Checklist

Een kleine checklist voor een nieuw project:

 • Venstertitels: FMain (en sub-vensters) met venstertitel die programmanaam + versie weergeeft (zodat je o.a. ziet welke vensters bij dit programma horen); bv Me.Title = Right(Me.Name, -1) & " - " & Application.Name & " - " & Application.Version
  Update: in MMain heb je isDeveloper() As Boolean (lees uit settings), in MForm heb je WindowTitle(hOrigin as Object, OPTIONAL s AS string) die geeft de string als titel (of de formname zonder “F”), gevolgd door de applicatienaam; als dev krijg je er de Form name tussen: “Hoofdmenu – FMain – MijnProg”
 • Icon: Een klein icon bestand (application.png) laden in: Project, Properties: Klik op beeld van garnaal, en kies met bestandsbeheerder een icoon dat je klaargezet hebt in je projectdirectory. Gebruik dat icoon voor elke venster ook als “Icon”; ofwel in de Form, ofwel laden met een regeltje code (hWindow.Icon = Picture.Load("images/Logo.png")).
  Bv: In elke Form_Open() de titel van het venster + icoon laden vanuit MForm procedure
 • About: Menu “?” met Help, About (licentie), Changes, What’s New… (gebruik in About ook het icoon, eventueel grotere versie)
 • Quit: Menu File met Quit (procedure Quit die nodige afsluitakties doet, kan ook door knop Quit gebruikt worden).
 • Settings: Configuratie opslaan/uitlezen met Settings (bv database, ..)
 • Error: Foutenbeheer met TRY / IF ERROR en doorgeven van de error via tekst “sLastError” in iedere module etc; of Error class.
 • Feedback: naar de gebruiker, bv met een logvenster en/of errorvenster onderaan het scherm; na development eventueel uitschakelen?
 • Gebruiksteller: ingebouwde gebruiksteller (runcounter) en/of sessie log
 • Versie: onderhoud versienummer: check bij start, bewaar vorig gebruikt en laagste/hoogste versienummer in settings, opslaan versie-upgrades met datum.
 • Dubbelstart controle: bij opstarten programma (applicatie.pid schrijven en) checken of het programma al gestart is; melding reeds opgestart of niet normaal afgesloten.
 • Weergaveconventies: bv vast zwart/wijzigbaar blauw; help tekst groen, bewaard/nieuwe invoer/fout; best met functie in MForm

Databankproject:

 • Veldnamen: zie systematiek? Prefix?
 • Meta-informatie: tabel uselog? errorlog?
 • Configuratie: tabel config?
 • Struktuur: dump in source project?
 • Wachtwoord: lokaal versleuteld opslaan?
 • persistence en schermcode genereren (DbInfoCode)