Nieuw project in gambas, hulpmiddelen

(Zie ook de praktische nieuwe project checklist en bij het programmeren de domme fouten checklist)

Enkele hulpmiddelen bij het starten van een nieuw project:

Leeg project
– Gebruik een sjabloon of een modelproject om van te starten. Het standaard leeg project van Gambas zelf bevat niets meer dan een startprocedure (methode), maar zelf zal je merken dat je telkens hetzelfde soort dingen er standaard insteekt. Denk maar aan een menubalk met File, Edit, Help/About/Changes/Licentie.. enz. Je maakt je eigen standaard leeg project met die menu’s er allemaal in, en dan kan je iedere keer daarvan starten. Je zet dat best online zodat je er van overal aankan. Je past het ook aan met de kennis en ervaring die verder opdoet, zodat het leeg project je steeds meer werk bespaart. (Voorbeeld “Emptyproject”).

Instellingen
Vrij snel merk je dat je allerlei instellingen wil bijhouden, zoals adressen van servers waarmee je verbindt, instellingen op het scherm van de gebruiker enz. Daarvoor dient de “settings” module van Gambas. Maar zowel het uitlezen van de settings als het bewaren ervan moet je programmeren, en die kunnen niet beide tegelijk klaar zijn. Met een “Gambas settings tool” kan je een nieuw settings bestand maken voor je project, met een scherm om snel de sleutel/waarde combinaties in te geven, er waarden inzetten zodat je ze al kan uitlezen met code, controleren wat je programma er in geschreven heeft enz. (Voorbeeld “Gambas Settings Tool”)

Vormgeving
Om de vormgeving een beetje te stroomlijnen kan je een form “Layout.form” maken waarin alle kenmerken voorkomen, bv de voor- en achtergrondkleuren van je schermen, de eigenschappen van de tekst, enz. Er hoeft geen code in te zitten, maar je kan wel zien hoe het er uit ziet op het scherm. Je zet er van ieder object een voorbeeld van op een scherm, (wel public zetten) en je applicatie neemt telkens daar de kleur, font, enz. van bij het openen van een nieuw scherm. (Zoals in Main.form bv een tekst die je initialiseert in FMain met txbx.Foreground=FLayout.txbxInput.Foreground). Als je dan je Layout.form aanpast, is heel je applicatie aangepast!

Databank
Ook voor de databank-koppeling kan je je laten helpen.
– Instellingen: door een vaste manier van databankgegevens op te slaan in de settings, met de mogelijkheid om te schakelen tussen je ontwikkel-databank (op je laptop bv), een test-databank op een testserver, en je productie-databank voor het uiteindelijk gebruik.
– Ontwerp: bij het ontwerpen van de databank komen bepaalde velden in tabellen telkens voor, zoals de id, het bijhouden van de datum van wijziging van een record, en de gebruiker die het wijzigde, een opmerkingen veld, enz. Met een tool kan je snel een nieuwe tabel maken, waarbij de standaard velden al voorgesteld worden op het scherm en je maar moet aanvinken welke je wil, en er bovendien automatische een data-dictionary bijdrage wordt gemaakt met mogelijkheid tot voorbeeld data en uitleg over de velden. (Voorbeeld: “DbInfoCode”)
– Ontwikkeling: bij het omzetten van objecten naar de databank of omgekeerd (persistence), van record naar objecten heb je ook telkens wat standaard handelingen als bewaren en ophalen van de inhoud van het object, het omzetten van de velden naar de properties van het object. Een hulpprogramma kan de velden van de records lezen en er objecten met properties voor maken, met de bijhorende get/set procedures. (Voorbeeld: “DbInfoCode”)

Opkuis
Om af en toe je programma op te kuisen, bv allerlei variabelen die je ooit eens maakte maar nooit gebruikt, kan je ook een hulpprogramma gebruiken dat de code voor je leest en op zoek gaat naar wat weg mag enz. Voor Gambas2 gebruikte ik daarvoor “ProbableCause”, maar nu is veel daarvan al geïntegreerd in Gambas3.

Door deze hulpprogramma’s zelf te programmeren kan je ze steeds laten evolueren met je noden. Zet ze online en schrijf erover.

This entry was posted in Databank, Hoe - in Gambas, vraag-me-af. Bookmark the permalink.