Gambas en Raspberry Pi

Deze lijkt interessant: (maar al wel van 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=j1HoN-ySK7Q

Een van de basisbenodigdheden naast gambas en een pi is de library om de raspberry pi GPIO pinnen aan te spreken (met een soort seriële communicatie): libwiringPi

Die moet je aanroepen in de software, in zijn voorbeeld:
Library "/usr/local/lib/libwiringPi"

Dan worden er een aantal dingen uitgehaald, bv

Public Extern wiringPiSetup() As Integer ' blabla
Public Extern pinMode(pin as Integer, ...

Dan doet hij een “setup”:


Public sub Form_Open()
wiringPiSetup()
pinMode(7, PIN_OUTPUT)
pinMode(0, PIN_OUTPUT)
pinMode(2, PIN_OUTPUT)
pinMode(4, PWM_MODE)
pwmSetMod(0)
pwmSetClock(400)
pwmSetRang(1024)
pwmWrite(1, Slider8.Value)
End

Ik begrijp de indentatie niet zo goed, maar ik heb gewoon de code overgenomen uit zijn videootje.

Dan heeft hij nog code om naar de Arduino te sturen via de serialport1:

PUBLIC SUB _new()
' ...
serialport1.PortName= "/dev/ttyUSB0"
serialport1.speed = 9600
serialport1.
serialport1.
' enz
TRY serialport.Open()
IF Erro Then
Message.Error("Connection error in port " & serialport1.Portname)
ELSE
Try Print #serialport1, "S"
IF Error Then
Messag.Error("Error sending data .." )
Print "Cannot connect"
ELSE
Print "ok .. Connected"
ENDIF
ENDIF
END

Ook dat zou ik anders doen, nl met


WITH serialport
.Portname= "/dev/ttyUSB0"
.speed = 9600
.Parity = .None
.DataBits = .Bits8
.StopBits = .Bits1
.FlowControl = .None
END WITH

En dan stuurt hij slider informatie door naar de arduino:

Public Sub Slider3_Chang()
Dim b as Byte[]
b = [99, Slider3.Value, 101]
Write #serialport1, b AS Byte[]
End

Volgens zijn uitleg is het allemaal erg eenvoudig vanuit Gambas!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.