Settings[“sSlot/sKey”]=”value”

Terminologie
Een mooi voorbeeld van benoemen van de rubriektitels in het Settings bestand is “slot” en “key”. Slot is de titel, key is de variabele naam. Beiden zijn nodig om de waarde (value) op te vragen.
Ik probeer het bewaren van instellingen door middel van de module “Settings” een beetje te stroomlijnen, vooral in het kader van het bewaren van verschillende databank-toegang omgevingen waarin een gambas3 programma gedraaid wordt: ontwikkeling, test, ingebruik (development, testing, in production).

Veel van het gebruik van “Settings” zit vervat in deze code:

Dim sSlot, sKey as String
'
For Each sSlot In Settings.Keys
  Print sSlot
  For Each sKey In Settings.Keys[sSlot]
    Print sKey & ": " & Settings[sSlot &/ sKey]
  Next
Next

Een klasse kan helpen bij het beheren; bv CDataContext.

(wordt aan gewerkt)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.