Organisatie mappen gebruiker en programmeur

Twee voorbeelden voor het organiseren van de directories: één voor de “user” (gebruiker), die de software afhaalt, en één voor de “developer” (programmeur):

Gebruiker
Gebruiker van de software;
– Heeft icoon op desktop om programma te starten
– Heeft lokaal een script (dat door support wordt gebruikt):
– haalt de broncode ergens af.
– pakt die uit (indien nodig)
– compileert en maakt uitvoerbaar programma met icoon+link desktop
– zet afgehaalde versie in archief

Daarvoor is een vaste directory structuur nodig, gemaakt met een script, bv makeGbUserDirs.sh
(bv geïnstalleerd en uitgevoerd door de admin, programmeur, ..)

#/bin/bash
echo "prepare local software directories"
mkdir ~/.systemPrograms
mkdir ~/.systemPrograms/log
mkdir ~/.systemPrograms/gb3src
mkdir ~/.systemPrograms/gb3src/old
mkdir ~/.systemPrograms/gb3prj
mkdir ~/.systemPrograms/gb3lib
mkdir ~/.systemPrograms/gb3run
mkdir ~/.systemPrograms/gb3run/previous
ls ~/.systemPrograms > ~/.systemPrograms/directoryCreated.txt

Nb: De programmeur kan op zijn eigen computer dezelfde struktuur gebruiken* om te testen, eventueel voor het gemak niet onzichtbaar gezet.
Dus ~/systemPrograms ipv ~/.systemPrograms), met punt kan hij dezelfde scripts als user gebruiken en vermijdt verwarring waar kans het grootst is.
* hoewel er gevaar is voor conflicten met instellingen (Settings) en libraries.

Vorige versie (met git directories etc):

#/bin/bash
echo "prepare local software directories"
mkdir ~/.systemPrograms
touch ~/.systemPrograms/directoryCreated.txt
#mkdir ~/.systemPrograms/gb3Git
#touch ~/.systemPrograms/gb3Git/Applications.txt
mkdir ~/.systemPrograms/gb3src
mkdir ~/.systemPrograms/gb3prj
mkdir ~/.systemPrograms/gb3run
#mkdir ~/.systemPrograms/gb3testrun
ls ~/.systemPrograms > ~/.systemPrograms/directoryCreated.txt

In Applications.txt houdt de admin bij over welke apps het gaat

In de bin directory van de gebruiker wordt het script gezet om een nieuwe software/versie te downloaden en te installeren voor gebruik.

Gebruiken van de software

 • afhalen
 • installeren/compileren
 • log installatie/versies

Afhalen
Eerste stap: afhalen van een server of in dit geval een NextCloud share:

bv: GetFromNextcloud.sh

#!/bin/bash
releasedir = ~/NextCloud/Shared/ShareKantoor/SwUpdates/release
myapp = $1-$2.tar.gz
echo "Get from nextcloud: " 
if [ $# -eq 0 ]; then
 echo "- No arguments provided; choose from: "
 ls -lFAh $releasedir/*.tar.gz
 echo "or download (manually if no fixed link) from shared nextcloud folder sharekantoor/swupdates/release or other source"
 exit 1
fi
# check right download dir name:
cp $releasedir/$myapp ~/Downloads/
ls ~/Downloads/$1*
echo "when all went well, ready to use install script instfromdownload.sh"

Gebruik: parameters voor naam programma en versie:

GetFromNextcloud mijnProgramma 0.3.12

Installeren
Tweede stap: installeren voor gebruik:

bv: InstallFromDownload.sh

#!/bin/bash
# install gambasapp.tar.gz from downloads directory
# upd 25/10/2022: define softsource as download dir
softsource="~/Downloads/Software"
echo "Use: $0 [myGb3App] (name, no extention) to install myGb3App.tar.gz from $softsource"
if [ $# -eq 0 ]; then
 echo "- No arguments provided; choose from: "
 ls -lFAh $softsource/*.tar.gz
 echo "or download (manually if no fixed link) from shared nextcloud folder sharekantoor/swupdates/release or other source"
 exit 1
fi
cd $softsource
ls -lFAh $1*
myapp = $1.tar.gz
echo "move and unpack $myapp"
cp myapp ~/.systemPrograms/gb3prj/
cd ~/.systemPrograms/gb3prj
tar -xzvf myapp
echo "compile install $myapp"
cd myapp
gb3c -a
gba3 -o ./../gb3run/$myapp.gambas
echo "cleanup .. "
mv ~/.systemPrograms/gb3src/$myapp /.systemPrograms/gb3src/previous/
mv /.systemPrograms/gb3prj/$myapp /.systemPrograms/gb3src/
ls -lFAh /.systemPrograms/gb3src/$myapp
ls -lFAh /.systemPrograms/gb3src/$myapp
rm ~/Downloads/Software/$myapp
ls ~/Downloads/Software/$myapp
echo "End install, ready to run $myapp"

Log
Derde stap (optioneel): laat ergens log achter
– minstens bv een touch log/myapp-date.txt

Andere versie, 22/11/2022:

#/bin/bash
sleeptime=5
releasedir=~/Nextcloud/Shared/ShareKantoor/SwUpdates/release
targetdir=~/.systemPrograms
echo "Script to install gambas3 app ($1) with version ($2) in $targetdir .." 
cd $targetdir/gb3prj
if [ -z "$1" ]
then
 echo "No application name to install"
 ls -lF $releasedir
 echo "Gambas3 app name? (basename eg: myLog) - exists in remote?"
 read targetbase
 if [ -z "$targetbase" ];
 then
  echo "no app name given - exit"
  exit 0
 fi
else
 targetbase=$1
fi
echo "target base is $targetbase"
if [ -z "$2" ]
then
 echo "Check previous $targetbase versions: "
 ls -lFAh $targetdir/gb3src/$targetbase*
 echo "Version? (eg 0.0.4) version no of $targetbase to download;"
 read targetversion
 if [ -z "$targetversion" ]
 then
  echo "no $targetbase version given - exit"
  exit 0
 fi 
else
 targetversion=$2
fi
echo "try to move older versions to old/ " 
mv $targetdir/gb3src/$targetbase* $targetdir/gb3src/old/
ls $targetdir/gb3src/old/
echo "target version is $targetversion"
targetsoft="$targetbase-$targetversion"
targetsource="$targetsoft.tar.gz"
echo "Get $targetsource to unpack, compile/install $targetsoft in ~$targetdir (or ctrl-c)....." 
#exit1
sleep 1
echo "copy .. "
cp $releasedir/$targetsource $targetdir/gb3prj
cd $targetdir/gb3prj
ls -lFAh $targetbase*
sleep $sleeptime
if [ ! -f $targetdir/gb3prj/$targetsource ]
then
  echo "Download not succeeded - exit"
  exit 0
fi
echo "unpacking.."
#exit 1
sleep $sleeptime
tar -xzvf $targetsource
cd $targetbase
ls -lFAh
sleep $sleeptime
echo "cleanup to source dir $targetdir/gb3src"
mv $targetdir/gb3prj/$targetsource $targetdir/gb3src
rm $targetdir/gb3run/$targetbase.log
echo "compile $targetsoft.. "
#sleep $sleeptime
gbc3 -a 2> $targetdir/gb3run/$targetbase.log
gba3 -o $targetdir/gb3run/$targetbase.gambas
cd ..
echo "done $targetbase"
ls -lFAh $targetdir/gb3run/$targetbase*
echo "Changes: (top) "
head -5 $targetdir/gb3prj/$targetbase/Changes.txt
echo "Errors: " 
cat $targetdir/gb3run/$targetbase.log

Programmeur

We gaan er van uit dat gewerkt wordt met git. Ook de programmeur heeft vaste directories, misschien op verschillende locaties (werk/huis/..)
Als hij vanop verschillende locaties werkt is ook hier een script handig, bv makeGbDevDirs.sh

mkdir ~/dev
mkdir ~/dev/gb3prj
mkdir ~/dev/gb3run
mkdir ~/dev/gb3src

cd ~
ls dev/

ps: In omgeving (op pc) waar ook development gebeurt in andere context kan een extra laagje nodig zijn:
mkdir /home/user/dev/context/gb3prj
(context, groupname voor projectgroep zoals in gitlab, bedrijfsnaam/organisatie/klant, of..)

src
Als voor de start van een git project vertrokken wordt van een source pakket (.tar.gz), kan dat in gb3src gezet worden.
Bij het afhalen van een nieuwe src shuift de vorige op naar src/previous, en die src/previous kan af en toe leeggemaakt worden.

prj
hieronder zitten alle projectdirectories, met daarin de git repository van het project; eigenlijk dus de Gambas projecten waaraan vanuit de IDE gewerkt wordt.
De stappen van de ontwikkeling vinden binnen git plaats; bv een “dev” tak, een “test” tak, en eens goedgekeurd, een “main” tak met de release versie.
De broncode wordt bijgehouden op de git server en op alle ontwikkelstations.

run
Bij compileren wordt het uitvoerbaar bestand hier gezet.
Bij het omschakelen tussen verschillende ontwikkeltakken (branches) kan het nodig zijn een extra run directory te hebben, bv run/dev en run/test en/of run/main.

Software publiceren
De programmeur kan een script hebben om een “release” te doen; een afgewerkte versie van zijn applicatie in de Nextcloud directory klaarzetten voor de gebruikers. Of nog eenvoudiger: hij kan van in de Gambas3 IDE (programmeeromgeving) een “make source file” maken met als bestemming de gemeenschappelijke Nextcloud map.

This entry was posted in Gambas3. Bookmark the permalink.