Een array vullen met bestandsnamen

Een array arrFileNames moet gevuld worden met de namen van de bestanden uit een directory sDirectory.

En hoewel je de directory kan gaan doorlopen en één voor één de namen uitlezen en in een array toevoegen met “insert’, bestaat er een snelle en handige manier in gambas met “Dir“, dat een array teruggeeft op een selectie van bestanden:

aFiles = Dir(sDirectory, "*.txt")

Voorbeeld van uitlezen van beelden en opeenvolgend tonen in bestaande Picturebox1 :

 DIM s AS String
...
 TRY aFiles = Dir(sDirectory, "*.png")
 IF ERROR 
  DEBUG Error.Text
 ELSE 
  FOR EACH s IN aFiles
   Picturebox1.Picture = Picture.Load(sDirectory &/ s)
   Message.Info(s) ' toon bestandsnaam en wacht
  NEXT 
 ENDIF 
This entry was posted in Gambas2, Hoe - in Gambas. Bookmark the permalink.