Vriendelijk afsluiten van je programma

Een voorbeeldje van wat in mijn MMain zit bij een programma met meer vensters
(in de Gambas IDE zijn dat de Forms):

Public Sub doQuit()
 '
 Dim hWindow As Window
 '
 Settings.Save ' other code 
 hRunCounter.appClose() ' other code
 For Each hWindow In Windows
  hWindow.Close
 Next
 '
End

Other code:
Settings.Save: omdat ik de component Settings gebruikt.
hRunCounter: ik hou een teller bij van het starten en sluiten van het programma

This entry was posted in Hoe - in Gambas. Bookmark the permalink.