Incorrect overschreven in klasse

De foutmelding die in Gambas3 kan optreden als je een module of klasse hebt gemaakt met een methode die al voorkomt, bv in een bibliotheek die je opgenomen hebt in het project (eigenschahppen):

ModuleData.AddRecord” is incorrect overschreven in klasse “ModuleData

Engels: … is incorrectly overridden in class …

Hier is
– “ModuleData” een module in het geopende project; kan ook een klasse Class zijn ipv Module.
– AddRecord: een voorbeeld van een methode in die klasse, en die blijkt een probleem te geven (dubbel voorkomen).

Soms kan de oorzaak zijn dat je eerst klassen in je programma had die je nadien in een bibliohteek (library) hebt ondergebracht, en je hebt de klasse nog niet verwijderd. Check de library (in project eigenschappen, Bibliotheken; als je op de bibliohteek (leverancier, naam, versienummer) klikt, zie je onderaan de locatie en een opsomming van waarin die library voorziet).

Of omgekeerd, dat je een klasse bijmaakt die al bestaat in een geïmporteerde library.

This entry was posted in Gambas3. Bookmark the permalink.