Monthly Archives: September 2012

Een melding op het scherm die zonder klikken verdwijnt

In het hoofdscherm van een programma, moet na het drukken van een knop een venster getoond worden met gegegevens uit een databank. FMain is het hoofdprogramma, btGetData de knop om de gegevens te vragen. FDataRecords is het nadien te tonen … Continue reading

Posted in Gambas2 | Leave a comment