Initialiseren gridview, tableview

Als ik een tabel op het scherm zet (in de vorm van gridview, tableview, ..) ga ik ze meestal eerst initialiseren.

Bij het openen van het scherm Form_Open() roep ik de initialisatieprocedures aan, wat overzichtelijk is:

Public Sub Form_Open()
'
initGridImport()
init...
'
End

En als je later in je toepassing nieuwe inhoud moet weergeven kan je de init terug aanroepen om zeker te zijn dat alle vorige weergave weg is en de tabel terug goedstaat.

Ook de naamgeving van de kolomtitels of hoofden kan je in die init doen, dan vind je ze ook gemakkelijk terug. Ik ben onlangs begonnen met de kolomtitels omgekeerd te vullen zodat
– het aantal kolommen en de invulling ervan op een overzichtelijke manier aftelt; een anomalie valt sneller op.
– het gemakkelijker is er één toe te voegen nadien; bovenaan waar je het aantal wijzigt heb je onmiddellijk eronder de nieuwe kolomtitel.

Public Sub initGridImport()
' shows imported record id's and values
grvwImported.Header = GridView.Horizontal
grvwImported.Columns.Count = 4
grvwImported.Columns[3].Text = "values"
grvwImported.Columns[2].Text = "col-id"
grvwImported.Columns[1].Text = "ref-id"
grvwImported.Columns[0].Text = "id"
'
End

En onmiddellijk de kolombreedte is handig omdat je daar weet over welke kolommen het gaat:

grvwImported.Columns[3].Text = "values"
grvwImported.Columns[3].Width = 120

Het instellen van het aantal rijen kan je er ook doen, maar dikwijls zal je dat herhalen bij het hervullen, wat niet moet voor bv de kolomtitels.
grvwImported.Rows.Count = 0
' etc...

Misschien maak je een resetGridImport() waar dat inkomt.

Posted in Gambas2, Gambas3 | Comments Off on Initialiseren gridview, tableview

Luie programmeurs: automatische naam voor button

Als je aan het programmeren bent en je snel wat knoppen in je vensters zet, is het belangrijk om die knoppen een relevante naam te geven.

Bv een nieuwe knop Button1 krijgt de naam buttonQuit of in mijn geval btQuit (ik kort de prefix voor het schermobjecttype af tot 2 of 4 lettertekens zoals bt, lsbx, cmbx, enz).

De knoppen hebben ook een functie naar de gebruiker, je moet ze dus ook een etiket geven voor de gebruiker, de Text property: Button1.Text of bij mij: btQuit.Text=”Quit”.

Zie je de luiheid al opkomen? In de nieuwere versies van Gambas (Gambas3) wordt de Button1.Name ook weergegeven op de knop als je zelf nog geen tekst erin zette; dit is bijzonder handig tijdens het programmeren.

Maar als die tekst eens ineens kan blijven staan als goede tekst? In mijn geval zou btQuit wel de opdruk “Quit” moeten krijgen, dus de twee letterjes prefix van het type moeten eraf. Right(Button1.Text, -2) als het ware.

Daar gaan we dus:

In een steeds in mijn projecten voorkomende schermfunctiesverzameling plant ik deze:

MForm

Public Sub doNameButtons(hMainObject As Object)
 '
 Dim hObject As Object
 Dim hButton As Button
 Dim iChildrenCount As Integer
 '
 Debug hMainObject.Name & " " & TypeOf(hMainObject)
 '
 Try iChildrenCount = hMainObject.Children.Count
 '
 If Not Error 
  '
  For Each hObject In hMainObject.Children
   '
   Try hButton = hObject
   '
   If Not Error
    If Left(hObject.Name, 2) = "bt" And hButton.Text = ""
     Debug "CHANGE TO " & Right(hObject.Name, -2)
     hButton.Text = Right(hObject.Name, -2)
    Else
     ' not named with naming convention of buttons, this is a way to let you exclude empty-text buttons from this auto-name 
     ' name not empty, so it stays as it is - and can be translated 
     Debug "NO CHANGE: " & hObject.Name
    Endif
   Else
    ' recursion
    Debug hObject.Name & " is no button; check for .children : "
    doNameButtons(hObject)
   Endif    
  Next
 Else
  Debug "Error hMainObject.Children.Count " & hMainObject.Name & " " & iChildrenCount
 Endif 
End
'

In mijn FMain (en alle andere schermen die ik snel in elkaar flikker) roep ik dat zo aan voor iedere container met buttons in (soms nog eens in een container – dus recursief):

FMain

Public Sub Form_Open()
'
 MForm.doNameButtons(HBox1)
' ...
End

Alle knoppen in de Form die al een opschrift hebben, houden die. De anderen krijgen één, afgeleid van de knopnaam.

