Prettige eindejaarsdagen

Dit lijkt onze programmeeromgeving Gambas3.14.x ons te wensen als we die deze dagen starten.

25 dec – 26, 27, 28, 29..

This entry was posted in Gambas3. Bookmark the permalink.