Selectie uit een rolluiklijst (combobox)

ComboBox Events … Een rolluiklijst of dropdownlist heet in Gambas “combobox”.ComboBox
Het is namelijk een combinatie van 2 verschillende schermobjecten:

op de knop drukken laat het rolluik met mogelijkheden neer; het opent de lijst.

Helaas zijn hier nogal veel mogelijkheden ingebouwd, en is het niet altijd zo snel duidelijk wat ze wanneer doen.

ComboBox Events …Wat een combobox doet is bv afhankelijk van de “events” (klik rechts, “events”, zie afbeelding )

ReadOnly: TRUE
ComboBox Read Only
op “pijltje” openen: ok
_Activate: nvt
cmbx1.Popup() doet niets
_MouseDown() –
_Change: nvt
_LostFocus: –
_Click() ook bij “enter”
meeste akties hier
  ReadOnly: FALSE
ComboBox 1
op “pijltje” openen: ok
_Activate: opgeroepen bij “enter” vlgs DEBUG
cmbx1.Popup() Automatisch openen lijst – niet?
_MouseDown() : cmbx1.Popup() om ipv tekst met cursor lijst te krijgen
_Change: als de tekst wijzigt …
_LostFocus: controleer of waarde …
_Click()

Dus cmbx_change wordt niet geaktiveerd door het veranderen van de selectie in de combobox (bv scrollen van de waarden).
cmbx_change wordt alleen geaktiveerd in een “writeable” cmbx, waarin je op de plek van de selectie de tekst verandert. Ook als je een keuze maakt uit de waarden van de rolluiklijst wordt dat als een verandering van die tekst beschouwd en wordt _change uitgevoerd. (waardoor het lijkt op de reaktie van _click bij een readonly combobox)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply