Hello Gambas world!

Start van Gambas blog.

Alvast de links naar de officiële gambas site in de rechtse kolom.
En een pagina met links naar documentatie en publicaties over Gambas onder de rubriek Documentatie.
En verder een paar nota’s en spiekbriefjes over naamgeving, structuren, syntax enz.in rubrieken bovenaan.
De aanwezige informatie op deze site zijn persoonlijke notities tijdens het verkennen van Gambas.
Natuurlijk geen enkele garantie over de juistheid van de bevindingen, aanpassingen aan recentere versies enz.
Opmerkingen mogen wel per mail naar stuur een bericht

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.