Monthly Archives: December 2021

Prettige eindejaarsdagen

Dit lijkt onze programmeeromgeving Gambas3.14.x ons te wensen als we die deze dagen starten. 25 dec – 26, 27, 28, 29..

Posted in Gambas3 | Comments Off on Prettige eindejaarsdagen