Parameters meegeven naar Form

In het voorbeeld Database (voorbeelden inbegrepen in Gambas) wordt zo informatie doorgegeven naar een opgeroepen form:


' Gambas class file

PRIVATE $hConn AS Connection

'......

PUBLIC SUB btnRun_Click()

  DIM rData AS Result
  DIM hForm AS FRequest

  rData = $hConn.Exec(txtRequest.Text)
  hForm = NEW FRequest($hConn, rData)
  hForm.Show

CATCH

  Message.Error(DConv(Error.Text))

END

De regel
hForm = NEW FRequest($hConn, rData)
geeft een Connection en een Result object mee.

Die worden opgevangen in de _new method van de aangeroepen form:


' Gambas class file

PRIVATE $hConn AS Connection
PRIVATE $rData AS Result
'....

PUBLIC SUB _new(hConn AS Connection, rData AS Result)

  $hConn = hConn
  $rData = rData

' ...

END

en omgezet in eigen variabelen (de $hConn is twee keer PRIVATE).

Kan misschien ook/anders door een aparte ModCommon te maken en daarin PUBLIC te declareren.

This entry was posted in Databank. Bookmark the permalink.