Na record update: Getallen in velden

Na een update van een record in de databank via Gambas3 code, krijg ik in een aantal velden getallen als 101, 102, 103, 104.

 • De velden zijn niet opeenvolgend.
 • De velden zijn zowel van het type tekst al long.
 • De velden krijgen data uit de Gambas3 applicatie met standin &1, &2 enz.
 • Aanroep databank gebeurt met hconData.Exec(sSql, id, name, remark, ..) ; de te vervangen datavelden.
 • Ik heb dit verschijnsel niet gezien in gambas2, het komt wel voor in de twee versies van gambas3 die ik bij de hand heb: 3.9.2 en 3.7.1

Het is me niet duidelijk waar de ingevulde getallen vandaan komen, maar ze hebben wel exact hetzelfde begin als de toegekende id!
Bv
id is 9 –> velden worden 90, 91, 92, …
id is 10 –> velden worden 100, 101, 102, …

De id wordt gebruikt in het statement dat de update doet.
Het lijkt alsof in de sequentie ” veldG=&10, veldH=&11, veldI=&12 ” de &1 onmiddellijk ingevuld wordt (en daarin wordt net die id gegeven), en de rest van het getal er gewoon aangeplakt wordt.

In mijn geval werd in &1 de record id gegeven waarop het record geselecteerd wordt:
WHERE id =&1

Oplossing:
In de reeks “it’s not a bug, it’s a feature”:
http://gambaswiki.org/wiki/doc/gb2togb3

Blijkbkaar is het vanaf Gambas versie 3 nodig om de parameters boven 9 tussen accolades te zetten:

SQL errors with database methods Arguments of DB.Exec() and DB.Subst() above nine now must be enclosed with {} now.

Dus de parameters boven 9 moeten speciaal aangeduid worden:

veldG=&{10}, veldH=&{11}, veldI=&{12}

Of zoals in de wiki:

MyConnection.Exec("UPDATE devices "
"SET name = &1, module = &2, "
"interface = &3, address = &4, "
"location = &5, label = &6, "
"label2 = &7, label3 = &8, "
"value = &9, officon = &{10}, "
"onicon = &{11}")

Posted in Gambas3 | Comments Off on Na record update: Getallen in velden

git en gambas

Een nieuw project “ProjectToTrack” is net aangemaakt. We weten dat de broncode in .src/ zit (source). Verder heeft het project een directory die er – verborgen bestanden inbegrepen- zo uitziet:

copyleft@linuxbox:~/Test/MyProjectToTrack/ProjectToTrack> ls -lFA

total 28
drwxr-xr-x 2 copyleft users 6 Jun 6 16:10 .action/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 33 Jun 6 16:10 .directory
drwxr-xr-x 2 copyleft users 19 Jun 6 16:11 .gambas/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 123 Jun 6 16:10 .gitignore
drwxr-xr-x 2 copyleft users 6 Jun 6 16:10 .hidden/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 10680 Jun 6 16:10 .icon.png
drwxr-xr-x 2 copyleft users 6 Jun 6 16:11 .lang/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 0 Jun 6 16:10 .lock
-rw-r--r-- 1 copyleft users 165 Jun 6 16:10 .project
drwxr-xr-x 2 copyleft users 63 Jun 6 16:11 .src/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 57 Jun 6 16:11 .startup

Gambas maakt een (onzichtbaar) bestand aan “.gitignore”

Daarin staat:

copyleft@linuxbox:~/Test/MyProjectToTrack/ProjectToTrack> cat .gitignore

#---- Gambas files to ignore (v1)
*.gambas
.lock
*~
core
core.*
vgcore
vgcore.*
.kdbg*
.*.prof
.lang/*.pot
.gambas/*
#----

Dat moet er voor zorgen dat bij gebruik van git deze bestanden niet meer opgenomen worden.

Posted in Uncategorized | Comments Off on git en gambas

HSplit en VSplit containers

Ik heb me lang afgevraagd hoe ik een HSplit container juist moest gebruiken.
De eerste stap is eenvoudig: je tekent een rechthoek met de HSplit tool.
Daarin zet je bv twee TableViews. Je kan ze dan met een vertikale balk groter en kleiner maken, waarbij de andere omgekeerd de resterende ruimte vult.

Hier de hiërarchie van kadertjes:

FMain: Arrangement = vertical
– HBox1: Expand = true
– – HSplit2: Expand = true
– – – TableView1: Expand = true, Autoresize = true
– – – TableView2: Expand = true, Autoresize = false

Ik wil TableView2 kleiner hebben, smaller eigenlijk, dan TableView1.

Maar ik vind nergens in de eigenschappen van de HSplit hoe ik dat kan instellen, bv in %, of op een vaste beginlijn.

Bij het openen van het scherm is de HSplit mooi in het midden ingesteld, hoewel in het ontwerpscherm TableView1 veel groter is dan TableView2.

In een gambas mailinglist vond ik een verwijzing naar de “layout”, die geen zichtbare eigenschap is in de IDE.

Nu heb ik in Form_Open() de volgende lijn achteraan staan:

HSplit2.Layout = [3, 1]

Dit geeft het effect van 3/4 TableView1 en 1/4 TableView2.

De instelling van de HSplit wordt niet mee bewaard met Settings.Write(Me) van een Form.

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on HSplit en VSplit containers

Een lege datum invullen in de databank: NOT NULL?

Bij het updaten van een record krijg ik een eigenaardige foutmelding dat ik een verkeerde waarde “11” probeer in te vullen in een datumveld “dateout”.

Een ander veld met datum werkt wel goed, maar dat wordt dan ook wel van gegevens voorzien, namelijk de huidige datum van de update.

Public Sub updateProduct(id As Long, longname As String, shortname As String, ourname As String, purpose As String, remark As String, sup_id As Integer, sup_nick As String, sup_qty As Float, sup_qtypack As String, datein As Date, dateout As Date, sdsdate As Date, sdsfile As String, sdsok As Integer, active As Integer) As Boolean 

 Dim sSql As String 
 Dim myResult As Result 

 sSql = "UPDATE product SET "
 sSql &= "name=&2"
 ...
 sSql &= ", sup_qty=&9"
 sSql &= ", sup_qtypack=&10"
 sSql &= ", dateout=&11"
 ...
 sSql &= ", active=&16"
 sSql &= ", updat=NOW()"
 sSql &= ", updby=&17"
 sSql &= " WHERE id =&1 " 

If goConnect()
 Try $hconData.Exec(sSql, id, name, ..., sup_qty, sup_qtypack, dateout, ...., active, System.User.Name)
Else
 ...
Endif

Het enige wat ik met wat opzoekwerk kan vaststellen is dat die 11 niet de waarde is die ik stuur naar de databank, maar wel het volgnummer van de parameter in de parameterlijst die naar het commando wordt gegeven; zoals in:

hConData.Exec(sSql, par1, par2, par3, par4, par5, par6, par7, par8, par9, par10, par11, par12)

Ik stuur bij de update inderdaad alle velden naar de mysql-verwerker, zodat ik maar 1 update procedure moet maken.

Voor tekstvelden is het niet erg om een lege string “” te sturen, dat werkt.
Maar bij een datum? Wat moet je daar sturen? Null? NULL? “NULL”?
Na een paar pogingen werkt het terug als ik de datumvelden niet stuur met parameters, maar vervang door de tekst veld=NULL, als in:

 Dim sSql As String 
 Dim myResult As Result 

 sSql = "UPDATE product SET "
 sSql &= "name=&2"
 ...
 sSql &= ", sup_qty=&9"
 sSql &= ", sup_qtypack=&10"
 
 If dateout = Null
  sSql &= ", dateout=NULL"
 Else
  sSql &= ", dateout=&11"
 Endif
 ...
 sSql &= ", active=&16"
 sSql &= ", updat=NOW()"
 sSql &= ", updby=&17"
 sSql &= " WHERE id =&1 " 

If goConnect() 
  Try $hconData.Exec(sSql, id, name, ..., sup_qty, sup_qtypack, dateout, ...., active, System.User.Name)
Else
 ...
Endif

Posted in Databank, Gambas3 | Comments Off on Een lege datum invullen in de databank: NOT NULL?

Lettergrootte (font size)

Kleine worsteling met de lettergrootte in Gambas3 applicatie: in principe kan je in code de lettergrootte vergroten/verkleinen met

inc object.font.size
dec object.font.size

Toegepast in FMain():

DEC ME.Font.Size
… heeft als gevolg dat de letters van het menu kleiner worden, de rest van het aktieve venster niet!
Hetzelfde daar met:
DEC Application.Font.Size

In FMain heb ik een splitview HSplit1, waarbinnen al mijn andere schermelementen zitten.
Pas ik de font-aanpassing toe op die split, dan veranderen alle “onderliggende” fonts mee:

Inc HSplit1.Font.Size
Dec HSplit1.Font.Size

Voor mij is dit prima. Het menu verandert niet mee, maar dan blijft het zeker leesbaar.
(ik verander de fontgrootte vanuit een menu-item).

Public Sub mniFontInc_Click()
 Inc HSplit1.Font.Size
End

Posted in Gambas3 | Comments Off on Lettergrootte (font size)

TableView edit: sommige velden wijzigen, andere cel enkel leesbaar

De volgende stap bij het maken van een tabel met gegevens (TableView) is bepalen welke cel wel of niet mag gewijzigd worden. In dit artikel Hoe data in een cel steken van een TableView werd de tabel gecreëerd, en werd bij een klik de cel wijzigbaar met “.Edit”.

Vanaf je op een cel klikt, is die op het scherm wijzigbaar. De gegevens echt bewaren moet je verder zelf doen, maar misschien wil je al beperken welke cellen gewijzigd kunnen worden. Voorbeeld is een tabel die een record uit de databank weergeeft:

Kolom recordnummer, kolom veldnaam, kolom waarde in het veld. Die laatse willen we wijzigen.
Ik verkies een extra kolom voor de nieuwe waarde, waarbij de gebruiker nog kan zien wat er voordien stond.
Kolomtitels: “fieldname”, “current value”, “new value”
Kolom index 0, 1, 2; kolom 2 moet wijzigbaar zijn. (definieer bovenaan een constante voor deze kolom)

Public Const iColNewVal As Integer = 2

De rijen zijn de velden: rij 1 is id, tweede, derde enz zijn de andere velden van je record.
Je wil meestal niet dat het veld van de id kan gewijzigd worden.
Achteraan zit misschien nog een veld met de datum van aanmaak van het record, die moet ook hetzelfde blijven.

We maken een array om alle kolommen die wijzigbaar zijn in bij te houden:
Private arrEditMask As New Integer[]
Als Array.Find (van een rijwaarde) als resultaat -1 geeft komt ze niet voor.

Zet elke kolom erin die je nodig hebt:
arrEditMask.Add(i)

We reageren in de tabel op een klik als het een “wijzigbaar” veld is:

Public Sub TableView1_Click()
 
 Debug "Is current row ? = " & TableView1.Row
 Debug " is current column ? = " & TableView1.Column
 
 If TableView1.Column = iColNewVal
  If arrEditMask.Find(TableView1.Row) > -1
   TableView1.Edit()
  Endif
 Endif

End

En om de waarde te bewaren in de tabel (zichtbaar te maken na verlaten van het veld) moet je:

Public Sub TableView1_Save(x As Integer, y As Integer, sText As String)

   TableView1[x, y].Text = sText

End

Om de waarde te bewaren in het record in de databank moet je zelf verder uitwerken.

Posted in Gambas2, Gambas3 | Comments Off on TableView edit: sommige velden wijzigen, andere cel enkel leesbaar

Wachtwoord onleesbaar opslaan (versleutelen, ontsleutelen)

Wachtwoord-check

Crypt

Er bestaat een Gambas bibliotheek (component) voor wachtwoord versleuteling en checken van een wachtwoord:

Crypt

De Crypt klasse levert : Check DES MD5 SHA256 SHA512

Hiermee kan je een wachtwoord versleutelen met DES of MD5, algoritmes uit de GNU libc bibliotheek.

ps: Zoals in Linux gebruikt, op de commandolijn met md5sum abc.txt om de checksum van (download) bestand abc.txt te krijgen.

Je kan ook de checksum van een gegeven wachtwoord vergelijken met de opgeslagen checksum van een eerder gegeven wachtwoord (waarbij je dat origineel wachtwoord niet opslaat, maar enkel de checksum); als die klopt is het gegeven wachtwoord juist.

