Toetsindruk, KeyPress() verwerken: rekenveld

Rekenveld Form
Een formulier met een veld waar getallen worden ingegeven, en na elk getal (enter) wordt het totaal berekend. Rekenveld Run

Toetsindrukken als “enter” kunnen gevolgd worden in het “log” schermdeel rechts.
Als de “tab” toets ingedrukt wordt, wordt het resultaat naar het Target veld gestuurd.

Hierbij het ontwerpscherm, de code (onderaan) en het aktieve programma.

Gemaakt in Gambas 2.8

PUBLIC SUB vlbxInput_KeyPress()

 SELECT Key.Code
  CASE Key.Enter
   lsbxLog.Add("enter : " & Key.Code)
   CalcResult()
  CASE Key.Return
   lsbxLog.Add("return : " & Key.Code)
   CalcResult()
  CASE Key.Tab
   TransferResult()
  CASE ELSE
   lsbxLog.Add("other : " & Key.Code)
 END SELECT 

END

PUBLIC SUB CalcResult()

 vlbxResult.Value += vlbxInput.Value
 vlbxInput.Value = vlbxResult.Value
 vlbxInput.Select()

END

PUBLIC SUB TransferResult()

 vlbxTarget.Value = vlbxInput.Value

END

De lijn met vlbxInput.Value = vlbxResult.Value afzetten geeft het resultaat alleen in het resultaatveld.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply