Gambas CLI

Veel te weinig aandacht voor de Command Line Interface!

Je kan Gambas ook gebruiken om een terminal/console/konsole/commandolijn programma te maken, dat je zonder grafische interface kan starten (bv op een server zonder X/KDE/Gnome). Je start het als een commando, eventueel over een ssh sessie.

Of je kan een programma maken dat je start vanuit de cron jobs, m.a.w. je stelt je computer in om dat op bepaalde momenten uit te voeren, bv dagelijks om 01:00 u.

Start nieuw project, kies CLI, “testCLI”.

In Main kan je iets zetten als:

' Gambas module file
'
Private bQuit As Boolean = False
'
Public Sub Main()
'
 Dim sCommand As String
 '
 While Not bQuit
  showShortMenu()
  Line Input sCommand
  Print " - - -"
  Debug "terminal got: " & sCommand
  If Len(Trim(sCommand)) = 1
  ' short commands
   Select sCommand
    Case "Q", "q"
     Print "Closing down " & Application.Name & " now"
     bQuit = True
    Case "H", "h"
     showHelp()
   End Select
  Else
   Print Len(Trim(sCommand))
  Endif
 Wend
 '
End
'
Public Sub showShortMenu()
 '
 Print "H = help, Q = quit"
 ' 
End
'
Public Sub showHelp()
 '
 Print " HELP!"
 '
End

Je kan het effect uitproberen vanuit de Gambas programmeeromgeving; die heeft onderaan een commandolijn die bij “Run” het programma uitvoert.

Bewaar het project en maak een “uitvoerbaar bestand” (testCLI.gambas) om het te kunnen starten buiten gambas om.

~/Gambas3/Gb3Run> ./testCLI.gambas
H = help , Q = quit
h
- - -
Main.Main.13: terminal got: h
HELP!
H = help , Q = quit
q
- - -
Main.Main.13: terminal got: q
Closing down empttrack now

This entry was posted in Gambas3, Hoe - in Gambas. Bookmark the permalink.