Raspberry Pi camera vanuit Gambas

PiCam Master

Hier zou wat code kunnen zitten, te checken:
https://github.com/charlie-ogier/PiCam.

Dit programma is bedoeld om op de Raspberry Pi te draaien (niet op je pc). Het maakt een ramdisk om de beelden op te slaan.
nb: De camera moet aktief zijn in de Raspberry Pi instellingen.

Het programma geeft een “live” preview van het camerabeeld.
De preview leeft een eigen leven, en staat niet mooi op de daarvoor schijnbaar bedoelde ruimte op het scherm. Er zit een tool bij om de Preview op zijn plaats te krijgen, is blijkbaar schermafhankelijk. De volgende keer staat het beeld wel op zijn plaats, de aanpassingen worden bewaard.

Foto
Je kan met een eenvoudige druk op de knop een foto maken, of opeenvolgende foto’s met een tijdsverschil.
De foto wordt bewaard in de map ~/Pictures/PiCam, de eerste foto heet 0000.jpg, en is bij 800×800 zon 360 Kb.

Er zijn instellingen voor resolutie, er is mogelijkheid het beeld te kantelen, te spiegelen, timer aanpassing, enz.
Er zijn een hele reeks “Effecten” en er is een “Exposure” keuzelijst.

Ik had hier versie 0.2.6 gemaakt op Gambas 3.8.4 in 2016 door Charlie Ogier.

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Raspberry Pi camera vanuit Gambas

Library of Component in Gambas3

1) Libraries

Bron: gambaswiki.org/wiki/doc/library

Library
Een library dient om gemeenschappelijk code tussen verschillende projecten te delen.

Een library is een Gambas programmma (executable), dat gebruikt kan worden in een ander project.

Voor eigen gebruik ga je dus steeds een library gebruiken, en geen component.

Locatie

Als een gambas project een library lib01 nodig heeft, wordt die gezocht op volgende plaatsen:

 • 1) uitvoerbare projectdirectory/lib01.gambas
 • 2) $XDG_DATA_HOME/gambas3/lib/vendorname/lib01:versie.gambas
 • 3) ~/.local/share/gambas3/lib/vendorname/lib01:version.gambas
 • 4) Project-Property_Tab_Library_directory-value/vendorname/lib01:versie.gambas
 • 5) /usr/lib[/multiarch]/gambas3/vendorname/lib01:versie.gambas
 • 6) /usr/bin/vendorname/lib01:versie.gambas

1. is de oudste manier
2./3. hangt af van het bestaan van $XDG_DATA_HOME, en gaat over installatie voor de user (single userwide copy; bv handig tijdens testen).
4. is een instelling in het gebruikend gambasproject (project eigenschappen)
5. is voor gebruik op een meergebruikerssysteem, waar je de library wil delen/gemeenschappelijk (dezelfde) gebruiken.
6. zoals 5., maar bij 6. gaat een gewoon gambas programma gebruikt worden als library (oudere manier).

Maken

Zie Een eigen Library (maken)

Je kan ze ook op niveau van het systeem installeren (zie boven “Locatie”)

Gebruiken

Het gebruikend project: open Project, Properties. Kies “Libaries” blad. Dan krijg je een venster met het “Runtime library search path”, en een lege lijn plus lege ruimte eronder.
Met “+ Add” knop voeg je er toe.

Je krijgt een venster “Select a Library”; ik zie in mijn geval een library staan – of niet (**)- in de directory waarin dit nieuwe project zit; selecteer, “ok”.

Zichtbaar in de lijst:

vendor > Lib01 0.0.1
Location: /home/naam/.local/share/gambas3/lib/vendor/Lib01:0.0.gambas
Provides: Class1, Class2

Je kan de library hier ook verwijderen, en van plaats veranderen in de lijst.

Nota/Problemen (*)(**)
Ik had nogal eens problemen waarbij ik nadien de library niet kon gebruiken; ik kon ze niet selecteren/vinden vanuit de IDE.
De library in ~/.local/share/gambas3/lib/myvendor bleek ook een gekke naam te hebben met een dubbel versienummer.

Ik heb gemerkt dat ik best:
– Project type : normaal (ipv library)
– Compileren naar .gambas programma ineens in de juiste directory in
~/.local/share/gambas3/lib/myvendor/libprj.gambas
(of de .gambas er naar kopieren).
– opletten met versienummer; get from VERSION of de eigen project nummering kunnen dooreen/uiteenlopen…

Meer
Meer libraries: dan moet je letten op de volgorde in deze lijst; die moet juist zijn.
(volgens documentatie: van bovenaan/eerste tot onderaan/laatste).

Gevorderd?
De documentatie houdt daar zowat op; niets over:

 • Hierarchie van libaries
 • Initialiseren van een library
 • Versie-nummering *

* Versienummer:
Als je in de library code Application.Version gebruikt in een procedure, en je roept die op vanuit een gebruikend programma, dan wordt die zo letterlijk uitgevoerd dat je de versie van je uitvoerend programma te zien krijgt, en niet die van de library.
Je kan het versienummer in een Version.txt bestandje in de Data directory van je library zetten, en de inhoud van die file terugsturen in plaats van Application.Version.
Beter nog, als je het bestand “VERSION” noemt, en in het project het vakje “Get from VERSION file” aanklikt, wordt dat ook automatisch gebruikt binnen je library programma zelf.

Update v.d. library
Hoe een library updaten?
TestLib is de library.
TestLib.gambas is de executable daarvan.

De file is ook terug te vinden als:
/home/username/.local/share/gambas3/lib/vendorname/TestLib:0.0.1.gambas

TestProgram op hetzelfde systeem is het programma dat deze lib gebruikt.

Wanneer krijgt TestProgram een “nieuwe versie” van TestLib in gebruik?

 • TestLib code gewijzigd. Run TestLib. – Run TestProgram vanuit IDE. –> Nee
 • TestLib code gewijzigd. Run TestLib. – Refresh TestProgram project vanuit IDE + Run –> Nee
 • TestLib code gewijzigd. Make Executable. – Run TestProgram vanuit IDE. Ja!
  Ook: TestLib:0.0.1.gambas datum/tijd wordt aangepast;
 • TestLib code gewijzigd. Make Executable. – Nog draaiend TestProgram vanuit IDE: –> Nee

De library wordt dus geladen bij het starten van het programma.

2) Componenten

Bron:
How To Program Components In Gambas (gambaswiki.org/wiki/dev/gambas)

Component
Gambas componenten zijn gedeelde bibliotheken die geschreven zijn in C, C++ of in Gambas zelf. Ze voegen nieuwe klassen toe aan de Gambas programmeeromgeving, en vormen een uitbreiding van de Gambas taal. Ze zijn voor algemeen gebruik bestemd, en worden dus verspreid met de gambas broncode.

Component maken

Project type: Component.

Je moet in de code EXPORTEER code gebruiken en de component voorzien van alles wat de IDE nodig heeft (eigenschappen met standaardwaarden, help enz).

Ook interessant: het object model van Gambas gambaswiki.org/wiki/doc/object-model

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Library of Component in Gambas3

Gambas2 update(s)

Het is een geruststelling voor wie afhankelijk is van Gambas 2 programma’s; zelfs in een recente distributie als openSUSE Leap 24.3 komen nog altijd (kleine) updates binnen voor Gambas2:

2019-12-20
OpenSUSE 42.3: gambas 2.24.0-39.1
Inderdaad nog een update van 2.x build time 14/12!

29-11-2018: er komen nog steeds af en toe updates binnen (openSuse Leqp 42.3), zoals nu, van Gambas2: 2.24.0-33.1 (Gambas 2 blijft hoofd-versie 2.24)


19-4-2018: Er komt een update binnen voor Gambas 2op openSUSE Leap 42.3.
Op datzelfde moment is er ook een upgrade voor kdebase3, de kernpaketten van kde3, die horen bij deze oude Gambas versie.
Samen zo’n 45 paketten voor Gambas2, 3 paketten voor Kde3.

kdebase gaat naar versie 3.5.10.1-330.3
gambas2 gaat naar versie 2.24.0-29.2


4-4-2018 Er komt een update (45 bestanden) binnen voor Gambas2 op openSUSE Leap 42.3.

Daarmee gaat die van …

2.24.0-24.58
Build Time:
za 03 mrt 2018 19:24:06 CET

naar …

2.24.0-24.59.
Build Time:
vr 30 mrt 2018 13:49:58 CEST

Posted in Gambas2 | Comments Off on Gambas2 update(s)

Gambas en Raspberry Pi GPIO pinnen

Zien
Deze lijkt interessant: (van 2016)
1. Gambas GPIO and android on raspberryPi3
https://www.youtube.com/watch?v=j1HoN-ySK7Q

Deze is nog ouder (03-2015) en niet NL-talig, en ondanks de titel ook niet Engelstalig:
2. Controlling Raspberry Pi 2 GPIO with Gambas (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=VPj_Hjh7viQ

Library
Een van de basisbenodigdheden naast gambas en een pi is een library om de raspberry pi GPIO pinnen aan te spreken (met een soort seriële communicatie):

 • wiringPi
 • pigpio

Een code-voorbeeld van gebruik vind je hier op elinux.org

libwiringPi
(Zie ook deze topic 2013 op pi forum – en blijkbaar moet je Gambas programma draaien als root)

De library moet je aanroepen in de software, in het 1e voorbeeld:
Library "/usr/local/lib/libwiringPi"

Dan worden er een aantal dingen uitgehaald, bv

Public Extern wiringPiSetup() As Integer ' blabla
Public Extern pinMode(pin as Integer, ...

Dan doet hij een “setup”:


Public sub Form_Open()
wiringPiSetup()
pinMode(7, PIN_OUTPUT)
pinMode(0, PIN_OUTPUT)
pinMode(2, PIN_OUTPUT)
pinMode(4, PWM_MODE)
pwmSetMod(0)
pwmSetClock(400)
pwmSetRang(1024)
pwmWrite(1, Slider8.Value)
End

Ik begrijp de indentatie niet zo goed, maar ik heb gewoon de code overgenomen uit zijn videootje.

Dan heeft hij nog code om naar de Arduino te sturen via de serialport1:

PUBLIC SUB _new()
' ...
serialport1.PortName= "/dev/ttyUSB0"
serialport1.speed = 9600
serialport1.
serialport1.
' enz
TRY serialport.Open()
IF Erro Then
Message.Error("Connection error in port " & serialport1.Portname)
ELSE
Try Print #serialport1, "S"
IF Error Then
Messag.Error("Error sending data .." )
Print "Cannot connect"
ELSE
Print "ok .. Connected"
ENDIF
ENDIF
END

Ook dat zou ik anders doen, nl met


WITH serialport
.Portname= "/dev/ttyUSB0"
.speed = 9600
.Parity = .None
.DataBits = .Bits8
.StopBits = .Bits1
.FlowControl = .None
END WITH

En dan stuurt hij slider informatie door naar de arduino:

Public Sub Slider3_Chang()
Dim b as Byte[]
b = [99, Slider3.Value, 101]
Write #serialport1, b AS Byte[]
End

Volgens zijn uitleg is het allemaal erg eenvoudig vanuit Gambas!

pigpio
Volgens Captain Bodgit (http://captainbodgit.blogspot.be/2016/08/raspberry-pi-gpio-gambas-pigpio-library.html) kan je ook deze pigpio (als .zip van abyz.co.uk/rpi/pigpio/) gebruiken:

wget abyz.co.uk/rpi/pigpio/pigpio.zip
Daarna:
unzip pigpio.zip
wat een mapje PIGPIO geeft, met inhoud.
cd PIGPIO
make
sudo make install

(uitgevoerd op OpenSUSE 42.3)

Posted in Hoe - in Gambas | Comments Off on Gambas en Raspberry Pi GPIO pinnen

Gambas3 app uitpakken en compileren

Een APP waarvan je in de IDE een .tar.gz package gemaakt hebt kan je kopieren en op de bestemming uitpakken en compileren tot een .gambas programma (dat gedraaid kan worden mits de gambas3 runtime aanwezig is)

tar -xzvf APP.tar.gz
cd APP
gbc3 -a
gba3 -o ./../APP.gambas

Posted in Gambas3 | Comments Off on Gambas3 app uitpakken en compileren

Veilige verbinding met de databankserver door SSL, TLS

Eigen verbinding controleren:

login als mysql gebruiker op de server.
Checke met \s hoe de gebruikte verbinding verloopt; kijk naar “SSL”:

MariaDB [(none)]> \s
--------------
mysql Ver 15.1 Distrib 10.0.32-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Connection id: 33
Current database:
Current user: copyleft@192.168.1.222
SSL: Not in use
Current pager: less
Using outfile: ''
Using delimiter: ;
Server: MariaDB
Server version: 10.0.32-MariaDB SLE 12 SP1 package
Protocol version: 10
Connection: 192.168.1.111 via TCP/IP
Server characterset: utf8
Db characterset: utf8
Client characterset: utf8
Conn. characterset: utf8
TCP port: 3306
Uptime: 32 min 34 sec

Er wordt dus geen veilige verbinding gebruikt (SSL: Not in use)

Log in op de server als root.
Kijk naar de instellingen ivm ssl :

MariaDB [(none)]> show variables like '%ssl';
+---------------+----------+
| Variable_name | Value |
+---------------+----------+
| have_openssl | YES |
| have_ssl | DISABLED |
+---------------+----------+

De SSL mogelijkheden zijn mee gecompileerd, maar niet in gebruik.

Volgende stappen:
– SSL keys instellen met juiste user, en server herstarten om SSL gebruik te aktiveren.
– Server zo instellen dat hij van buitenaf enkel SSL verbindingen beantwoordt (van binnenuit kan het nog via unix sockets dan)

Engelstalig artikel (toegepast op ubuntu) op:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-ssl-tls-for-mysql-on-ubuntu-16-04

Posted in Uncategorized | Comments Off on Veilige verbinding met de databankserver door SSL, TLS

Printen in Gambas 3.9

(update van Printen in Gambas 3 wegens wijziging vanaf 3.4)

Algemeen
Ik ken drie manieren om te kunnen afdrukken:
– html bestand maken en printen vanuit browser (soms gemakkelijk als je voor web toepassing werkt web=print)
– printen vanuit gambas (zie hieronder – is wat zoeken naar layout-kenmerken voor print)
ps: hier kan je bij het printvenster nog altijd ipv een printer te kiezen, print naar pdf selecteren.
– pdf maken? De pdf component dient blijkbaar enkel om pdf bestanden te lezen en weer te geven, niet om ze te maken. Elders wordt gesproken over printen naar pdf (ipv naar printer; zie boven).
Ideaal zou zijn dat je eenvoudig pdf bestanden kan maken vanuit gambas, en print vanuit de pdf-viewer; handig als je universeel bestand wil hebben dat je ook kan attachen aan mail, bewaren als archief enz.

Gambas3 printvoorbeeld
Bij deze Gambas 3.9 zit een printvoorbeeld, dat werkt met een Printer object dat op de Form geplaatst is
(Ik ga die in code te definiëren omdat ik een module gebruik en geen form)
In het printvoorbeeld is er één voor tekst: “prtText”, en één voor beeld “prtImage”.

Op de form geselecteerd zie je de eigenschappen:

Class: Printer
Name: prtText
Group :
CollateCopies: False
Duplex: Simplex
FullPage : False
GrayScale: False
Orientation: Portrait
Paper: A4
Public: False
ReverseOrder: False
X: 434
Y: 217

Op de FMain form zien we:

 • TextAerea “txtText” (deze bevat de opgemaakte text met html codes zichtbaar)
 • ScrollArea “scrText” (deze bevat de opgemaakte tekst met de opmaak in werking)

Net daarboven een ButtonBox “txtFontText” die de naam van de font bevat. Die wordt bij openen gevuld met een font “17”, en heeft een knop om een andere font te kiezen.

De tekst wordt klaargezet in op de form (eventueel geladen uit een bestand) in txtText en scrText.

Er zijn vier methoden voor print:

 • Begin()
 • Paginate()
 • Draw()
 • End()

Er zijn twee verplichte methoden voor prtText:

prtText_Begin()
en
prtText_Draw()

Het printen wordt gestart vanuit een button en dat aktiveert:

If prtText.Configure() Then Return
Inc Application.Busy
prtText.Print
Dec Application.Busy

De methodes Begin en Draw worden door het .Print commando automatisch aan geroepen, maar je moet ze dus wel zelf voorzien.

In de Draw methode geef je de tekst die geprint moet worden als één van de parameters.

Geprobeerd om de essentie even uit het printvoorbeeld van Gambas zelf te halen, met eigen variabele namen:

Form
FMain:
– bovenaan een listbox lsbxLog, een knop btPrint, en een printer object, dat ik “Printer1” noem.
– eronder een tabPanel1 met 4 tabs: Text from file, -from screen, image, drawing
– de TAB’s:
— from file: FileChooser1 en TextArea1
— from screen: FontChooser1 (en nog niet gebruikte ScrollAreaText)

Code

' Gambas class file
Public $fLeftMargin As Float = 10
Public $fStartLine As Float = 15
'
'
Public Sub Form_Open()
'
End
'
'
Public Sub FileChooser1_Change()
 '
 Try TextArea1.Text = File.Load(FileChooser1.Value)
 '
End
'
'
Public Sub btPrint_Click()
 '
 Dim bDone As Boolean
 '
 If Printer1.Configure() Then Return
 btPrint.Enabled = False
 Inc Application.Busy
 '
 bDone = Printer1.Print()
 '
 Dec Application.Busy
 btPrint.Enabled = True
 '
End
'
'
Public Sub Printer1_Begin()
 ' 
End
'
'
Public Sub Printer1_Draw()
 '
 Select TabPanel1.Index
  Case 0
   lsbxLog.Add("from file", 0)
   printFromFile(FileChooser1.Value)
  Case 1
   lsbxLog.Add("from text", 0)
   printRichText(FileChooser1.Value)
  Case 2
   lsbxLog.Add("from image", 0)
  Case 3 
   lsbxLog.Add("from drawing", 0)
 End Select
 '
End
'
'
Public Sub Printer1_End()
 '
End
'
'
Public Sub printFromFile(sFileName As String)
 ' title = filename
 Paint.Font.Bold = True
 Paint.DrawText(sFileName, $fLeftMargin, $fStartLine, 700, 1400, Align.TopNormal)
 ' text
 Paint.Font.bold = False
 Paint.DrawText(File.Load(sFileName), $fLeftMargin, $fStartLine + 100, 700, 1400, Align.TopNormal) ' this works but without further adjustments, the text in the lines runs from the page and is lost
 '
End
'
'
Public Sub printRichText(sFileName As String)
 '
 Dim myText As String
 '
 myText = "< H 3 >" & sFileName & "< / H 3 > " & gb.NewLine
 myText &= File.Load(sFileName)
 '
 Try Paint.Font = FontChooser1.Value
 '
 Paint.DrawRichText(myText, $fLeftMargin, $fStartLine, 9500, 1400, Align.TopNormal)
 '
End

nb:
De html codes een beetje uitgerokken om ze te kunnen zetten.
De juiste impact van de “width” bv 700 in eerste; geen?

In printRichText geeft 700 een smalle kolom, en 9500 een hele bladbreedte, maar dat hangt natuurlijk af van allerlei.

als ik tijd heb vul ik aan met de images/drawings

Posted in Gambas3, Hoe - in Gambas | Comments Off on Printen in Gambas 3.9

Gambas3 text string krijgt ampersand; tekst wordt &tekst

In een bepaalde combinatie van Gambas en KDE krijg ik een raar effect als ik een tekst toewijs aan een button en daarna daaruit haal voor een tekstveld.

Er komt een ampersand voor, en eigenaardig genoeg, soms zelfs tussen de letters.

Bv een form met een paar buttons en labels:

Public Sub Form_Open()
Button0.Text = "Button0"
Button0.Tag = "Button0"
End

klik op een knop en ..

Public Sub Button0_Click()
Label1.Text = Button0.Text ' this gets & in front
Label2.Text = Button0.Tag ' this works ok
End

De tekst krijgt een & teken vooraan: “&Button0”.

Omstandigheden:
(see system information at bottom of post)

Gambas 3.10 + KDE5 (GB_GUI: gb.qt5)
Components: gb, gb.form, gb.gui, gb.image
OpenSUSE Leap 42.2

Komt voor sinds ongeveer midden november of zo.
Niet op oudere gambas versie als 3.7.1 op opensuse 13.1/KDE 4.

Ik hoopte dat het een van de dagen zou verdwijnen met een update, maar tot nu toe nog niets.

Upd: Alt-letter
Op de gambasuser mailinglist merkte iemand op dat de ampersand duidt op de “shortcut”, de lettercombinatie die gebruikt kan worden om een knop te bedienen zonder muis; bv Alt-B. De ampersand duikt op waar de “aktieve” letter zit voor de knop.
Je kan dit zien door de alt knop in te duwen; dan komen zowel bij de menu’s als bij de knoppen sommige letters onderlijnd staan.

System Information:

Continue reading

Posted in Gambas3 | Comments Off on Gambas3 text string krijgt ampersand; tekst wordt &tekst

Gambas user mailing list, bug list

Er is onlangs iets gebeurd met de gambas user mailing list:

https://sourceforge.net/p/gambas/mailman/gambas-user/?viewmonth=201710

Terwijl er meestal zo’n 400 berichten per maand zijn, is dat aantal in oktober plots teruggevallen tot 85.

In een van de posts lees je :

Please stop using the old mailing-list, and use the new one instead.

Er is ook een link te vinden naar de “nieuwe” mailinglist:

http://lists.gambas-basic.org/listinfo/user

De bug list zit nu op:
http://gambaswiki.org/bugtracker/

Posted in Gamblog | Comments Off on Gambas user mailing list, bug list

Gambas 3 op Sparky 5.0 (met omweg)

Sparky Linux 5.0 (ondertussen is ook 5.1 uit) heeft Gambas3 niet in zijn standaard software-aanbod zitten (via de desktop met softwarebeheer gezocht); evenmin Gambas2.
Sparky is een Debian-gebaseerde distributie (5.1: Debian Testing Buster), dus kan je proberen met apt-get:

apt-get install gambas3
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Package gambas3 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
apt-get install gambas2
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
E: Unable to locate package gambas2

Ik probeerde nog:

Je zal dus een andere bron moeten zoeken.
De uitleg voor Debian: http://gambaswiki.org/wiki/install/debian
In debian is het blijkbaar standaard wel beschikbaar.

Een ander debian-derivaat?
De uitleg voor Ubuntu: http://gambaswiki.org/wiki/install/ubuntu

$ sudo add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas3

geeft:
add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas3
bash: add-apt-repository: command not found

Ik las ergens:
The add-apt-repository command is part of the software-properties-common package
dus ik probeerde:

apt-get install software-properties-common

Maar ook dat gaf me geen toegang tot gambas3:

sudo add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas-daily
Traceback (most recent call last):
File “/usr/bin/add-apt-repository”, line 95, in
sp = SoftwareProperties(options=options)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py”, line 109, in __init__
self.reload_sourceslist()
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py”, line 599, in reload_sourceslist
self.distro.get_sources(self.sourceslist)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py”, line 93, in get_sources
(self.id, self.codename))
aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Sparky/Nibiru

Ik heb Gambas dus niet aan de praat gekregen op deze Sparky 5

Een laatste poging:
(ik weet niet hoever je mag/kan gaan in het toevoegen van repo’s in debian)

$ sudo mcedit /etc/apt/sources.list

plak achteraan:
deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian/ jessie main

bewaar, sluit. Repo informatie terug inlezen en opnieuw proberen:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gambas-ide

(die ide erachter is maar een probeersel, om niet enkel de runtime/compiler te krijgen maar ineens de hele programmeeromgeving.)

Daarna staat er netjes in het menu “Programming”: Gambas3.
Geinstalleerd is gambas 3.5.4.

Posted in Gambas2, Gambas3, installatie | Comments Off on Gambas 3 op Sparky 5.0 (met omweg)