Tijd vergelijken, berekening met tijd

Als je een berekening moet doen met tijden, gebruik je best de ingebouwde DateDiff.

Bv. :

DateDiff(Settings["SomeTime/Start"], Time(Now()), gb.Minute) / 60

Dit geeft een negatieve waarde als tweede parameter kleiner is.

Fout is de tijd op zich proberen te vergelijken:

IF (Settings[“SomeTime/Start”] > Time(Now()))
IF (Settings[“SomeTime/Start”] > Format(Time(Now()), “hh:mm”))

Deze laatste is dubbel fout want minuten worden niet voorgesteld door mm maar door nn.

Zie ook Rekenen met tijd (dagen).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.