verkrijgbaar voor Leap 15.2, voor Tumbleweed is de keuze verborgen achter “experimental” en “community packages”.

 • Bij Experimental staat versie 3.14.3, en dat is exact dezelfde als in Leap 15.2, dus zo experimenteel zal die niet zijn (misschien eerder de combinatie met tumbleweed kan ik me voorstellen).
 • Bij community kanje kiezen tussen 3.15.2 op home:munix9 en 3.15.90+git.20210318… op home:munix9:unstable. Die laatste lijkt me pas experimenteel 🙂

Ik kies 3.15.2 van munix9 community, zodat ik toch een nieuwere versie heb dan de stable van openSUSE Leap 15.2, wat nu de gewone openSUSE is.
Er worden 143 packages gedownload voor gambas3.

Er komt een menu bij: Development, met daarin Gambas3.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gambas3 op Tumbleweed

Gambas3 na update opensuse 15.2

Vanuit Leap 42.3 – vanuit Leap 15.1

Vanuit Leap 42.3

Een werkend systeem op openSUSE Leap 42.3 is na een reeks upgrades tot openSUSE Leap 15.2 gekomen. Helaas lijkt gambas3 nu niet meer te werken. Op de desktop merk je gewoon dat de IDE niet start. Bestaande programma’s, gemaakt in gambas, blijven wel werken.

Op de commandolijn starten:
gambas3
gbx3: unable to find startup file

Dit verschijnsel zagen we vroeger al eens:
http://gambas.copyleft.be/blog/archives/1290

De oplossing is gelijkaardig; gambas3-gb-jit ontbreekt en moet bij-geïnstalleerd worden (of/ook gambas-ide).

Dat duurt maar een paar seconden… en de Gambas3 (IDE) start weer.
Continue reading

Posted in Gambas3, installatie | Comments Off on Gambas3 na update opensuse 15.2