Gambas 3 op Sparky 5.0 (met omweg)

Sparky Linux 5.0 (ondertussen is ook 5.1 uit) heeft Gambas3 niet in zijn standaard software-aanbod zitten (via de desktop met softwarebeheer gezocht); evenmin Gambas2.
Sparky is een Debian-gebaseerde distributie (5.1: Debian Testing Buster), dus kan je proberen met apt-get:

apt-get install gambas3
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Package gambas3 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
apt-get install gambas2
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package gambas2

Ik probeerde nog:

Je zal dus een andere bron moeten zoeken.
De uitleg voor Debian: http://gambaswiki.org/wiki/install/debian
In debian is het blijkbaar standaard wel beschikbaar.

Een ander debian-derivaat?
De uitleg voor Ubuntu: http://gambaswiki.org/wiki/install/ubuntu

$ sudo add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas3

geeft:
add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas3
bash: add-apt-repository: command not found

Ik las ergens:
The add-apt-repository command is part of the software-properties-common package
dus ik probeerde:

apt-get install software-properties-common

Maar ook dat gaf me geen toegang tot gambas3:

sudo add-apt-repository ppa:gambas-team/gambas-daily
Traceback (most recent call last):
File “/usr/bin/add-apt-repository”, line 95, in
sp = SoftwareProperties(options=options)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py”, line 109, in __init__
self.reload_sourceslist()
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py”, line 599, in reload_sourceslist
self.distro.get_sources(self.sourceslist)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py”, line 93, in get_sources
(self.id, self.codename))
aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Sparky/Nibiru

Ik heb Gambas dus niet aan de praat gekregen op deze Sparky 5

Een laatste poging:
(ik weet niet hoever je mag/kan gaan in het toevoegen van repo’s in debian)

$ sudo mcedit /etc/apt/sources.list

plak achteraan:
deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian/ jessie main

bewaar, sluit. Repo informatie terug inlezen en opnieuw proberen:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gambas-ide

(die ide erachter is maar een probeersel, om niet enkel de runtime/compiler te krijgen maar ineens de hele programmeeromgeving.)

Daarna staat er netjes in het menu “Programming”: Gambas3.
Geinstalleerd is gambas 3.5.4.

This entry was posted in Gambas2, Gambas3, installatie. Bookmark the permalink.