Eenvoudige grafieken met Gambas2

Article op Linux.com: “Creating simple charts with Gambas 2.0” van 12 december 2007 door Mark Alexander Bain.
Hij volgt een aantal conventies niet, en dat maakt de code moeilijker te lezen:
– Het type van een variabele wordt in Gambas aangegeven door een beginletter (bv iGetal, sNaam, …)
– Hij gebruikt in de namen van de variabelen veel “underscores” om twee delen van een woord te scheiden en die zo leesbaarder te maken. Maar in Gambas heeft die underscore een andere betekenis en wordt met hoofdletters in de woorden gewerkt, hoewel de underscores geen fouten geven in Gambas.
– Omdat er nogal veel met x en y coordinaten gewerkt wordt is het nodig meer betekenisvolle namen te geven.
x_string wordt dan sTitleX ; met 1 letter minder zeg je meer.

Hieronder (een stukje) “vertaalde” broncode:


' Gambas class file

PUBLIC SUB _new()

END

PUBLIC SUB Form_Open()

 drawChart()
 
END

SUB drawChart()
 
 DIM iOriginX AS Integer
 DIM iOriginY AS Integer
 DIM iMaxX AS Integer
 DIM iMaxY AS Integer
 DIM sTitleX AS String
 DIM sTitleY AS String
 
 'Initialize 
 DrawingArea1.Clear
 draw.Begin(DrawingArea1)
 
 ' Axis titles text
 sTitleX = "Value"
 sTitleY = "Date"
 
 ' Origin
 iOriginX = Len(sTitleX) * 10
 iOriginY = DrawingArea1.ClientH - 30
 
 ' Axis length
 iMaxX = DrawingArea1.Width
 iMaxY = DrawingArea1.Height * -1
 
 ' Axis draw
 draw.Line(iOriginX, iOriginY, iMaxX, iOriginY)
 draw.Line(iOriginX, iOriginY, iOriginX, iMaxY)
 
 ' Axis titles
 draw.Text(sTitleX, 0, iOriginY + iMaxY * 0.90)
 draw.Text(sTitleY, iMaxX * 0.90, iOriginY + 10) 
 
 draw.End
 
END

This entry was posted in Hoe - in Gambas, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply