Lijnnummers aanzetten

In één van de Gambas2.2 installaties ontbraken bij gebruik in de tekstverwerker de nummers van de tekstlijnen.

Aanzetten: Tools / Preferences: Tab "Editor", Options: Show Line Numbers : Yes

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply