Category Archives: Uncategorized

Group van een control definiëren vanuit code

In de IDE kan je de group invullen bij de eigenschappen van een control, rechts in de lijst van eigenschappen. Bovenaan heb je telkens (Class) (Name) (Group) Die group kan je gebruiken om een aktie op te vangen, bv een … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gambas 2 en 3 op openSUSE 12.1

En dit is een derde installatie van Gambas op openSUSE 12.1, die vlekkeloos vlot verloopt. (todo: na deze en deze) Gestart van een installatie van openSUSE vanaf CD-rom met een image van 12.1 32-bit, download afkomstig van de openSUSE website. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Commandolijn, SHELL: Distributie en versie opvragen

Een commandolijnprogramma kan je vanuit Gambas uitvoeren met SHELL of EXEC. bv: EXEC [ “ls”, “-lF”] Vanaf er “wildcards” in komen, als een ‘*’ om een reeks niet op voorhand gedefinieerde files aan te duiden, moet je SHELL gebruiken. bv: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Valse echo eet letter op bij invoer en weergave

Ik had een vervelende fenomeen van een soort “echo” op mijn scherm in een textbox, die ik wilde vullen met de invoer van een andere textbox. De invoer gebeurde in txbxEditField. Het was de bedoeling dat als de tekst daar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Error management – foutbeheer

Bij gebruik van een databank lijkt de eenvoudigste manier om de fouten op te slaan in de databank; tenzij de fouten juist gaan over de databankverbinding. Een alternatief is ze op te slaan naar een tekstbestand “error.log”, zoals de meeste … Continue reading

Posted in Hoe - in Gambas, Uncategorized | Comments Off on Error management – foutbeheer

Mail sturen vanuit Gambas

Kies component “gb.net.smtp” in Project/Properties/Components. Je krijgt dan beschikking over een smtp opject met volgende eigenschappen en methodes: gb.net.smtp SmtpClient Add Alternative Bcc Cc From Host Port Send Subject To De meeste eigenschappen kan je gewoon een tekstwaarde toewijzen, bv … Continue reading

Posted in Gamblog, Hoe - in Gambas, Uncategorized | Leave a comment

DEBUG “Hello Gambas-world!”

Welkom op de nieuwe locatie van deze blog over Gambas, een vrije programmeeromgeving voor de Linux Desktop. DEBUG “Hello Gambas-world!” Message.info(“Hello Gambas-world!”) … Hoofdsite: gambas.copyleft.be (nog in opbouw 5/10/2011; daar moeten de meer uitgeschreven teksten komen die kunnen onstaan als … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gambas IDE verknoeid / Screwed my Gambas IDE

Door het installeren en compileren van een programma is mijn hele Gambas IDE in de problemen gekomen. Het programma had als voorwaarden Gambas met een versienummer hoger dan de gebruikte versie 2.8 op OpenSUSE 11.0 (maar dat wist ik toen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gambas IDE verknoeid / Screwed my Gambas IDE

Rekenen met tijd in Gambas (uren, dagen)

Om tijd vast te leggen op het moment zelf: Now() geeft de huidige datum+tijd. Bekijk: DEBUG Now() Toekennen aan een variabele: PRIVATE dStartuptime AS Date dStartuptime = Now() DEBUG Format$(dStartuptime, “hh:nn:ss”) De debug regelt toont de variabele weergegeven in opgegeven … Continue reading

Posted in Hoe - in Gambas, Uncategorized | Comments Off on Rekenen met tijd in Gambas (uren, dagen)

Automatisch uitlijnen van schermobjecten met HBox, VBox, HPanel, VPanel

De keuze in de bouwdoos: Een aantal op het scherm gezet en gevuld met een eenvouidig text veld: Ziet er zo uit als programma draait: Volledige beelden onder elkaar:

Posted in Hoe - in Gambas, Uncategorized | Comments Off on Automatisch uitlijnen van schermobjecten met HBox, VBox, HPanel, VPanel