Vertaling: gnu translation tools=?

Project, Translate geeft deze fout:

Vertaling, fout

Over welke packages gaat het hier concreet?
Een zoek naar “gnu translation tools” levert geen resultaat in Yast.

Upd:
Raadpleging op web : het gaat waarschijnlijk over de gettext tools; ik selecteer in Yast2 dus

gettext-tools - Tools for Native Language Support (NLS)

Ok! (zie ook hier)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply