Speak met Gambas3

Als uitbreiding op Spreken met Linux kan je er ook nog Gambas tussensteken. M.a.w. espeak aanroepen vanuit je eigen Gambas3 programma. Een testprogramma bijeenharken is niet nodig, dat deed Charlie Ogier al voor ons: eSpeakGUI

Simple text to speech GUI for ‘eSpeak’
Updated for QT5 22/03/2021

Naast in te stellen opties voor toonhoogte, woordafstand enz, is het belangrijkste commando doorgegeven via shell:

Shell "espeak -v " & sList[ComboBoxAccent.Index] &
" -a " & SpinBoxAmplitude.Value & " -g " &
SpinBoxWordGap.Value & " -p " & SpinBoxPitch.Value &
" -s " & SpinBoxSpeed.Value & " " & Chr(34) &
TextEditor1.Text & Chr(34)

Charlie Ogier (C) 2016 – Licenced under GPL 3.0

chr(34) is blijkbaar een ” teken.
sList is een array van strings die staan voor de talen* (ikzelf zou het arrsAccents noemen)
(* die in een combobox worden geladen om te laten kiezen)

Public sList As String[] = ["en", "en-gb", "en-uk-north", "en-sc", "en-wmids", "en-us", "en-wi"] 'String for Accent type"

" -a " & SpinBoxAmplitude.Value ‘ de amplitude: luider/zachter
" -g " & SpinBoxWordGap.Value lengte van de rust tussen de woorden
" -p " & SpinBoxPitch.Value toonhoogte
" -s " & SpinBoxSpeed.Value snelheid

Ik ben wel vergeten waar ik het vandaan heb.
Ik heb hem teruggvonden op github : https://github.com/charlie-ogier/eSpeakGUI

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.