Category Archives: Databank

Databank gebruiken vanuit gambas; mysql, postgresql, … ; verbinding, bewaren, opvragen, …

Driver name missing

De foutmelding “Driver name missing” betekent normaal dat één van de eigenschappen in het connection object niet gegeven is, nl connection.name = “mysql” Maar er zijn ook andere omstandigheden waarin deze foutmelding voorkomt, bv: – je gebruikt een verkeerd connection … Continue reading

Posted in Databank | Comments Off on Driver name missing

Nieuw project in gambas, hulpmiddelen

(Zie ook de praktische nieuwe project checklist en bij het programmeren de domme fouten checklist) Enkele hulpmiddelen bij het starten van een nieuw project: Leeg project – Gebruik een sjabloon of een modelproject om van te starten. Het standaard leeg … Continue reading

Posted in Databank, Hoe - in Gambas, vraag-me-af | Comments Off on Nieuw project in gambas, hulpmiddelen

Rapportgenerator 2 : Rapport met velden uit een databank

(vervolg van Gambas3 Rapportgenerator 2 basis) Ik maak een eenvoudig rapport met drie kolommen gegevens; de lijnen zijn data uit een databank, de kolommen velden. De datalijnen worden onder elkaar herhaald, en lopen over meer dan één blad. Rapport layout … Continue reading

Posted in Databank, Gambas3 | Comments Off on Rapportgenerator 2 : Rapport met velden uit een databank

Drie tabellen

Producten-kleurcombinaties: Tabel producten (id, name..), tabel kleurcombinaties (id, prd_id, kleur). Deze beantwoordt niet aan de typische hiërarchie van bv factuurhoofd-factuurlijn, employee-employee-registrations, enz. Omgevormd tot drie tabellen: product (id, name, ..) color (id, color, ..) productcolor (prd_id, klr_id, meta ..) Hoe … Continue reading

Posted in Databank | Comments Off on Drie tabellen

Een lege datum invullen in de databank: NOT NULL?

Bij het updaten van een record krijg ik een eigenaardige foutmelding dat ik een verkeerde waarde “11” probeer in te vullen in een datumveld “dateout”. Een ander veld met datum werkt wel goed, maar dat wordt dan ook wel van … Continue reading

Posted in Databank, Gambas3 | Comments Off on Een lege datum invullen in de databank: NOT NULL?

Inleiding tot Gambas – PostgreSQL

Ik probeer het voorbeeld van dit artikel op Linux Journal na meer dan 10 jaar uit met één van de volgende versies van Gambas (3.x) en een andere databank die meer verschilt dan MySQL-MariaDB onderling: PostgreSQL. Hier de beschrijving die … Continue reading

Posted in Databank, Gambas3 | Comments Off on Inleiding tot Gambas – PostgreSQL

Gebruik van verschillende Datasets

(DEV) Programma’s waarbij je een database gebruikt, worden dikwijls ontwikkeld op een andere databank dan diegene die uiteindelijk zal gebruikt worden. Stel dat de ontwikkeling gebeurt op server (DEV), met databank employee. Die server kan evengoed een virtuele machine, je … Continue reading

Posted in Databank | Comments Off on Gebruik van verschillende Datasets

Database velden met prefix van tabelnaam

Naar aanleiding van een vroeger artikel over hergebruik van code, kwam ik op de kwestie van de standaardisering van de veldnamen in een databank. Algemeen zie ik twee systemen gebruikt worden: 1. Met prefix: Meestal een korte prefix die de … Continue reading

Posted in Databank | Comments Off on Database velden met prefix van tabelnaam

Data module met universele procedure om record toe te voegen

Gambas Modules of minstens stukken ervan kan je zo universeel maken dat je ze gemakkelijk kan hergebruiken. Bij gebruik van een databank (bv MySQL/MariaDB) moet je altijd code schrijven om een record aan te maken. Het gemeenschappelijke daarin is minstens … Continue reading

Posted in Databank, Gambas2 | Comments Off on Data module met universele procedure om record toe te voegen

Keek op de week: waar begint de weektelling?

Na het vervangen van een server treden er eigenaardige fouten op, die te maken hebben met tijdsberekening. Nader onderzoek leidt me tot enkele eenvoudige testen: Gambas commandolijn (onderaan in de IDE): ? week(now()) 41 Dan op de mysql server via … Continue reading

Posted in Databank | Leave a comment