Gambas: Gambas Almost Means BASic

Er wordt op verschillende momenten over een vorm van Basic voor Linux gesproken, maar er lijkt niets meer in tegenstelling te zijn met Linux: Basic, de taal van de slechte gewoontes, het anti-voorbeeld van de programmatie cursussen, enz. Basic: stond het niet voor Beginners All-purpose Simple Instruction Code of zoiets?

Bovendien is de naam “ingepalmd” door MS die het in zijn Visual pakket gebombardeerd heeft tot ontwikkeltool bij uitstek voor zijn platform. Dus waarom zou iemand het in zijn hoofd halen toch een Basic te maken voor Linux? Of om het te gebruiken?

Maar de praktijk wijst uit dat ook Basic-gebruikers overstappen naar Linux, en graag bestaande kennis of code willen meenemen. En er zijn ook nieuwe geïnteresseerden in een ontwikkelomgeving op IDE niveau voor snelle maatwerkontwikkeling voor de desktop. Zo kwam Benoit Minisini zaterdag 26 februari 2005 in Brussel zelf uitleggen wat Gambas is (op Fosdem).

Hier en daar wordt met Linux op de desktop gewerkt. Sommige grote bedrijven schakelen in stilte duizenden gebruikers om op een Linux Desktop. In kmo-omgeving kan men onafhankelijke keuzes maken en bespaart men geld en tijd door Linux in te zetten op de server en op de desktop. Er wordt gewerkt met mysql en waarschijnlijk met een aantal “web” applicaties in php, zoals webmail, forum, groep of kantoor samenwerkingspaketten, misschien zelfs klant/order/levering/factuur zoals noxqs. Dat is een plek waar nood is aan grafische, desktop-gerichte programma’s, en soms zijn het dingen die beginnen met een kleine berekening op gegevens uit de databank. Wie verder wil gaan dan OOo Calc moet ofwel weer richting LAMP, ofwel … werd in Windows-tijden naar “FoxPro”, of “Visual Foxpro” gegrepen, en Visual Basic waarschijnlijk. Over Foxpro is ondertussen het doek gevallen; “We are announcing today that there will be no VFP 10“. Wat je nodig hebt is verbinding met een databank, eenvoudig leesbare code, en een grafische schermopbouw. Je wil garantie dat je de nodige vrijheid hebt (geen licenties op runtime enz), dus je blijft binnen de os/fs.

En dan kan je bij Gambas terechtkomen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.