Versleutel-ontsleutel

OpenSSL

Er is ook een bibliotheek die toelaat tekst te versleutelen en ontsleutelen (IDE-menu Project, Properties, Components): gb.openssl
OpenSSL levert:

 • Cipher de cipher (block en stream) algoritmes van OpenSSL. Wikipedia: Ciphers.
 • CipherText
 • Digest de hash algoritmes van het OpenSSL project. Wikipedia: Cryptographic hash function
 • HMac op hash gebaseerde berichten-toegangscodering (HMAC). Wikipedia: HMAC

Algoritmes

Er bestaan verschillende versleutelalgoritmes (en “operation modes”), en je kan die na het kiezen van de openssl library ook opvragen.
Maak een nieuw leeg project in Gambas3 (misschien werkt het ook in 2), en in de MMain vul je onderstaande code in.
Die toont op de commandolijn alle aanwezige algoritmes, en bewaart ze ook in een bestand (~/.config/gambas3/CipherList.conf)

CipherList

Private sName As String
Private icount As Integer

Public Sub Main()
 Settings["Cipher/date"] = Str$(Now())
 For Each sname In Cipher.List.Sort()
  Print sName; "\n";
  Settings["Cipher/" & Str$(icount)] = sName
  Inc icount
 Next
 
End

Je krijgt een lijst van bv 89 mogelijkheden (zie lijst onderaan); ze bestaan uit de encryptiemethode (plus bit-sterkte) en een “mode”, bv CBC staat voor Cipher Block Chaining (zie hieronder “operation mode” *).

Enkele algoritmen uit de lijst:

 • AES-128-CBC staat eerste in de lijst, gebruikt in dit vb.
 • BlowFish (Schneier) is veelgebruikt, maar ondertussen door hem als verouderd beschouwd (zie twofish).
 • DES=Data Encryption Standard: werd bekend om zijn korte sleutel, gedeeltelijke geheimhouding en betrokkenheid van NSA.
 • AES=Advanced Encryption Standard: Rijndael (ontwikkeld door twee Belgen: V. Rijmen & J. Daemen): opvolger van DES (Amerikaanse standaard). AES-128 wordt nog steeds als veilig gezien (2006).
 • , en spijtig genoeg niet in de lijst: twofish.

Je hebt de letterlijke tekstwaarde van de gekozen methode nodig om het algoritme op te roepen in je programma.

* Operation mode
Bepaalt op welke manier het oorspronkelijk te versleutelen bericht benaderd wordt voor versleuteling.
De “mode” wordt aangegeven door de extra lettercombinatie achteraan:

 • ECB=Electronic CodeBook: bericht wordt in stukjes gekapt, elk stuk versleuteld. Zwakte: patronen worden zichtbaar! (vgl elke letter apart versleutelen; patroon van de “e” wordt zichtbaar)
 • * CBC=Cipher Block Chaining: er wordt op iedere blok een bewerking gedaan tov het vorige blok, en een initialisatie vector moet gebruikt worden voor het eerste blok. De-cryptie kan parrallel, en Random Read Acces is mogelijk.
 • * CTR=CounTeR of ICM=Integer Counter Mode of SIC=Segmented Integer Counter: maakt van een block cipher een stream cipher. En+De-cryptie kan parrallel, en Random Read Acces is mogelijk.
 • PCBC=Propagating Cipher Block Chaining: gebruikt ook initialisatievector.
 • CFB=Cipher Feedback

* aanbevolen methode door o.a. Bruce Schneier (van Schneier on Security)

Meer info zie wikipedia Block_cipher_mode_of_operation

Tekst versleutelen – ontsleutelen

Het volgende stukje programma kan je toevoegen aan het vorige, het geeft een encryptie en decryptie van “Geheim”:

 Print Cipher["AES-128-CBC"].Encrypt("Geheim")
 Print Cipher["AES-128-CBC"].Decrypt(Cipher["AES-128-CBC"].Encrypt("Geheim"))

Het resultaat:

(CipherText 0x1ce7cf8)
Geheim

Meestal zal je de encrypt en decrypt niet in één regel gebruiken, en gebruik je een variabele, en dat is hier geen eenvoudige tekst (string).
Om die te declareren heb je de speciale variabele uit Cipher nodig:

Private hEncrypted As CipherText

En de code met encrypt naar variabele, en apart decrypt:

 hEncrypted = Cipher["AES-128-CBC"].Encrypt("Geheim")
 Print hEncrypted
 Print Cipher["AES-128-CBC"].Decrypt(hEncrypted)

De encryptie-methode steek je in een constante, bv PRIVATE Const sEncryptmethod AS String = “AES-128-CBC”.
In de code hier net boven ontbreken trouwens nog de Key en de InitVector.

Versleutelde tekst in bestand

In het geval dat de versleutelde tekst in een bestand zit, en daarnaar geschreven + daaruit gelezen moet worden, kan het hetvolgende programma gebruiken:

' Gambas module file

Private hEncrypted As CipherText
Private sLine As String
Private sCryptedFile As String
Private Const sAlgorithm As String = "AES-128-CBC"
Private sKey As String ' 32 ??
Private sInitVector As String ' 16


Public Sub Main()

 Print "Hello cipher world 2" ' 
 sCryptedFile = User.Home &/ "cipher.bin"
 hEncrypted = Null
 ' can be asked from user:
 
 sKey = "123456789012345678901234567890123"
 sInitVector = "1234567890123ABC"

 Print "Geef een woord of tekst (einde met enter):"
 Line Input sLine

 Try hEncrypted = Cipher[sAlgorithm].Encrypt(sLine, sKey, sInitVector)
 If Error
  Print Error.Text & " with key " & sKey
  TestKeyLength() 
 Endif

 File.Save(sCryptedFile, hEncrypted.Cipher)

 Print Base64$(File.Load(sCryptedFile))
 
 sLine = ""
 Print "I Decrypt " & sCryptedFile & " as : " 
 ' sLine = Cipher["AES-128-CBC"].Decrypt(File.Load(sCryptedFile))
 ' TYPE Mismatch, wanted CipherText, got String instead
 ' split up:
 hEncrypted = New CipherText(File.Load(sCryptedFile), sKey, sInitVector)
 ' now it seems we have to use the key and initvector, even if not required to encrypt ...
 
 sLine = Cipher[sAlgorithm].Decrypt(hEncrypted)
 Print sLine 
 
End

Print Base64$ maakt het een beetje leesbaar op de console zonder dat er rare dingen gebeuren; je kan ook het bestand gaan bekijken met bv kwrite, en daar zal het er helemaal anders uitzien…

€Íÿ‚Æ&ÜáÒ²ÆŠÀ9ÿáUÿ2†ŒúKüۖ

De sleutel

Het volgende probleem is: hoe bepaal je de key? Hoe lang moet die zijn? Theorie buiten beschouwing gelaten kan je het zelf uitzoeken op jouw systeem met deze proefondervindelijke methode:

 
Public Sub TestKeyLength()

 Dim sKeyShorter As String
 
 sKeyShorter = "123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
 While (Len(sKeyShorter) > 1)
  sKeyShorter = Left(sKeyShorter, -1)
  Try hEncrypted = Cipher[sAlgorithm].Encrypt(sLine, sKeyShorter, sInitVector)
  If Not Error
   Print "no error at keylength: " & Str(Len(sKeyShorter))
   Exit
  Else
   Print "Err with: " & sKeyShorter & " " & Len(sKeyShorter)
  Endif
 Wend

End

Het resultaat in mijn console:

Hello cipher world 2
Geef een woord of tekst (einde met enter):
Gambas3 really rocks!
Key length does not match method with key 1234567890123456789012345
67890123
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY 5
5
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX 54
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW 53
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 52
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 51
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 50
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 49
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQR 48
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQ 47
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOP 46
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNO 45
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLMN 44
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKLM 43
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJKL 42
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJK 41
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHIJ 40
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGHI 39
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFGH 38
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEFG 37
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDEF 36
Err with: 123456789012345678901234567890ABCDE 35
Err with: 123456789012345678901234567890ABCD 34
Err with: 123456789012345678901234567890ABC 33
Err with: 123456789012345678901234567890AB 32
Err with: 123456789012345678901234567890A 31
Err with: 123456789012345678901234567890 30
Err with: 12345678901234567890123456789 29
Err with: 1234567890123456789012345678 28
Err with: 123456789012345678901234567 27
Err with: 12345678901234567890123456 26
Err with: 1234567890123456789012345 25
Err with: 123456789012345678901234 24
Err with: 12345678901234567890123 23
Err with: 1234567890123456789012 22
Err with: 123456789012345678901 21
Err with: 12345678901234567890 20
Err with: 1234567890123456789 19
Err with: 123456789012345678 18
Err with: 12345678901234567 17
no error at keylength: 16
gM3/gsYm3OEC0g+ygcaKwDn/4VX/Mg6GjPqQS/zblgo=
I Decrypt /home/cybr/cipher.bin as : 
Gambas3 really rocks!

Dus in plaats van de 32 tekens voor de key, elders vermeld in literatuur, heb ik hier 16 nodig.

Ik kan aan mijn programma’s een tekstbestand leveren met een versleutelde toegangscode voor de databank.
Wie het bestand leest kan er niets mee. Wie het programma ontleedt wel als de sleutel en initvector (of salt) vast in de broncode staan.


De hele lijst van mogelijke algoritmes:
Continue reading

Posted in Gambas3 | Comments Off on Wachtwoord onleesbaar opslaan (versleutelen, ontsleutelen)

Foutenbeheer en log via Error klasse

Ik wil in mijn programma:

 • een vaste manier om met foutmeldingen te werken
 • nadien de foutmeldingen kunnen nazien

In allerlei Classes, Modules en Forms kunnen fouten ontstaan, ik hou altijd de laatste ter plaatse bij in een variabele sLastError.


PRIVATE sLastError AS String

PUBLIC SUB getLastError() AS String
 
 RETURN sLastError
 
END

In mijn FMain heb ik een procedure waar ik alle foutmeldingen naartoegooi:

FMain


PUBLIC SUB SetError(sTextline AS String) 
 
 lsbxError.Add(Str$(iErrCounter) & ": " & sTextline, MCommon.insertTop)
 IF MMain.bErrorFile 
  MMain.hError.writeError(Str$(iErrCounter) & ": " & sTextline)
 ENDIF 
 INC iErrCounter
 
END

Fouten zakken weg naar onder in het zichtbaar meldingen-schermdeel in de toepassing, de ListBox lsbxError.
De constante in MCommon die aangeeft dat bovenaan in de lijst wordt toegevoegd is misschien wat overdreven:

MCommon

PUBLIC CONST insertTop AS Integer = 0

In MMain heb ik mijn error object, wat alle foutmeldingen opvangt:

MMain

... 
hError = NEW CError 
 IF hError.sLastError
  bErrorFile = FALSE
  sLastError = "Error handling to file: " & hError.sLastError
 ELSE 
  bErrorFile = TRUE
 ENDIF 
...

Mijn foutklasse heet CError:

CError

PRIVATE $hErrorFile AS File
PUBLIC sLastError AS String
PRIVATE sErrorFileName AS String


PUBLIC SUB _new(OPTIONAL sFileName AS String)
 
 IF sFileName
  sErrorFileName = sFileName
  openErrorFile(sErrorFileName)
 ELSE 
  sErrorFileName = System.User.Home & "/.config/gambas" & "/" & Application.Name & "-error.txt"
  DEBUG sErrorFileName
  openErrorFile(sErrorFileName)
 ENDIF 
 
END

PUBLIC SUB getErrorFileName() AS String
 
 RETURN sErrorFileName

END


PUBLIC SUB openErrorFile(sErrorFile AS String) AS Boolean
 
 IF Exist(sErrorFile)
  'TRY $hErrorFile = OPEN sErrorFile FOR WRITE APPEND ' cannot append without maintenance
  TRY $hErrorFile = OPEN sErrorFile FOR WRITE CREATE 
 ELSE 
  TRY $hErrorFile = OPEN sErrorFile FOR WRITE CREATE 
 ENDIF 
 
 IF ERROR 
  sLastError = Error.Text
  RETURN FALSE
 ELSE 
  writeError("*** CError uses file: " & sErrorFileName)
  writeError("*** on: " & System.Host & " " & System.User.Name & " " & Application.Name & " " & Application.Version & " from " & Application.Path)
  sLastError = ""
  RETURN TRUE
 ENDIF 
 
END

PUBLIC SUB closeErrorFile()
 
 TRY CLOSE $hErrorFile
 TRY $hErrorFile.Close()
 
END


PUBLIC SUB writeError(sErrorText AS String) AS Boolean
 
 TRY PRINT #$hErrorFile, Date & "@" & Time & ":" & sErrorText
 IF ERROR 
  RETURN FALSE
 ELSE 
  RETURN TRUE
 ENDIF 
 
END
Posted in Uncategorized | Comments Off on Foutenbeheer en log via Error klasse

Versienummer onderhouden

Een Gambas programma heeft een versienummer dat bestaat uit x.x.x, bv 0.0.1 als je net een nieuw project gestart hebt.
Het is in de IDE zichtbaar in Project, properties, en kan daar ook aangepast worden. Het wordt automatische verhoogd als je “compile” doet in de IDE. In code kan je het opvragen met Application.Version.

In een programma dat een databank gebruikt, hou ik ook bij welke versie lokaal geïnstalleerd staat, en wat de vorige versie was. Dat kan helpen in het oplossen van problemen, bv op het moment dat de struktuur van de databank verandert, en je dus zeker moet zijn met welke versie je werkt. Eigenlijk zou ik ook in de databank de minimumversie moeten bewaren bedenk ik nu, of misschien zelfs loggen user_id, version_used.

Ik heb geprobeerd zicht te houden op de versies die lokaal gebruikt worden, opgeslagen in de Settings File (~/.config/gambas/application.conf):

application.conf

[General]
..
Language="nl_BE"
Runcounter=1028
..
PreviousVersion="0.2.38"
LastVersion="0.2.38"
Version="0.2.38"
HighVersion="0.2.39"
LowVersion="0.2.10"
PreVersionDateOut=07/01/2016 13:24:07.426
...

Ik kan aflezen wat de laagste gebruikte versie is, wat de hoogste (soms schakel je terug naar een lagere versie na vastgestelde fouten bv), wat de huidige, voorgaande en wat de laatst gebruikte versie was.

Waarvoor ik in de module MCommon:


PRIVATE sLastError AS String

PUBLIC SUB storeVersion()
 ' check version settings exist
 IF NOT Settings["General/PreviousVersion"] ' previous version number used (lower)
  Settings["General/PreviousVersion"] = Application.Version 
 ENDIF 

 IF NOT Settings["General/LowVersion"] ' lowest version used 
  Settings["General/LowVersion"] = Application.Version
 ENDIF 
 
 IF NOT Settings["General/HighVersion"] ' highest version used - kept when downgrading!
  Settings["General/HighVersion"] = Application.Version
 ENDIF 
 
 Settings["General/LastVersion"] = Settings["General/Version", ""] ' first save value before replacing it
 Settings["General/Version"] = Application.Version ' store version of current run 
 
 IF (Settings["General/Version"] <> Settings["General/LastVersion"]) ' up or downgrade?
  IF newestVersion(Settings["General/LastVersion"], Settings["General/Version"]) = Settings["General/Version"] ' upgrade
   Settings["General/PreVersionDateOut"] = Now() 
   Settings["General/PreviousVersion"] = Settings["General/LastVersion"]
   
  ELSE ' downgrade, check under lowest ?
   IF newestVersion(Settings["General/LowVersion"], Application.Version) = Settings["General/LowVersion"]
    Settings["General/LowVersion"] = Application.Version
   ENDIF 
  ENDIF 
  IF Settings["General/HighVersion"] <> Application.Version
   Settings["General/HighVersion"] = newestVersion(Settings["General/HighVersion", ""], Application.Version)
  ENDIF 
  
 ENDIF 
 Settings.Save

END

met de test :

PUBLIC FUNCTION newestVersion(sVersionA AS String, sVersionB AS String) AS String
 
 DIM sPart AS String
 
 DIM arrsPartsA AS String[]
 DIM arrsPartsB AS String[]
 
 DIM i AS Integer
 
 IF NOT sVersionA ' sVersionA is empty
  IF sVersionB 
   RETURN sVersionB
  ELSE ' AND sVersionB is empty
   RETURN ""
  ENDIF 
 ELSE IF NOT sVersionB ' sVersionB is empty
  RETURN sVersionA
 ELSE ' none is empty; compare parts to find out
  arrsPartsA = Split(sVersionA, ".")
  arrsPartsB = Split(sVersionB, ".")
 
  IF arrsPartsA.Count = arrsPartsB.Count
 
   FOR i = 0 TO (arrsPartsA.Count - 1)
    IF Val(arrsPartsA[i]) > Val(arrsPartsB[i])
     RETURN sVersionA
    ELSE 
     IF Val(arrsPartsB[i]) > Val(arrsPartsA[i])
      RETURN sVersionB
     ELSE 
      sLastError = "Part " & Str$(i + 1) & " of version number is the same " & arrsPartsA[i]
      DEBUG sLastError
     ENDIF 
    ENDIF 
    
   NEXT 
  ELSE 
   sLastError = "Could not detect versions; structure not the same: " & sVersionA & " <> " & sVersionB
   RETURN ""
  ENDIF 
  
 ENDIF  
 
END

en aangeroepen vanuit de eerst opstartende module, bv de klasse MMain (die opstartklasse is en nadien FMain aanroept):

MMain


 MCommon.storeVersion()
Posted in Gambas2 | Comments Off on Versienummer onderhouden

Inleiding tot Gambas – PostgreSQL

Ik probeer het voorbeeld van dit artikel op Linux Journal na meer dan 10 jaar uit met één van de volgende versies van Gambas (3.x) en een andere databank die meer verschilt dan MySQL-MariaDB onderling: PostgreSQL.
Hier de beschrijving die gaat tot het ophalen en weergeven van gegevens (dus niet heel artikel uitgewerkt).

Vertrek van een Linux desktop systeem, met Gambas en PostgreSQL geïnstalleerd.
Het concept van het artikel is een soort summiere bug-tracker te maken.

Gambas IssueTracker
Start Gambas 3.9.x, new project, Database application.
– Je krijgt een lege FMain bij de “sources”.

Maak een knop om de applicatie te sluiten: kies onderaan rechts de “ok” knop uit de “Form” tab iconen, plak hem ergens op het scherm
– op het scherm staat een knop met “ok” erop.

Wijzig de tekst op de knop:
In de tab “Properties” rechts zie je een invulbaar veld naast “Text”; zet daar “Sluiten”.
– De knop op het scherm krijgt aangepaste tekst.
Zet helemaal bovenaan bij Name in plaats van Button1: btQuit

Wijzig de code van de knop:
Dubbelklik op de knop en je komt in de tekstbewerker. Tik tussen de begin en eindcode van de druk-op-de-knop procedure (die hij voor je klaarzet): Me.Close()
Samen ziet het er zo uit:

Public Sub btQuit_Click
 Me.Close()
End

Terwijl je op de run knop in de knoppenbalk van Gambas3 drukt (of F5 op je toetsenbord), weet je dat je een leeg venster op het scherm gaat zien met één knop: “Sluiten”. Je kan je niet bedwingen om op die knop te klikken.

Pauze om na te denken
Het oorspronkelijke artikel vermeldt volgende noden:

 • nieuw probleem melden
 • bijhouden wie het probleem meldde
 • probleem als opdracht toewijzen aan programmeur
 • de toestand van het probleem beheren
 • bijhouden wanneer het probleem werd gemeld
 • bijhouden in welke programmaversie het probleem is opgelost
 • overzicht krijgen van nieuwe problemen, problemen waar aan gewerkt wordt, en opgeloste problemen

Meer gedetailleerd hebben we nodig:

 • identificatie van de melder
 • identificatie van de oplosser
 • beschrijving van het probleem

Nog meer gedetailleerd:

 • gegevens van de melder: id, name
 • gegevens van de oplosser: id, name
 • details van het probleem: id, beschrijving, datum in, door wie aangebracht en opgelost, applicatie waarover ze gaat, versienummer van vaststelling probleem en oplossing

Databank

Om databank-layout uit te proberen is phpPgAdmin leuk, maar nadien weet je waarschijnlijk niet meer wat je juist gedaan hebt.
Het is handig om de databank aan te maken vanuit een bestand, zodat je met dat bestand gegarandeerd dezelfde databank kan maken.
(of je draait het om; maak in phpPgAdmin, en exporteer de vorm naar een bestand)

In MySQL/MariaDB was het zoiets:

Continue reading

Posted in Databank, Gambas3 | Comments Off on Inleiding tot Gambas – PostgreSQL