Databank toegang aanpassen aan situatie

Databank toegang
Ik gebruik van in mijn Gambas programma een databank (type mysql/mariadb), waarvoor ik over het netwerk inlog naar de databank.
Ik moet de instellingen ergens bewaren; Gambas heeft daarvoor zijn “Settings” in een configuratie-bestand. Daarin bewaar ik server-adres, login, wachtwoord en databanknaam. Mijn toepassing kan verschillende databanken aanspreken, ik noem die “datasets”

Dataset
De dataset situeert zich op een server en heeft zelf als eigenschappen dat ze een naam en een omschrijving heeft.
Voorbeeld van enkele datasets die ik gebruik:

  • pers : personeelsdossiers
  • reg: tijdsregistratie (tikklokken)
  • crm: klantengegevens-databank
  • gitin: it-inventaris

De korte naam wordt intern gebruikt, bv in programma’s en documentatie.

Andere server?
Terwijl ik de applicatie ontwikkel, wil ik niet op de “goede” databank werken, om die data niet te beschadigen, eventueel is dat ook een andere server.
Ik kan andere instellingen gebruiken (bewaard in het configuratie bestand).

Ontwikkel-test-gebruik
Op het moment dat ik wil testen op de goede data, moet ik ofwel het configuratie bestand verwisselen voor een andere versie, of – en dat zou nog handiger zijn – omschakelen in mijn toepassing zelf. In mijn programma zou ik moeten kunnen kiezen voor de databanken van de ontwikkeling, die om te testen, of de echt gebruikte databank “in productie”.

Onderweg – ter plaatse
Die drie verschillende “omgevingen” noem ik de DataContext. Die DataContext kan ook nog verschillen op een andere manier: als ik op mijn laptop werk, offline van mijn productieomgeving, wil ik een lokale kopie op de “localhost” gebruiken (en moet ik daar gemakkelijk naar kunnen overschakelen). Als ik dan op het werk kom, schakel ik over naar de productie-databank, dus hier zijn het eerder verschillende “situaties”.

DataContext
Ik wil dus omschakelen tussen
* Voorbeeld 1:

  1. mobiel (laptop met localhost server)
  2. ter plaatse (server op netwerk)

* Voorbeeld 2:

  1. ontwikkeling (“development”)
  2. test
  3. in gebruik (“in production”)

Instellingen
In mijn instellingen wil ik dus voor een verbinding de combinaties kunnen maken van de datacontext en de dataset (“DataContextX-Dataset”, ofwel de “Connection” gegevens).
Datacontext-Dataset
In het config bestand ziet dat er zo uit:

[DataContext0-Crm]
host="server.domain.tld"
login="myname"
password="qsdljfsdfjqsdljjdsqf"
database="crm"

Ik kan heel flexibel een andere verbindings-combinatie maken voor mijn laptopwerk:

[DataContext1-Crm]
host="localhost"
login="myname"
password="oupotykhlvkhsjhf"
database="crm"

Om aan te geven waarvoor de DataContext0 of DataContext1 staat, definieer ik dat ook in de instellingen:

[DataContext0]
Name="production"
Description="Ter plaats op het werk"


[DataContext1]
Name="mobile"
Description="laptop localhost kopie databank"

En ook over de datasets kan ik die informatie bijhouden:

[DataSet]
Pers="personeelsgegevens"
Reg="tijdsregistratie"
Crm="klanten bestanden"

De dataset kan in een module of library gedefinieerd zijn als constante string:

ModCrm
Public csDATASET as String = "Crm"
Public hConData as Connection
...

Het bewaren in de instellingen en het terug ophalen kan je systematisch doen door daar een “libary” DataContext voor te maken, waardoor dat ook altijd op dezelfde manier gebeurt, en met dezelfde syntax. De library maak je in Gambas als library project, en als uitvoerbaar programma kan die als libarary gebruikt worden in een ander project.

CDataContext
De klasse CDataContext moet aanbieden:
– nieuwe datacontext maken (met naam en beschrijving gegeven)
– nieuwe dataset maken (met naam en beschrijving)
– opvragen van de beschrijving van een gegegven dataset of datacontext
– context kiezen/instellen (vanaf dan wordt gekozen context gebruikt als “huidige”)
– bewaren van nieuwe instellingen voor een datacontext, dataset en connection
– verbinding maken met de databank van een gegeven dataset voor een gegeven connection (met “huidige” context)
– opvragen van allerlei informatie over de bewaarde verbindingen, bv of een bepaalde bestaat, hoeveel er zijn, of de lijst van …

This entry was posted in Gambas3, Hoe - in Gambas. Bookmark the permalink.