Let op!
Dit is alleen handig tijdens het programmeren, als de knoppen nog van functie en naam veranderen enz.

Eens het project zo ver af is dat je het gaat vertalen zul je toch de Text properties van de knoppen moeten invullen, anders werkt het vertaalsysteem niet.

Check eerst of het een button is:

TypeOf(hObject) = TypeOf(hButton)

Dit is geen oplossing, omdat er niet zo’n fijn onderscheid wordt gemaakt tussen objecten in TypeOf; beiden zijn “16” (een constante voor gb.Object); ook een HBox of VBox behoort daartoe.

Ik vond geen andere methode dan het child object proberen toe te wijzen aan een button; bij fout is het geen button, anders wel.

Zelfs tussen buttons kan er een ander object staan zoals een leeg tekstveld om als “spacer” te gebruiken; tekst leeg maar expand=TRUE zodat het een knop aan de rechterkant naar rechts tot aan het einde van de container (bv HBox) duwt.

Hernoemen uitvoeren op button object met naam beginnend met “bt”, de anderen worden overgeslagen.

Recursie
Als het object geen button was, kan het altijd nog een container zijn die ook weer buttons bevat, dus wordt dat gecheckt en kan de hernoem-test opnieuw beginnen.
Daarom wordt de procedure zelf terug opgeroepen.

Ik vond ook geen mooie manier om te testen of het een container is, en als er geen children objecten zijn, crasht

For Each hObject In hMainObject.Children

Daarom test ik eerst of een Children.Count wel kan:

Try iChildrenCount += hMainObject.Children.Count

If Not Error

(het optellen heeft niet echt zin)

Upd 13092017: bug fix: crash bij ander object dan button en helemaal herwerkt.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Luie programmeurs: automatische naam voor button

Vormgevingconventies doorheen app

Om een concistente applicatie te krijgen moet je overal dezelfde conventies toepassen.

bv: titels (grootte), foutmeldingen, kleuren bij invulvelden, …

Form Textlabel Title : font, size, color, em.

Field Textlabel Title: font, size, color, bgcolor, em.

Field content: font, size, bgcolor
– vaste tekst : zwart
– invulveld (niet invul/wijzigbaar) color dark gray, background light gray
– invulveld (vast): color black
– wijzigbaar: color blue,
– gewijzigd: color light blue (darkcyan)
– bewaard na wijziging: dark blue
– geweigerde invoer: red
– nog niet bewaard: orange
– voorbeelden, help: green

Het handigst is in MForm een aantal procedures te maken voor het instellen van eigenschappen van velden en die van overal te gebruiken.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vormgevingconventies doorheen app

Drie tabellen

Producten-kleurcombinaties: Tabel producten (id, name..), tabel kleurcombinaties (id, prd_id, kleur).
Deze beantwoordt niet aan de typische hiërarchie van bv factuurhoofd-factuurlijn, employee-employee-registrations, enz.

Omgevormd tot drie tabellen:
product (id, name, ..)
color (id, color, ..)
productcolor (prd_id, klr_id, meta ..)

Hoe de juiste SQL syntax vinden om de combinatie op te vragen?

SELECT * 
FROM color, product, productcolor AS pc 
WHERE color.id = pc.color_id AND pc.prd_id = product.id

MySQL gebruikt standaard de inner join.

ANSI syntax moet meer inzicht geven, uit een ander voorbeeld de vorm:

SELECT s.name as Student, c.name as Course 
FROM student s
  INNER JOIN bridge b ON s.id = b.sid
  INNER JOIN course c ON b.cid = c.id 
ORDER BY s.name 

Wordt dan:

SELECT * 
FROM color
 INNER JOIN productcolor pc ON color.id=pc.color_id
 INNER JOIN product ON pc.prd_id = product.id
ORDER BY color.color
Posted in Databank | Comments Off on Drie tabellen

Rapportgenerator 2 basis

In Gambas3 is een rapportgenerator of “reportdesigner” beschikbaar, waarmee je snel een af te drukken rapport (één of meer blz) mee kan maken, en eerst in preview kan bekijken.

(zie ook “Rapportgenerator 2 : Rapport met velden uit een databank“)

De component
Menu project, properties, Components: gb.report2
(ik heb hier in mijn omstandigheden ook gb.form, gb.gui en gb.image aangevinkt staan)

Gevolg hiervan is dat je een extra menu-item krijgt bij het aanmaken van een nieuw “source” object naast Module, Class en Form. In de linkse kolom bij je project bestanden-overzicht klik je rechts (bv op sources), en je ziet onderaan nu een nieuw item “Report” met printericoon. Als je dat aanklikt krijg je een “New File” met te kiezen/in te vullen naam (standaard “Report1”).
Je krijgt dan een tab met Report1.report.

Rapport vullen
Je kan op de rapport-layout elementen zetten die je kiest onderaan uit een menu: bv ReportLabel, ReportTextLabel, ReportLine, ReportImage, ReportSVGImage, ReportDrawingArea, enz. Je kan ze vullen met inhoud (tekst, beeld), en de eigenschappen wijzigen zoals een rand eromheen, schaduw, achtergrondkleur, je kan afgeronde hoeken maken, enz.

Voor de plaatsing op het scherm moet je bij elk object zelf de eigenschap van marges invullen. Een object dat in het midden staat kan je laten uitdijen om het blad te vullen door de eigenschap “Expand” op TRUE te zetten; het duwt dan de acherliggende objecten naar beneden.

Run
Normaal heb je een klasse “FMain”, de Form die standaard gestart wordt; je kan daar in de broncode zetten:

Public Sub Form_Open()
  Report1.Preview()
End

Bekijken
Als je links op je Source “Report1” rechtslikt, kan je “run that class” kiezen, waarna je een voorbeeld krijgt van hoe het rapport eruitziet, zonder je hele programma te starten. Deze Report Preview laat nog toe zaken te kiezen als de printer waar het naartoe moet, de orientatie, formaat, enz.
Ook of het in grijswaarden gedrukt wordt of in kleur (Grayscale afvinken). En het aantal kopies. Om effectief iets te laten gebeuren als je op de onderste “Print” knop duwt, moet je ook het bereik (“Range”) op minstens 1 zetten.

Extra knop
Aangezien je tijdens het maken van zo’n print-layout waarschijnlijk dikwijls gaat kijken naar het voorbeeld, is het handig om de “run that class” onder een knop te hebben in de report designer. Dat kan; rechtsklik op de knoppenbalk van de reportdesigner en kies “Configure”; Je krijgt de “form toolbar configuration” en daar sleep je de “Run that class” knop naar de knoppenbalk; hij krijgt een “run” achtig icoon.

Bestand
In datzelfde preview scherm kan je ook bovenaan het tabblad veranderen van “Printer” naar “File”, waarmee de bestandsnaamkeuze zichtbaar wordt, en het bij “Print” als pdf bestand bewaard wordt.

Demo
Als je dit alles in sneltreinvaart wil zien demonstreren, kijk dan naar dit filmpje van Fabien Bodard: (muiscursor op de pauzeknop klaarhouden …)
https://www.youtube.com/watch?v=h1yUhcoErjs

Posted in Gambas3 | Comments Off on Rapportgenerator 2 basis

Interview

Als je in 2005 de lightning talk op Fosdem gemist hebt, waarin de auteur van Gambas de programmeeromgeving voorstelde, kan je hier een interview zien met Benoît Minisini:
(van 10 jaar later)

FLOSS Weekly 353 : Gambas And Benoit Minisini

https://www.youtube.com/watch?v=YNHyuv9PS-4

Fosdem archief:
https://archive.fosdem.org/2005/index/news/0/en/20.html

Posted in Uncategorized | Comments Off on Interview

Na record update: Getallen in velden

Na een update van een record in de databank via Gambas3 code, krijg ik in een aantal velden getallen als 101, 102, 103, 104.

 • De velden zijn niet opeenvolgend.
 • De velden zijn zowel van het type tekst al long.
 • De velden krijgen data uit de Gambas3 applicatie met standin &1, &2 enz.
 • Aanroep databank gebeurt met hconData.Exec(sSql, id, name, remark, ..) ; de te vervangen datavelden.
 • Ik heb dit verschijnsel niet gezien in gambas2, het komt wel voor in de twee versies van gambas3 die ik bij de hand heb: 3.9.2 en 3.7.1

Het is me niet duidelijk waar de ingevulde getallen vandaan komen, maar ze hebben wel exact hetzelfde begin als de toegekende id!
Bv
id is 9 –> velden worden 90, 91, 92, …
id is 10 –> velden worden 100, 101, 102, …

De id wordt gebruikt in het statement dat de update doet.
Het lijkt alsof in de sequentie ” veldG=&10, veldH=&11, veldI=&12 ” de &1 onmiddellijk ingevuld wordt (en daarin wordt net die id gegeven), en de rest van het getal er gewoon aangeplakt wordt.

In mijn geval werd in &1 de record id gegeven waarop het record geselecteerd wordt:
WHERE id =&1

Oplossing:
In de reeks “it’s not a bug, it’s a feature”:
http://gambaswiki.org/wiki/doc/gb2togb3

Blijkbkaar is het vanaf Gambas versie 3 nodig om de parameters boven 9 tussen accolades te zetten:

SQL errors with database methods Arguments of DB.Exec() and DB.Subst() above nine now must be enclosed with {} now.

Dus de parameters boven 9 moeten speciaal aangeduid worden:

veldG=&{10}, veldH=&{11}, veldI=&{12}

Of zoals in de wiki:

MyConnection.Exec("UPDATE devices "
"SET name = &1, module = &2, "
"interface = &3, address = &4, "
"location = &5, label = &6, "
"label2 = &7, label3 = &8, "
"value = &9, officon = &{10}, "
"onicon = &{11}")

Posted in Gambas3 | Comments Off on Na record update: Getallen in velden

git en gambas

Een nieuw project “ProjectToTrack” is net aangemaakt. We weten dat de broncode in .src/ zit (source). Verder heeft het project een directory die er – verborgen bestanden inbegrepen- zo uitziet:

copyleft@linuxbox:~/Test/MyProjectToTrack/ProjectToTrack> ls -lFA

total 28
drwxr-xr-x 2 copyleft users 6 Jun 6 16:10 .action/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 33 Jun 6 16:10 .directory
drwxr-xr-x 2 copyleft users 19 Jun 6 16:11 .gambas/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 123 Jun 6 16:10 .gitignore
drwxr-xr-x 2 copyleft users 6 Jun 6 16:10 .hidden/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 10680 Jun 6 16:10 .icon.png
drwxr-xr-x 2 copyleft users 6 Jun 6 16:11 .lang/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 0 Jun 6 16:10 .lock
-rw-r--r-- 1 copyleft users 165 Jun 6 16:10 .project
drwxr-xr-x 2 copyleft users 63 Jun 6 16:11 .src/
-rw-r--r-- 1 copyleft users 57 Jun 6 16:11 .startup

Gambas maakt een (onzichtbaar) bestand aan “.gitignore”

Daarin staat:

copyleft@linuxbox:~/Test/MyProjectToTrack/ProjectToTrack> cat .gitignore

#---- Gambas files to ignore (v1)
*.gambas
.lock
*~
core
core.*
vgcore
vgcore.*
.kdbg*
.*.prof
.lang/*.pot
.gambas/*
#----

Dat moet er voor zorgen dat bij gebruik van git deze bestanden niet meer opgenomen worden.

Posted in Uncategorized | Comments Off on git en gambas

HSplit en VSplit containers

Ik heb me lang afgevraagd hoe ik een HSplit container juist moest gebruiken.
De eerste stap is eenvoudig: je tekent een rechthoek met de HSplit tool.
Daarin zet je bv twee TableViews. Je kan ze dan met een vertikale balk groter en kleiner maken, waarbij de andere omgekeerd de resterende ruimte vult.

