Initialiseren gridview, tableview

Als ik een tabel op het scherm zet (in de vorm van gridview, tableview, ..) ga ik ze meestal eerst initialiseren.

Bij het openen van het scherm Form_Open() roep ik de initialisatieprocedures aan, wat overzichtelijk is:

Public Sub Form_Open()
'
initGridImport()
init...
'
End

En als je later in je toepassing nieuwe inhoud moet weergeven kan je de init terug aanroepen om zeker te zijn dat alle vorige weergave weg is en de tabel terug goedstaat.

Ook de naamgeving van de kolomtitels of hoofden kan je in die init doen, dan vind je ze ook gemakkelijk terug. Ik ben onlangs begonnen met de kolomtitels omgekeerd te vullen zodat
– het aantal kolommen en de invulling ervan op een overzichtelijke manier aftelt; een anomalie valt sneller op.
– het gemakkelijker is er één toe te voegen nadien; bovenaan waar je het aantal wijzigt heb je onmiddellijk eronder de nieuwe kolomtitel.

Public Sub initGridImport()
' shows imported record id's and values
grvwImported.Header = GridView.Horizontal
grvwImported.Columns.Count = 4
grvwImported.Columns[3].Text = "values"
grvwImported.Columns[2].Text = "col-id"
grvwImported.Columns[1].Text = "ref-id"
grvwImported.Columns[0].Text = "id"
'
End

En onmiddellijk de kolombreedte is handig omdat je daar weet over welke kolommen het gaat:

grvwImported.Columns[3].Text = "values"
grvwImported.Columns[3].Width = 120

Het instellen van het aantal rijen kan je er ook doen, maar dikwijls zal je dat herhalen bij het hervullen, wat niet moet voor bv de kolomtitels.
grvwImported.Rows.Count = 0
' etc...

Misschien maak je een resetGridImport() waar dat inkomt.

This entry was posted in Gambas2, Gambas3. Bookmark the permalink.