Settings toepassing

Eenvoudige toepassing van Instellingen of configuratiebestand

Start een nieuw project met de naam ConfigSettings.
Kies bij Project Type, Options “File Settings Files Management”
Controle: Daardoor is onder project eigenschappen gb.settings aangekruist.

Vertrek op de nieuwe FMain form:
– maak een button bovenaan “btnShowConfig“.
– dubbelklik op de knop en vul er de volgende code in:

Message.Info(File.Load(Settings.path &/ Application.Name & ".conf"))
CATCH
Message.Error(Error.Text & " fout met config - bestaat niet? ")

= Een “run” levert normaal de foutmelding op.

Een beetje lager zet je een invultekstveld “txbxSetText1
Maak een nieuwe knop en zet die ernaast, met naam “btnSetText1” en zet in de code van click:

PUBLIC SUB btnSetText1_Click()

Settings["Instelling1"] = txbxSetText1.Text

END

= Een “run” doet niets nieuws lijkt op het eerste zicht. btnShowConfig geeft zelfde foutmelding. Je verlaat het programma.

= Een direkt daaropvolgende “run” met opvragen van btnShowConfig verrast misschien met je “instelling” van het tekstveld van de vorige “run”: onder een hoofding General (die je niet opgaf – standaard dus):

[General]
Instelling1=”txbxSetText1″

en een knop “ok”. Opeenvolgende “runs” tonen dat steeds de vorige ingevulde tekst, die je met btnSetText bevestigde, opgeslagen was.

Dat kan je terugvinden in de verborgen config directory:

/home/loginname/.config/gambas/

met de naam

ConfigSettings.conf

Open dat bestand met kate of een andere code-tekstverwerker en voeg een tweede “instelling” toe:

[General]
Instelling1="geheim"
Instelling2="nieuw"

Laat het programma lopen en vraag de instellingen op.

update 2012 11 30
Als je een configuratie-instelling opvraagt maar je bent niet zeker of die bestaat, geef je een standaardwaarde op die gebruikt moet worden bij ontbreken van de te zoeken instelling.

iHoogte = Settings[“General/Hoogte”, 120)

Als je wil testen of een configuratie-sleutel voorkomt of niet, zet je zelf “NULL” als alternatieve standaardwaarde.

IF isNull(Settings[“General/Runcounter”, NULL])
Settings[“General/Runcounter”] = 0
ENDIF

This entry was posted in Gambas2, Gambas3, Hoe - in Gambas. Bookmark the permalink.

Leave a Reply