Keek op de week: waar begint de weektelling?

Na het vervangen van een server treden er eigenaardige fouten op, die te maken hebben met tijdsberekening. Nader onderzoek leidt me tot enkele eenvoudige testen:

Gambas commandolijn (onderaan in de IDE):

? week(now())

41

Dan op de mysql server via de browser in phpmyadmin of rechtstreeks in de mysql commandprompt:

SELECT WEEK(NOW());

+-------------+
| week(now()) |
+-------------+
|          40 |
+-------------+
1 row in set (0.02 sec)

Niet iedereen begint op dezelfde manier te tellen; de Europeanen blijkbaar vanaf de eerste dag van het jaar, de Amerikanen vanaf de eerste volle week van het jaar.

This entry was posted in Databank. Bookmark the permalink.