Temperatuur uitlezen op Raspberry Pi/Raspbian

Installeren van Gambas3 op Raspbian is gemakkelijk (zie vh/elders).

Een temperatuurvoeler aansluiten op een Raspberry Pi is ook gemakkelijk (zie bv hier)

Dan is een beetje code al genoeg, met een nieuw project dat alleen maar CLI hoeft te zijn (geen grafische interface nodig).

In MMain:

' Gambas module file
'
Private Const SENSORID As String = "10-0008032a0f9d"
Private Const DEVICELOCATION As String = "/sys/bus/w1/devices"
Private sFileContent As String
'
Public Sub Main()
'
 Dim hTempFile As File
 Dim sFilename As String = DEVICELOCATION &/ SENSORID &/ "w1_slave"
 Dim iFoundTemp As Integer
 Dim iCounter As Integer = 0
' 
 Debug "Filename is : " & sFilename
' 
 Repeat
  hTempFile = Open sFilename For Read
' 
  sFileContent = hTempFile.Load(sFilename)
  iFoundTemp = InStr(sFileContent, "t=")
 ' 
  hTempFile.Close
 ' 
  Print sFileContent
  Print iFoundTemp
  Print Val(Right(sFileContent, 6)) / 1000
  Inc iCounter
   Wait 10
 Until iCounter > 10
'
End

Dit programma zal 10 keer na elkaar de temperatuur uitlezen en tonen.

This entry was posted in Gambas3. Bookmark the permalink.