Gambas3 zelf compileren

Als je de laatste nieuwe versie van gambas wil, kan je de broncode afhalen en zelf compileren; dat wordt op gambaswiki.org/wiki/install beschreven. In mijn geval had ik voordien al een werkende Gambas3 uit de distributis openSUSE 15.3, en vervolgde het zo (ik volg de bovenstaande handleiding):

Software te installeren:
– automake (gnu): 1.11.1 (OpenSuse: Ok; 1.15.1-4.10.2)
– autoconf (gnu): 2.68 (OpenSuse: Ok; 2.69-1.445)
– libtool (gnu): 2.4 (OpenSuse: Te installen: 2.4.6-3.4.1)
Deed ik via Yast, Software management.

Niet vermeld maar ook nodig: git
zypper in git

Dan zie ik onderaan nog een commando waarin veel meer dan dit geïnstalleerd wordt:

zypper update -y && zypper install -y libtool gcc glew-devel gmime-devel gtk2-devel gtk3-devel libqt5-qtx11extras-devel libqt5-qtwebengine-devel libQt5Xml-devel libQt5Sql-devel libqt5-qtsvg-devel libQt5Gui-devel libQt5Core-devel libQt5Sql5-postgresql libQt5Sql5-unixODBC libQt5Sql5-mysql libQt5Sql5-sqlite webkit2gtk3-devel libICE-devel libSM-devel unixODBC-devel libzip-devel libzstd-devel libmariadb-devel gsl-devel libopenssl-devel alure-devel postgresql-devel libcurl-devel libSDL_ttf-devel libSDL_mixer-devel libSDL-devel libSDL2_ttf-devel libSDL2_mixer-devel libSDL2_image-devel libSDL2-devel libxslt-devel libv4l-devel librsvg-devel gtkglext-devel libgnome-keyring-devel libjpeg62-devel libpoppler-devel libpoppler-glib-devel imlib2-devel gmp-devel gstreamermm-devel

Ik heb eerst wat “backports” repo’s moeten afzetten alvorens bovenstaande uit te kunnen voeren.
Ok.

Directory gemaakt om gambas in te compileren:
mkdir gambasfromsource
cd gambasfromsource

Afhalen van de gambas code (zonder history –depth=1):

$ git clone --depth=1 https://gitlab.com/gambas/gambas.git

Cloning into ‘gambas’…
remote: Enumerating objects: 7648, done.
remote: Counting objects: 100% (7648/7648), done.
remote: Compressing objects: 100% (6718/6718), done.
remote: Total 7648 (delta 1155), reused 5252 (delta 493), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (7648/7648), 14.88 MiB | 13.98 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1155/1155), done.

Versie controleren:
cd ~/gambasfromsource/gambas>
cat VERSION

3.17.0

Om te updaten naar weer laatste versie: git pull

git pull

Already up to date.

(omdat ik de code net afgehaald had).

Drie stappen:

Om te “compileren”; opeenvolgende commando’s:

./reconf-all
(cpu naar 65% en duurt ong 5 min)

./configure -C -q
(cpu naar 70% en duurt ong 2 min.)

Output: een heleboel “configure: WARNING: Unable to met … requirement: Qt.. ”
en eindigend:

|| THESE COMPONENTS ARE DISABLED:
|| – gb.db.sqlite2
|| – gb.qt4
|| – gb.qt4.ext
|| – gb.qt4.opengl
|| – gb.qt4.webkit
|| – gb.qt4.webview
|| – gb.qt5.webkit
||

Om te “maken” :

make -j $(nproc)

cpu: 100%, duurt ong. 15 min.

Om te “installeren”:
(moet als root)

sudo make install
Password:

cpu 50% duurt 4 min.

Daarna kan je gambas starten, en ik zie als versie nu 3.17 ipv 3.14.
In de titelbalk staat een waarschuwing:

ONTWIKKELVERSIE GEBRUIK OP EIGEN RISICO!

Nu ben je ook klaar om Gambas zelf aan te passen

This entry was posted in Gambas3, installatie. Bookmark the permalink.