Hier de hiërarchie van kadertjes:

FMain: Arrangement = vertical
– HBox1: Expand = true
– – HSplit2: Expand = true
– – – TableView1: Expand = true, Autoresize = true
– – – TableView2: Expand = true, Autoresize = false

Ik wil TableView2 kleiner hebben, smaller eigenlijk, dan TableView1.

Maar ik vind nergens in de eigenschappen van de HSplit hoe ik dat kan instellen, bv in %, of op een vaste beginlijn.

Bij het openen van het scherm is de HSplit mooi in het midden ingesteld, hoewel in het ontwerpscherm TableView1 veel groter is dan TableView2.

In een gambas mailinglist vond ik een verwijzing naar de “layout”, die geen zichtbare eigenschap is in de IDE.

Nu heb ik in Form_Open() de volgende lijn achteraan staan:

HSplit2.Layout = [3, 1]

Dit geeft het effect van 3/4 TableView1 en 1/4 TableView2.

De instelling van de HSplit wordt niet mee bewaard met Settings.Write(Me) van een Form.

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on HSplit en VSplit containers

Een lege datum invullen in de databank: NOT NULL?

Bij het updaten van een record krijg ik een eigenaardige foutmelding dat ik een verkeerde waarde “11” probeer in te vullen in een datumveld “dateout”.

Een ander veld met datum werkt wel goed, maar dat wordt dan ook wel van gegevens voorzien, namelijk de huidige datum van de update.

Public Sub updateProduct(id As Long, longname As String, shortname As String, ourname As String, purpose As String, remark As String, sup_id As Integer, sup_nick As String, sup_qty As Float, sup_qtypack As String, datein As Date, dateout As Date, sdsdate As Date, sdsfile As String, sdsok As Integer, active As Integer) As Boolean 

 Dim sSql As String 
 Dim myResult As Result 

 sSql = "UPDATE product SET "
 sSql &= "name=&2"
 ...
 sSql &= ", sup_qty=&9"
 sSql &= ", sup_qtypack=&10"
 sSql &= ", dateout=&11"
 ...
 sSql &= ", active=&16"
 sSql &= ", updat=NOW()"
 sSql &= ", updby=&17"
 sSql &= " WHERE id =&1 " 

If goConnect()
 Try $hconData.Exec(sSql, id, name, ..., sup_qty, sup_qtypack, dateout, ...., active, System.User.Name)
Else
 ...
Endif

Het enige wat ik met wat opzoekwerk kan vaststellen is dat die 11 niet de waarde is die ik stuur naar de databank, maar wel het volgnummer van de parameter in de parameterlijst die naar het commando wordt gegeven; zoals in:

hConData.Exec(sSql, par1, par2, par3, par4, par5, par6, par7, par8, par9, par10, par11, par12)

Ik stuur bij de update inderdaad alle velden naar de mysql-verwerker, zodat ik maar 1 update procedure moet maken.

Voor tekstvelden is het niet erg om een lege string “” te sturen, dat werkt.
Maar bij een datum? Wat moet je daar sturen? Null? NULL? “NULL”?
Na een paar pogingen werkt het terug als ik de datumvelden niet stuur met parameters, maar vervang door de tekst veld=NULL, als in:

 Dim sSql As String 
 Dim myResult As Result 

 sSql = "UPDATE product SET "
 sSql &= "name=&2"
 ...
 sSql &= ", sup_qty=&9"
 sSql &= ", sup_qtypack=&10"
 
 If dateout = Null
  sSql &= ", dateout=NULL"
 Else
  sSql &= ", dateout=&11"
 Endif
 ...
 sSql &= ", active=&16"
 sSql &= ", updat=NOW()"
 sSql &= ", updby=&17"
 sSql &= " WHERE id =&1 " 

If goConnect() 
  Try $hconData.Exec(sSql, id, name, ..., sup_qty, sup_qtypack, dateout, ...., active, System.User.Name)
Else
 ...
Endif

Posted in Databank, Gambas3 | Comments Off on Een lege datum invullen in de databank: NOT NULL?