Database opvraging met result set

Een sterk hulpmiddel voor het opvragen van gegevens uit een databank en verdere verwerking ervan is de “resultset”, de resultaatset van de opvraging. Een opvraging bestaat meestal uit een tekstlijn met een SQL query. Die kan op voorhand opgebouwd worden in een variabele.
Er wordt trouwens aangeraden om eerder de echte variabelen mee te geven als parameters.( zie Databank aanspreken..)

sRequest = "SELECT * FROM &1 LIMIT &2"
TRY myResult = db.Exec(sRequest, "test", "2000")

Met de resultset kan je dan hetvolgende:

 • Kijken hoeveel records of resultaatrijen er zijn:

  PRINT myResult.Count

 • bewegen met de pointer of index:

  Die begint te tellen bij 0 en kan gevolgd worden met:
  PRINT myResult.Index

  Naar een bepaalde rij:

  myResult.MoveTo(iRow)

  Naar een relatieve rij bewegen met de pointer: eerste, laatste, volgende, vorige

  myResult.MoveFirst()
  myResult.MoveLast()
  myResult.MoveNext()
  myResult.MovePrevious()

  Een veld uit het huidige record aanspreken:
  PRINT myResult!fld_name

  Omdat het een “enumerable” resultset is hoef je zelf niet te tellen, maar kan je FOR EACH gebruiken:

  FOR EACH myResult
  PRINT myResult!fld_id & " - " & myResult!fld_name
  NEXT

  (als de databank-tabel de velden fld_id en fld_name bevat )

 • De inhoud van een veld opvragen om in te vullen in bv een TableView:

  TableView1.Data.Text = myResult[sVeldnaam]

Extra interessant zijn de “subcollecties”: bv de beschikbare velden:

myResult.Fields[]

Die zijn “enumerable”: dwz te gebruiken met FOR EACH. Je moet wel een “tellervoorwerp” hebben; bv een veld.

DIM myField AS Field

FOR EACH myField in myResult.Fields
‘ …
NEXT

Voorbeeld:

PUBLIC SUB fillLsbxTableFieldsForEach()
'
' try to make a better fillListbox by using enumerated type
' 
 DIM iInd AS Integer
 DIM sTableAndFields AS String
 DIM hField AS Field
 DIM hTable AS Table
' 
 DEBUG "Database:" & lsbxDatabases.Current.Text
 WITH $hConDb
  .Name = lsbxDatabases.Current.Text
 END WITH 
 $hConDb.Close
 $hConDb.Open
 TRY $hRes = $hConDb.Exec("SHOW TABLES")
 IF ERROR 
  Message.Error(Error.Text, "ok")
 ELSE 
  DEBUG $hRes.Count
  $hRes.MoveFirst
  lsbxDbTables.Clear
  FOR EACH hTable IN $hConDb.Tables
  '[$hRes[Str($hRes.Fields[0].Name)]]
   WITH hTable
    DEBUG .Name
    sTableAndFields = .Name & "="
   END WITH 
   FOR EACH hField IN hTable.Fields
    WITH hField
     'DEBUG .Name
     sTableAndFields &= .Name & "+" 
    END WITH 
   NEXT    
  lsbxDbTables.Add(sTableAndFields)
  NEXT   
 ENDIF 
' 
END

Upd 3/11/2010: index start op 0.

This entry was posted in Databank, Hoe - in Gambas. Bookmark the permalink.