Afgeleide klasse van Listbox, vanuit code het object maken/instantiëren en gebruiken in een VBox

Doel: weergave van de dagen van de week, waarbij iedere dag een reeks waarden bevat (orders). De dagen van een week zijn vertikaal gegroepeerd.

De dag wordt voorgesteld als een soort listbox, met op iedere lijn de weergave van een ordernummer. Maar ik wil niet alle Dag-Listboxen, met steeds dezelfde eigenschappen, op het scherm tekenen.

De orders worden er naartoe “gesleept” (vierkantje op schermafbeelding) en komen in de lijst als je ze loslaat boven de dag (maandag op schermafbeelding).

Als er meer orders in de listbox komen, moet hij “groeien”, dwz de hoogte van de listbox moet groter worden; en omgekeerd moet hij ook kunnen krimpen.

Bovendien: de Dag-Listbox moet meer kunnen dan een listbox, ik maak dus een afgeleide klasse bv myListbox, of zo. Beter: ik noemt die CPlanDay; het geeft de planning voor die dag weer.

VBox ordent een aantal van mijn Listboxes (objecten van CPlanDay) vertikaal tot een week.

Volgende vragen bleven me open toen dat gelukt was:

 • Hoe maak ik een klasse die afgeleid is van een bestaande (Listbox)?
 • Hoe maak ik de objecten van die klasse vanuit code; “on the run”?
 • Hoe kan ik de extra mogelijkheden programmeren?
 • Hoe bereik ik de bestaande mogelijkheden van de ouder-klasse Listbox?

Eerste poging:

De klasse:

' Gambas class file
INHERITS ListBox

STATIC PUBLIC lsbxMinHeight AS Integer = 40
STATIC PUBLIC lsbxMaxHeight AS Integer = 200

STATIC PUBLIC lsbxLineHeight AS Integer = 17
STATIC PUBLIC lsbxFontSize AS Integer = 9

STATIC PUBLIC iMonday AS Integer = 0 
STATIC PUBLIC iTuesday AS Integer = 1
STATIC PUBLIC iWednesday AS Integer = 2
STATIC PUBLIC iThursday AS Integer = 3
STATIC PUBLIC iFriday AS Integer = 4
STATIC PUBLIC iSaturday AS Integer = 5
STATIC PUBLIC iSunday AS Integer = 6

PRIVATE iDay AS Integer = iMonday

PUBLIC SUB _new(OPTIONAL iDayNumber AS Integer)
 
 IF (iDayNumber)
  setDay(iDayNumber)
 ENDIF 
 ME.Font.Size = lsbxFontSize
 ME.Add("I just got birth")
 
END

PUBLIC SUB test()
 
 Message.Info("hello")
 
END


PUBLIC SUB Drag()

 ME.Remove(ME.Index)
 ME.Height = ME.lsbxMinHeight + ME.Count * ME.lsbxLineHeight
 
END 


PUBLIC SUB Drop()

 ME.Add(Drag.Data)
 DEBUG ME.Height & " " & ME.lsbxMaxHeight
 IF ME.Height < ME.lsbxMaxHeight
  ME.Height = ME.lsbxMinHeight + ME.Count * ME.lsbxLineHeight
 ENDIF 

END 


PUBLIC SUB Mousedrag()

 IF Mouse.Left THEN

  ME.Drag(ME[ME.Index].Text)

 ENDIF 

END


PUBLIC SUB setDay(iDayNumber AS Integer)
 
 IF iDayNumber >= 0
  IF iDayNumber <= 6
   iDay = iDayNumber
  ENDIF 
 ENDIF 
 
END

PUBLIC SUB getDayNumber() AS Integer
 
 RETURN iDay
 
END


PUBLIC SUB getDayName() AS String
 
 SELECT iDay
  CASE iMonday
   RETURN "Monday"
  CASE iTuesday
   RETURN "Tuesday"
  CASE iWednesday
   RETURN "Wednesday"
  CASE iThursday
   RETURN "Thursday"
  CASE iFriday
   RETURN "Friday"
  CASE iSaturday
   RETURN "Saturday"
  CASE iSunday
   RETURN "Sunday"
 END SELECT 
  
END

De form waarin het gebruikt wordt:

...

 DIM lsbxItem AS ListBox
 DIM i AS Integer

 aLine2 = NEW Variant[5]
 
 FOR i = 0 TO 4
  aLine2[i] = NEW CPlanDay(i, VBox2)
  'aLine2[i].Test()
 NEXT 
...

Dat werkt echter nog niet: de dagen worden wel getekend, maar de drag en drop werkt niet (of enkel van de dag weg).

 • Drop is een eigenschap die aangezet moet worden.
 • De hierarchie moet juist aangesproken worden: SUPER keyword voor de parentklasse
 • STATIC moet juist gebruikt worden (zonder "ME" prefix)

Hieronder een uitbreiding:

De klasse CPlanDay:

' Gambas class file
INHERITS ListBox

STATIC PUBLIC lsbxMinHeight AS Integer = 40
STATIC PUBLIC lsbxMaxHeight AS Integer = 200

STATIC PUBLIC lsbxLineHeight AS Integer = 17
STATIC PUBLIC lsbxFontSize AS Integer = 9

STATIC PUBLIC iMonday AS Integer = 0 
STATIC PUBLIC iTuesday AS Integer = 1
STATIC PUBLIC iWednesday AS Integer = 2
STATIC PUBLIC iThursday AS Integer = 3
STATIC PUBLIC iFriday AS Integer = 4
STATIC PUBLIC iSaturday AS Integer = 5
STATIC PUBLIC iSunday AS Integer = 6

PRIVATE iDay AS Integer = iMonday
PRIVATE $hObserver AS Observer
PRIVATE $hDropObserver AS Observer

PUBLIC SUB _new(OPTIONAL iDayNumber AS Integer)
 
 $hObserver = NEW Observer(ME) AS "Observer"
 $hDropObserver = NEW Observer(ME) AS "Dropserver"
  
 IF (iDayNumber)
  setDay(iDayNumber)
 ENDIF 
 ME.Font.Size = lsbxFontSize
 ME.Drop = TRUE
 ME.Height = lsbxMinHeight
' ME.Add(" - - - - " & ME.getDayName() & " - - - - - ")
 
END

PUBLIC SUB test()
 
 Message.Info("hello")
 
END


PUBLIC SUB Observer_Drag()
  
 ME.Remove(ME.Index)
 SUPER.Height = lsbxMinHeight + SUPER.Count * lsbxLineHeight

END 


PUBLIC SUB Observer_Drop()
 
 SUPER.Add(Drag.Data)
 DEBUG SUPER.Height & " " & lsbxMaxHeight
 IF SUPER.Height < lsbxMaxHeight
  SUPER.Height = lsbxMinHeight + (ME.Count * lsbxLineHeight)
 ENDIF 

END 


PUBLIC SUB Observer_Mousedrag()

  ME.Drag(ME[ME.Index].Text)
  ME.Remove(ME.Index)

END


PUBLIC SUB setDay(iDayNumber AS Integer)
 
 IF iDayNumber >= 0
  IF iDayNumber <= 6
   iDay = iDayNumber
  ENDIF 
 ENDIF 

END

PUBLIC SUB getDayNumber() AS Integer
 
 RETURN iDay
 
END


PUBLIC SUB getDayName() AS String
 
 SELECT iDay
  CASE iMonday
   RETURN ("Monday")
  CASE iTuesday
   RETURN ("Tuesday")
  CASE iWednesday
   RETURN ("Wednesday")
  CASE iThursday
   RETURN ("Thursday")
  CASE iFriday
   RETURN ("Friday")
  CASE iSaturday
   RETURN ("Saturday")
  CASE iSunday
   RETURN ("Sunday")
 END SELECT 
  
END

De implementatie in gebruik:

...
PUBLIC SUB Form_Open()

 DIM lsbxItem AS ListBox
 DIM i AS Integer
 DIM iWorkingDays AS Integer = 5

 aLine2 = NEW Variant[iWorkingDays]
 
 FOR i = 0 TO (iWorkingDays - 1)

  aLine2[i] = NEW CPlanDay(i, VBox2)

 NEXT 

...
This entry was posted in Gamblog, Hoe - in Gambas, vraag-me-af. Bookmark the permalink.