Een eigen Gambas-2 programma starten

Binnen de programmeeromgeving:

project openen en dan een van de volgende:
– Menu Debug, Run
– F5
– run-knop met als symbool een pijl |>

Vanop de Command prompt:

Een gambas project bestaat uit een map of directory met een aantal bestanden.
Eén ervan is uitvoerbaar (executable zichtbaar als eigenschap x in directory listing met ls -lF) en heeft de naam van het project met als extentie .gambas, bv:

mijnproject.gambas

Het begin van dat uitvoerbaar bestand doet zich voor als shell script en laat zich uitvoeren door de gambas interpreter, hier gbr2.

Het commando head mijnproject.gambas toont het begin van dat bestand:

#! /usr/bin/env gbr2

~ħ8��O�$# Gambas Project File 2.0
Title=Mijnproject
Startup=MMain
Icon=mijnproject.png
Version=0.0.70
Library=gb.qt
Library=gb.form
Library=gb.db

Starten vanuit een Konsole kan bv met:

./mijnproject.gambas

Starten vanuit een grafische desktop werkt daarom niet vanzelf: als je via Konqueror (bestandsbeheer) naar het facs.gambas bestand gaat, en erop klikt, vraagt die “Open met” en toont het menu van “Bekende programma’s”. Je kan dan zelf invullen:

gbr2

Het gemakkelijkste: maak uit de gambas IDE een executable met de ingebouwde tool via:

  • tandwiel icoon “make executable”;
  • Project, Make, Executable”
  • CTRL-ALT-M

dat maakt een link op je desktop aan die de juiste instellingen bevat. De link krijgt het icoon dat je in je project voor je programma koos.

Je kan je uitvoerbaar programma ook opnemen in een menu: KDE Menu Editor, door een nieuw menu-item aan te maken, geef een naam en bij programma command kies je via de bestandsbeheer knop ernaast je “mijnproject.gambas”. Dan wordt niet automatisch je project-icoon toegevoegd; kan via klik op het icoon, andere iconen, browse en dan moet je het icoon ergens apart hebben staan. (het gecompileerde project bevat het maar dat is niet zichtbaar vanuit de bestandsbeheerder)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply