Object-eigenschappen aanspreken

Ik ontdekte een niet backward-compatible verschil tussen Gambas3 versies:

In Gambas 3.14:

With Chart
 .BackGround = Color.Yellow 
 .Title.Text="Titel"
 With .XAxe
  .MinValue = 300
  .MaxValue = 900
 End With
End With

In Gambas 3.9:

Voorgaande code geeft een fout in Gambas 3.9: “Geen object in FMain:29”
Regel 29 bevat de geneste aanspreking van objecteigenschappen: With .XAxe
Die moet vervangen worden door With Chart.XAxe

With Chart
 .BackGround = Color.Yellow 
 .Title.Text="Titel"
 With Chart.XAxe
  .MinValue = 300
  .MaxValue = 900
 End With
End With
This entry was posted in Gambas3. Bookmark the permalink.