Versienummer onderhouden

Een Gambas programma heeft een versienummer dat bestaat uit x.x.x, bv 0.0.1 als je net een nieuw project gestart hebt.
Het is in de IDE zichtbaar in Project, properties, en kan daar ook aangepast worden. Het wordt automatische verhoogd als je “compile” doet in de IDE. In code kan je het opvragen met Application.Version.

In een programma dat een databank gebruikt, hou ik ook bij welke versie lokaal geïnstalleerd staat, en wat de vorige versie was. Dat kan helpen in het oplossen van problemen, bv op het moment dat de struktuur van de databank verandert, en je dus zeker moet zijn met welke versie je werkt. Eigenlijk zou ik ook in de databank de minimumversie moeten bewaren bedenk ik nu, of misschien zelfs loggen user_id, version_used.

Ik heb geprobeerd zicht te houden op de versies die lokaal gebruikt worden, opgeslagen in de Settings File (~/.config/gambas/application.conf):

application.conf

[General]
..
Language="nl_BE"
Runcounter=1028
..
PreviousVersion="0.2.38"
LastVersion="0.2.38"
Version="0.2.38"
HighVersion="0.2.39"
LowVersion="0.2.10"
PreVersionDateOut=07/01/2016 13:24:07.426
...

Ik kan aflezen wat de laagste gebruikte versie is, wat de hoogste (soms schakel je terug naar een lagere versie na vastgestelde fouten bv), wat de huidige, voorgaande en wat de laatst gebruikte versie was.

Waarvoor ik in de module MCommon:


PRIVATE sLastError AS String

PUBLIC SUB storeVersion()
 ' check version settings exist
 IF NOT Settings["General/PreviousVersion"] ' previous version number used (lower)
  Settings["General/PreviousVersion"] = Application.Version 
 ENDIF 

 IF NOT Settings["General/LowVersion"] ' lowest version used 
  Settings["General/LowVersion"] = Application.Version
 ENDIF 
 
 IF NOT Settings["General/HighVersion"] ' highest version used - kept when downgrading!
  Settings["General/HighVersion"] = Application.Version
 ENDIF 
 
 Settings["General/LastVersion"] = Settings["General/Version", ""] ' first save value before replacing it
 Settings["General/Version"] = Application.Version ' store version of current run 
 
 IF (Settings["General/Version"] <> Settings["General/LastVersion"]) ' up or downgrade?
  IF newestVersion(Settings["General/LastVersion"], Settings["General/Version"]) = Settings["General/Version"] ' upgrade
   Settings["General/PreVersionDateOut"] = Now() 
   Settings["General/PreviousVersion"] = Settings["General/LastVersion"]
   
  ELSE ' downgrade, check under lowest ?
   IF newestVersion(Settings["General/LowVersion"], Application.Version) = Settings["General/LowVersion"]
    Settings["General/LowVersion"] = Application.Version
   ENDIF 
  ENDIF 
  IF Settings["General/HighVersion"] <> Application.Version
   Settings["General/HighVersion"] = newestVersion(Settings["General/HighVersion", ""], Application.Version)
  ENDIF 
  
 ENDIF 
 Settings.Save

END

met de test :

PUBLIC FUNCTION newestVersion(sVersionA AS String, sVersionB AS String) AS String
 
 DIM sPart AS String
 
 DIM arrsPartsA AS String[]
 DIM arrsPartsB AS String[]
 
 DIM i AS Integer
 
 IF NOT sVersionA ' sVersionA is empty
  IF sVersionB 
   RETURN sVersionB
  ELSE ' AND sVersionB is empty
   RETURN ""
  ENDIF 
 ELSE IF NOT sVersionB ' sVersionB is empty
  RETURN sVersionA
 ELSE ' none is empty; compare parts to find out
  arrsPartsA = Split(sVersionA, ".")
  arrsPartsB = Split(sVersionB, ".")
 
  IF arrsPartsA.Count = arrsPartsB.Count
 
   FOR i = 0 TO (arrsPartsA.Count - 1)
    IF Val(arrsPartsA[i]) > Val(arrsPartsB[i])
     RETURN sVersionA
    ELSE 
     IF Val(arrsPartsB[i]) > Val(arrsPartsA[i])
      RETURN sVersionB
     ELSE 
      sLastError = "Part " & Str$(i + 1) & " of version number is the same " & arrsPartsA[i]
      DEBUG sLastError
     ENDIF 
    ENDIF 
    
   NEXT 
  ELSE 
   sLastError = "Could not detect versions; structure not the same: " & sVersionA & " <> " & sVersionB
   RETURN ""
  ENDIF 
  
 ENDIF  
 
END

en aangeroepen vanuit de eerst opstartende module, bv de klasse MMain (die opstartklasse is en nadien FMain aanroept):

MMain


 MCommon.storeVersion()
This entry was posted in Gambas2. Bookmark the permalink.