Gambas: compiler, interpreter, archiver

Schema van de werking:

Compiler: gbc Compiler Interpreter: gbx Interpreter Archiver: gba Archiver

De projectdirectory bevat alles wat de compiler nodig heeft, als beeldbestanden, broncode van de modules en classes, . De applicatie wordt vanuit de ide rechstreeks uitgevoerd. Er worden een aantal onzichtbare bestanden gemaakt, plus een directory met de naam .gambas. De bestanden zijn:
.directory
.icon.png
.settings
.lock
.project

.lock bestand verdwijnt na het sluiten van het project of het afsluiten van de IDE.

Gambas maakt na project, make executable een bestand met de extentie .gambas in de projectdirectory. Dat kan als werkend programma aangeroepen worden zonder de programmeeromgeving op te starten.

Project, Make Source Archive maakt een ingepakt bestand voor distributie: programma-0.0.6.tar.gz

Een Gambas programma uitvoeren (“Run”)

Als je een project open hebt kan je het gemakkelijk starten, maar ook zonder de hele programmeeromgeving op te starten kan je een programma laten draaien. Om het op een andere computer te gebruiken, die geen gambas programmeeromgeving heeft, moet je daar wel de gambas runtime hebben (gbx).

 1. Vanuit de IDE kan je een open project laten draaien;
  – Open Gambas
  – Open je project
  – Start.het programma met ofwel:

  - Menu Debug/Run
  - F5
  - groene of zwarte pijl met "run" memo

 2. Zonder de IDE op te starten:
  – Klik op “.gambas” file of het icoon op je desktop. Normaal zal automatisch het nodige gebeuren (nl het oproepen van de interpreter).
  – Binnen gambas kan je dat voorbereiden (v1.9) door het menu Project, Make executable en daarin “create a shortcut on the desktop” aankruisen.
  De inhoud van die shortcut is dan bv:

  [Desktop Entry]
  Comment=
  Encoding=UTF-8
  Exec=’/home/wig/GambaPrj/Orderboard/Orderboard.gambas’
  Icon=
  Name=Orderboard
  StartupNotify=true
  Terminal=false
  TerminalOptions=
  Type=Application

  Als je gambas niet gestart hebt, en je klikt op dat icoon, start alleen het programma dat je in gambas gemaakt hebt. De Gambas programmeeromgeving zelf blijft onzichtbaar.

 3. Op een andere PC (met volledige Gambas installatie)

  Je kan de Orderboard.gambas file overbrengen naar die andere pc (bv uploaden op web, downloaden).
  Controleer of het bestand uitvoerbaar is. Erop klikken zou moeten volstaan om het uit te voeren.
  Het bevat zelf vooraan in het bestand een aanwijzing:

  wig@Ubuntu710:~/GambasExec$ head Orderboard.gambas
  #! /usr/bin/env gbr2

  ~ħ8�
  c
  # Gambas Project File 2.0
  Title=Orderboard
  Startup=FMain
  Version=0.0.4
  Library=gb.db
  Library=gb.qt
  Library=gb.form
  Library=gb.db.form

  Ik vermoed dat versie 1 gbx zal aanroepen ipv gbr2.

 4. Vanuit de command prompt
  kan ook; er worden bij mij met de huidige combinatie Gambas 1.9.91 op Ubuntu 7.10 wel foutmeldingen zichtbaar (het project komt van een openSuse 10.2 pc met Gambas 1.9.5) :

  wig@Ubuntu710:~/GambasExec$ gbr2 Orderboard.gambas
  WARNING: current bytecode version is 2.0.0 and project bytecode version is 1.9.49. You should recompile your project.

 5. Op een andere PC zonder programmeeromgeving
  In principe moet je de gambasprogramma’s kunnen draaien met alleen de gambas runtime (zie documentatie).
  Nog uit te proberen voor beschrijving hier.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply