Database velden met prefix van tabelnaam

Naar aanleiding van een vroeger artikel over hergebruik van code, kwam ik op de kwestie van de standaardisering van de veldnamen in een databank. Algemeen zie ik twee systemen gebruikt worden:

1. Met prefix:

Meestal een korte prefix die de naam van de tabel aangeeft, zodat je altijd kan zien waar de veldnaam op slaat:

# Name Type Null Default Extra
1 emp_id bigint(20) No None AUTO_INCREMENT
2 emp_name int(11) No 0
3 emp_data2 int(11) No 0
8 emp_creat timestamp Yes CURRENT_TIMESTAMP
9 emp_creby char(24) Yes NULL
10 emp_updat datetime Yes NULL
11 emp_updby char(24) Yes NULL

Inderdaad de employee tabel, “emp” of beter “employee”.

2. Zonder prefix

Zonder tabelnaam (afkorting) in veldnamen:

# Name Type Null Default Extra
1 id bigint(20) No None AUTO_INCREMENT
2 name int(11) No 0
3 data2 int(11) No 0
8 creat timestamp Yes CURRENT_TIMESTAMP
9 creby char(24) Yes NULL
10 updat datetime Yes NULL
11 updby char(24) Yes NULL

In dit geval moet je de (afkorting voor) de veldnaam niet meegeven. Als de database vermeld wordt is het toch duidelijk:

emp.id
employee.name
employee.fieldname1
employee.creat
employee.creby
employee.updat
employee.updby

eventueel met korte alias

emp.id
emp.name
emp.fieldname1
emp.creat
emp.creby
emp.updat
emp.updby

Veel code blijft korter, maar een luie blik op de resultaten van een query kan iets meer aandacht gaan vragen (om de oorspronkelijke tabelnaam te zoeken), en misschien worden je aliassen langer e.veld wordt emp.veld voor table employee.

Vgl:

e.emp_id, e.emp_name
emp.id, emp.name

De prefix blijkt vooral een overblijfsel te zijn van vroeger, toen alle veldnamen uniek moesten zijn (ook buiten de tabel).

De algemene raadgeving is: geen prefix gebruiken:

  • korter
  • eenduidiger
  • goede tabelnamen en aliassen te gebruiken
  • betere standaardisatie

Pro prefix:

  • oude systemen waar het moet
  • geen probleem met gereserveerde woorden (commanodo’s in de query taal)*
  • gemakkelijk bij export want tabelnaam staat in veld.
  • soms beter leesbaar omdat velden altijd dezelfde vorm hebben.

* stel dat je een veld hebt waarin je aangeeft dat er een update gebeurd is of moet gebeuren:
employee.update
Helaas, UPDATE is een gereserveerd woord in de SQL taal (SELECT update FROM …), en zo zijn er nog woorden die door de syntax highlighting kunnen aangewezen worden als “gereserveerd”. Door prefixen te gebruiken moet je daar nooit op letten. Maar je kan ook ‘quotes’ gebruiken rond het gereserveerd woord als veldnaam.

Zie ook discussie op StockOverflow: (1) en (2)

This entry was posted in Databank. Bookmark the permalink.