Monthly Archives: February 2017

Gebruik van verschillende Datasets

(DEV) Programma’s waarbij je een database gebruikt, worden dikwijls ontwikkeld op een andere databank dan diegene die uiteindelijk zal gebruikt worden. Stel dat de ontwikkeling gebeurt op server (DEV), met databank employee. Die server kan evengoed een virtuele machine, je … Continue reading

Posted in Databank | Comments Off on Gebruik van verschillende Datasets

Foutafhandeling (TRY – IF ERROR)

ps: Lijst van foutmeldingen gambas2 zijn hier nog terug te vinden: http://files.allbasic.info/Gambas/help/help/error.html Gambas heeft de TRY – IF ERROR combinatie. Als de kans groot is dat zich een fout voordoet kan je de lijn beginnen met TRY. Als zich dan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Foutafhandeling (TRY – IF ERROR)

Database velden met prefix van tabelnaam

Naar aanleiding van een vroeger artikel over hergebruik van code, kwam ik op de kwestie van de standaardisering van de veldnamen in een databank. Algemeen zie ik twee systemen gebruikt worden: 1. Met prefix: Meestal een korte prefix die de … Continue reading

Posted in Databank | Comments Off on Database velden met prefix van tabelnaam